Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

zdroj ilustračního fota: http://doucovanideti.cz/

Nárok na ošetřovné

Stejně jako v případě první koronavirové vlny, i tentokrát mají rodiče, kteří jsou s dětmi doma z důvodu karantény nebo nařízeného uzavření škol, nárok na ošetřovné. Dávka činí 70 procent vyměřovacího základu. Zákonní zástupci nemusí žádat MŠ ani ZŠ o potvrzení zavření zařízení, pouze vyplní předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Ten je, stejně jako další informace k ošetřovnému, k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Užitečné odkazy:

Zveřejněno: 3. 11. 2020