Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Otevírání Severovýchodní cyklomagistrály etapa 6.4

Nová cyklostezka

Městská část Praha 14 dokončila další úsek postupně vznikající Severovýchodní cyklomagistrály – budoucího bezpečného, od automobilového provozu odděleného spojení mezi Palmovkou a Středočeským krajem.

Aktuálně dokončená, bezmála kilometrová etapa 6.4 přímo navazuje na předloni otevřený úsek mezi hloubětínskou Bažantnicí, kbelským letištěm a Satalicemi.

„Podporu cyklodopravy i bezmotorové dopravy bereme velmi vážně. Nová asfaltová stezka je kromě cyklistiky vhodná i pro bruslení či pro procházky s kočárkem. Vede od ulice Budovatelská k ekoduktu přes Novopackou a nahrazuje dřívější bahnitou cestu. Na tuto etapu naváže další – v přípravě je trasa vedoucí okolo kyjského sídliště Panorama k železniční trati a dál do Horních Počernic. Našim primárním cílem je propojit Prahu 14 s městskými částmi Praha 9 a 20,“ uvedl místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má v gesci oblast dopravy.

Nově otevřenou cyklostezku vyprojektovala a zrealizovala MČ Praha 14, finance na to poskytlo hl. m. Praha. Náklady na realizaci činily zhruba 4,5 milionu korun včetně DPH. „Podporou aktivní dopravy plníme to, co jsme Pražanům slíbili při schválení Plánu udržitelné mobility z května 2019. Dlouhodobá podpora cyklistické a pěší dopravy má pozitivní dopady na životní prostředí v Praze a zdraví místních a Praha se tomu snaží jít naproti například vyššími investicemi do cyklodopravy, než byly v předchozích letech. Jsem rád, že se Praha mohla rozhodující mírou podílet na klíčovém infrastrukturním projektu, jakým Severovýchodní cyklomagistrála bezesporu je,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Ing. Adam Scheinherr, Ph.D., MSc.

Místostarosta Hukal dokončenou etapu cyklomagistrály považuje za další důkaz dobré spolupráce mezi MČ Praha 14 a hlavním městem. „Stav, kdy městská část projekt navrhne, zrealizuje a Magistrát hl. m. Prahy jej ze svého rozpočtu zaplatí, je ideální. Městská část nedisponuje takovými prostředky, aby mohla podobné počiny sama financovat, logicky se však lépe orientuje v tom, co její obyvatelé potřebují. Hlavnímu městu Praze děkujeme za podporu. Doufám, že i všechny další realizace, a to samozřejmě nejen v režii Prahy 14, budou úspěšné a metropole se za pár let pochlubí kompletně dostavěnou cyklomagistrálou,“ uvedl místostarosta Hukal.

Co se dalších plánu v oblasti cyklodopravy týká, připravuje Praha 14 také tzv. drážní stezky, respektive stezky podél železniční trati. „Je to logické. Podél železnice je pro cyklistiku ideální terén. Na projektovou přípravu stezek jsme dostali dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy. Povedou podél železničních tratí na Kolín a na Nymburk,“ dodal místostarosta Hukal.

Myšlenka Severovýchodní cyklomagistrály vznikla před několika lety z iniciativy městských částí na severovýchodě Prahy (Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Čakovice, Satalice, Vinoř, Dolní Počernice), které chtěly získat bezpečné spojení s centrem města. Podepsaly spolu memorandum, na jehož základě začala projektová příprava. Hlavní město Praha pak cyklomagistrálu zahrnulo do svých koncepčních dokumentů. Cílem je vybudovat komunikaci výhradně pro cyklisty a chodce, díky níž se lidé např. z Hutí, Bažantnice nebo Horních Počernic dostanou na Palmovku a dále přes Vítkov do centra Prahy, aniž by se každou chvíli potkávali s automobily.

Způsob navrhování cyklostezek zvaný „cycle highway“ (cyklistická dálnice) je nový západoevropský trend, který se pomalu prosazuje i v České republice. Zdatný cyklista má na tomto typu stezek stejnou průměrnou rychlost jako například tramvaj. Cyklomagistrála zájemcům umožňuje pravidelně jezdit po městě na kole, aniž by jim hrozil úraz při dopravní nehodě. Počítá se i s rozvojem elektrokol, která jsou budoucností ekologické dopravy. Na silnicích pak zbude více místa pro řidiče, kteří nemohou použít jiný typ dopravy.

Zveřejněno: 27. 1. 2021