Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Uzavírka

Dopravní opatření při uzavírce ul. Budovatelská

V souvislosti s rekonstrukcí ul. Budovatelská, která je uzavřena od sjezdu z Vysočanské radiály k železničnímu přejezdu, bylo stanoveno dopravní značení reagující na tuto uzavírku:
Budovatelská

Přes železniční přejezd NEBUDE MOŽNÝ PRŮJEZD. (Rezidenti žijící v ulicích Marvanova, Hálova, K Pyramidce mají příjezd ke svým nemovitostem beze změn.)

Přiložený plánek znázorňuje dočasné značení přilehlých ulic (Před Tratí, část Budovatelská II., Hálova, Marvanova, K Pyramidce a K Nádraží).

Pro výjezd ze Satalic využívejte ulice Trabantská, Vinořská, K Cihelně a K Radonicům. Provoz silniční dopravy a vedení linek MHD bude během rekonstrukce průběžně vyhodnocován, případně upraven. Úprava linek MHD je uvedena na stránkách Pražské integrované dopravy.

Děkujeme Vám všem za respektování dopravního značení.

Zveřejněno: 17. května 2022