Život na Praze 14

Cyklistika

Cyklostezka
Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům, bruslařům, koloběžkářům apod., případně i chodcům.

Cyklotrasa
Komunikace vhodné pro jízdu na jízdním kole (značeno žlutými směrovkami).

Prahou 14 prochází cyklotrasa ČR č.1, která má spojit Prahu s Brnem.

 

Cyklotrasa č. 1 v Praze 14 a v Dolních Počernicích

Na území Prahy 14 vede trasa vesměs po veřejných komunikacích, její cesta však je volena ulicemi s co nejmenším automobilovým provozem. Na dvou místech je třeba zdolat schody, ale v případě nádraží Praha-Kyje již MČ Praha 14 zbudovala nájezdy. Schody za Průmyslovou ulicí leží na území Prahy 9. *)

Vzdálenost z centra do Dolních Počernic je 16 km.
Z cyklotrasy č.1 je možno odbočit na východě v Dolních Počernicích na cyklotrasu ČR č. 14, která povede do Nymburka, nebo na cyklostezku ČM-DP (viz níže) a potom pokračovat komunikacemi sídliště Černý Most na cyklotrasu 0035 do Horních Počernic.

 

Po cyklotrase č. 1 z Prahy 14 do centra

Cyklotrasa č.1 vede od hranice Prahy 14 na Průmyslové ulici dolů zalesněným svahem U Hloubětínské vinice, dále kolem Hořejšího rybníka, přes Hrdlořezy (strmé stoupání) a jižní hranici Vysočan až ke Spojovací ulici. V tomto úseku je to příjemná cesta buď v zeleni nebo po silnici s minimálním provozem. Po zdolání Spojovací ulice je možno pokračovat dále přes Balkán a Pražačku na Vítkov a odtud buď do centra nebo na Žižkov.

*) Novou variantou cesty mezi Kyjským rybníkem a stoupáním kolem zahrádek v Hrdlořezích je část cyklotrasy č. A25, která vede kolem zahrádkářské kolonie u trati v Kyjích (proti skleníkům), podjede Průmyslovou ulici a trať a vede později podle Rokytky, v jejímž ohybu se přejíždí můstek a pokračuje se vpravo. Najedeme na ni tak, že v Kyjích nad restaurací u Eriky opustíme cyklotrasu č. 1, která na rohu zahrádkářské kolonie odbočuje vpravo do kopce, a dáme se rovně mezi tratí a plotem zahrádek. Cesta je po dešti blátivá, také vede částečně po panelech, ale vede po rovině a eliminuje nepříjemný sjezd od Průmyslové ulice ubočím U Hloubětínské vinice.

 

Po cyklotrase č. 1 z Prahy 14 na jihovýchod

Trasa je dále značena od křižovatky Českobrodské s ulicí Národních hrdinů jižním směrem na Dubeč. Zatím je možno jet z Počernic po ul. Národních hrdinů a v místě, kde se objeví cyklotrasa HO-ŠT, odbočit doleva na neznačenou příjemnou asfaltku podél Hostavického potoka a dojet na silnici na Dubeč. Tam již opět pokračuje značená cyklotrasa č.1 na Královice a Křenice. Časem povede až do Brna.

 

cyklo_velka

Dne 19.9.2005 byl otevřen půlkilometrový úsek cyklostezky z Černého Mostu do Dolních Počernic (úsek od skateparku při Bryksově ulici k Martiňáku). Jedná se o první opravdovou cyklostezku v Praze 14, která je společná pro cyklisty a chodce.

Cyklostezka je celá řešena v šířce 3m s obrubníky, jižně od skateparku je umístěna kruhová křižovatka o vnějším průměru 8m.
Povrch cyklostezky je z živice, vnitřní kruh kruhové křižovatky je vyvýšený a vydlážděný.
Cyklostezka bude po obou stranách lemována zeleným pásem, v jižní části o šířce 3,0m, v části severně od kruhové křižovatky v šířce cca 1,5m. V něm bude řešeno odvodnění do zatravněných vsakovacích příkopů a výsadba aleje z listnatých či jehličnatých dřevin.

Jedete-li od Martiňáku (nebo od Dolních Počernic) na Černý Most I, je lepší využít vyasfaltovavanou (a na rozdíl od cyklostezky osvětlenou) asfaltku od zahrádkářské kolonie stále rovně do ulice Arnošta Valenty.

 

cyklo_CMDP

Tato značená cyklotrasa vede po území Prahy 14 jen malý kousek. V Hostavicích u konečné autobusu 110 se odděluje od cyklotrasy č. 1 jižním směrem přes Českobrodskou ulici, potom se jede po asfaltové cestě kolem přírodního areálu a Hostavického potoka až k ulici Národních hrdinů, odkud značená trasa HO-ŠT pokračuje vpravo po odděleném dlážděném chodníku do Štěrbohol. Chcete-li zase navázat na cyklotrasu č. 1, stačí na křižovatce cyklotrasy HO-ŠT s ulicí Národních hrdinů pokračovat rovně podél Hostavického potoka po nové asfaltce až na silnici ze Štěrbohol do Dubče.

Na tuto cyklostezku se dotaneme od Centra Černý Most podjezdem pod Východní spojkou, za ním se odbočí vpravo k čistírně odpadních vod, kde na asfaltku navazuje cyklostezka kolem rybníků na Svépravickém potoce. Ta končí při Dobrošovské ulici nedaleko podchodu pod dálnicí D 11 (na Poděbrady). Podchodem se dostaneme k silničce vedoucí ke „koupacímu“ Svépravickému rybníku a ke Xaverovskému háji.

 

svepravice

Pro romantiky a nepřátele kočárků a bruslařů – značené i neznačené trasy, částečně cyklostezky, v mapě vyznačena tyrkysovou linkou.

Na tuto cestu je možno navázat z cyklotrasy č. 1 v místě, kde č. 1 překlenuje Průmyslovou ulici (z ulice V Chaloupkách). Za můstkem (po schodech dolů, nájezd stále chybí) se pokračuje po lesní cestě z kopce dolů a první odbočkou vpravo dolů se dostaneme na schody k hrázi Hořejšího rybníka. U rybníka se vydáme po proudu Rokytky (vpravo) buď romantičtější, užší, kamenitější a mírně delší cestou po pravém břehu nebo po přejetí hráze šiřší a povrchem příjemnější cestou po levém břehu (dále od vody), avšak pořád ještě s ne příliš vábným okolím. Obě cesty se spojí na levém břehu, kdy z pravého břehu před vyjetím na křižovatce Kbelská-Poděbradské přejedeme Rokytku po můstku. Mineme bývalý Kejřův mlýn, který se po rekonstrukci stal součástí nového minisídliště, a po podjetí bývalé vlečky vyjedeme na Poděbradskou ulici u ČSPH Benzina. Na druhé straně Poděbradské v blízkosti bývalého železničního mostu najdeme další cestu podél Rokytky. V počáteční části je třeba dávat pozor na cestu kvůli kamenům, cesta se však stále zlepšuje a neuhneme-li od Rokytky, vyvede nás na Freyovu ulici proti ulici Na Břehu. V tunýlku na začátku tohoto úseku jsou vybudovány hatě pro lepší průjezd nejnepříjemnějším písčitým úsekem v tomto tunelu.

Za Freyovou ulicí už vede regulérní cyklostezka KO-FR po levém břehu Rokytky až k Sokolovské ulici a za ní dále pořád podél Rokytky až do oblasti Kolčavky, kde je nutno na konci cyklostezky po odbočení od Rokytky vyhledat podchod pod čtyřproudou Čuprovou ulicí. Po vyjetí z podchodu pokračujeme zpět kousek podél dálnice směrem k Libni, sjedeme na nově vydlážděnou cestu podél Rokytky, prvním můstkem se dostaneme na její pravý břeh a po něm pokračujeme po nové krásné cyklostezce s pouličním osvětlením(otevřena v září 2009) a dále až na Elsnicovo náměstí. Dodržíme-li na náměstí směr Rokytky, zase na ni po chvíli narazíme a pokračujeme až ke slepému rameni Vltavy, přes které se po vratech a značené cestě dostaneme na Libeňský ostrov. Projetím oblouku Libeňského mostu navážeme na cyklostezku přes Rohanský ostrov, po nábřeží kolem hotelu Hilton a ke Štefánikovu mostu. Po projetí pod mostem se dostaneme na náplavku a vyjedeme až na náměstí Jana Palacha. Až sem zcela bez aut (kromě přechodu Poděbradské, Freyovy a Sokolovské ulice, také na Libeňském ostrově u bazarů se kříží silnice).

 

Nová varianta:

Do Freyovy ulice se také dostaneme po nové cyklostezce Freyova-Poděbradská-Hořejší rybník (tzv. miliónové – viz také níže), na kterou se dostaneme buď u Kejřova mlýna (blízko ČSPH Benzina), nebo na druhé straně Poděbradské (obojí po schodech). Ti, kteří se chtějí užít, mohou nastoupit na tuto stezku hned na jejím začátku na západním břehu Hořejšího rybníka, kam se dostanou po výše popsané trase č. 1.

 

hloub_manes

„miliónová“ nebo „zlatá“

Stezka začíná úsekem u Hořejšího rybníka a až po Freyovu ulici vede po trase bývalé železniční vlečky.
Na obou stránách mostu přes Poděbradskou ulici (bývalý železniční) jsou vybudovány schody (????) bez vodících lišt.

Byl vybudován nový most přes Ocelářskou a zrekonstruován most přes Freyovu. Již bylo hotovo i poněkud krkolomné spojení mostu přes Ocelářskou a mostu přes Freyovu. Od podzimu 2011 je ale most přes Ocelářskou přerušen kvůli výstavbě údajně nejvyššího bytového domu v Česku. Necháte-li se při jízdě ve směru z Vysočan do Hloubětína zlákat šipkou cyklostezky na tento most, musíte za chvilku dolů po schodech. Lepší je přejet Ocelářskou po přechodu. Následně ovšem musíte zdolat toto.

Území určené pro budoucí oživení je ohraničeno přibližně ulicemi Freyova, Kolbenova, Kbelská, Průmyslová, Poděbradská a tokem Rokytky.

Vedení trasy od ulice Freyova dále na východ se sice mírně odklání od vlastního toku Rokytky, ale překoná území efektivně (?) po tělese bývalé železniční vlečky. Páteřní komunikace pro cyklisty je tvořena samostatnou stezkou pro pěší a cyklisty šířky 3,5 m, má asfaltový povrch a mimoúrovňově překoná všechny kolmé vozidlové komunikace, především frekventované ulice Freyovu a Ocelářskou, a dále ulici U Elektry, která bude sloužit dopravní obsluze chystaných obytných komplexů, a samozřejmě také ulici Poděbradskou. Právě tyto mostní objekty se podílely na vysokých nákladech stavby.

 

Celková délka plánované stavby je téměř 3,2 km. Stezka navazuje na již hotový úsek trasy „KO-FR“, vedoucí z uzlu Balabenka, a překlenuje území Vysočan směrem k Hloubětínu a Hrdlořezům.
Snahou je v té souvislosti přeznačit navazující vedení cyklotrasy č. 1 tak, aby se vyhnula nebezpečnému a prakticky nesjízdnému úseku v lesoparku při ulici Průmyslová včetně jejího překonávání po lávce se schody. Příprava této navazující tzv. druhé etapy je ale stále odložena „ad acta“ kvůli nevypořádaným majetkoprávním vztahům na dotčených pozemcích nebo nesouhlasům majitelů pozemků. Do trasy uvažované stezky pro cyklisty zde také zasahuje stavba modernizace železničního koridoru. Konkrétnější výsledky se dají v brzké době čekat spíše na západním napojení budované trasy pro cyklisty, kde se již chystá propojení Pelc-Tyrolky a Kolčavky.

Navštivte stránky Magistrátu Cyklistická doprava   (nové projekty, aktuality apod.).

Velmi dobře je vedena také stránka www.mestemnakole.cz   s odkazem na cyklomapu Prahy.

 

fre_podebr_horryb