Život na Praze 14

Očkování proti COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví ČR spustilo 27. února 2021 další vlnu online registrace na očkování proti nemoci covid-19. Registrovat se nyní mohou pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení a od 1. března 2021 lidé  starší 70 let. Registrace široké veřejnosti byla kvůli nedostatku vakcín odložena, o termínu spuštění se jedná. Očkování je nejúčinnější ochranou proti šíření nemoci, proto předem děkujeme všem, kdo této bezplatné možnosti, jak zastavit epidemii, využijí.

 

Nevíte si s registrací rady? Prosíme, kontaktujte své děti, vnoučata nebo jiné příbuzné či blízké a požádejte je o pomoc. V případě, že nemáte, na koho se v tomto obrátit, volejte na bezplatné linky: státní 1221 (všední dny od 8 do 19 hodin) nebo linku Magistrátu hl. m. Prahy 800 160 166 (denně od 8 do 16 hodin). V jejich případě zákon o ochraně osobních údajů umožňuje asistenci při registraci). Rady či doplňující informace jsou poskytovány i na Informační lince Prahy 14 (tel.: 225 295 222, každý pracovní den od 8 do 14 hodin).
Aktuální informace k očkování a podrobný návod naleznete na informačním webu hl. m. Prahy.

PROČ SE NECHAT OČKOVAT?

 • Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě.
 • Zavedení vakcinace pomohlo už v minulosti ke snížení či vymýcení řady nemocí (např. pravé neštovice, dětská obrna, záškrt).
 • Každý, kdo se naočkuje, pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.
 • Očkování je dobrovolné a plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 • Úspora času a peněz, možnost žít plnohodnotný život.
JAK SE PŘIHLÁSIT NA OČKOVÁNÍ? CO SE VYPLŇUJE? KDE SE OČKUJE?

 • Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 80 let. O začátku registrace pro širokou veřejnost se v současnosti jedná.
 • Od 27. února 2021 se mohou k očkování přihlašovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení.
 • Od 1. března 2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé České republiky, kteří jsou starší 70 let.
 • Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci Centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz nebo prostřednictvím registrace.mzcr.cz.
 • Při registraci se do systému vyplňují: osobní údaje, číslo zdravotní pojišťovny, informace o zdravotním stavu, telefonní číslo, preferované očkovací místo dle nabídky systému
 • Pro obyvatele Prahy 14 je nejbližším očkovacím místem Fakultní nemocnice BULOVKA, LRS Chvaly, o.p.s. (Stoliňská 920, 193 00), Poliklinika Prosek a.s. (Lovosická 440/40)
 • Další aktuálně očkovací centra v Praze naleznete na informačním webu pod záložkou Očkovací centra.
 • Po vyplnění formuláře žadatel obdrží potvrzující SMS s šestimístným kódem, po jeho vyplnění je registrace dokončena. Následně dle uvedených informací systém vyhodnotí, jakou má daný člověk prioritu s ohledem na věk a zdravotní stav a zašle informaci o rezervaci termínu. Dle typu vakcíny očkování proběhne v jednom nebo dvou termínech.
JAK OČKOVÁNÍ PROBÍHÁ?

 • Do očkovacího centra je nutné přijít ve vyhrazeném termínu.
 • Mějte s sebou: občanský průkaz, průkaz pojištěnce a poslední zprávu od lékaře týkající se zdravotních problémů, které zájemce při registraci napsal do systému.
 • Po příchodu do očkovacího centra zájemce vyplní ještě dotazník o očkování. Ten následně předloží lékaři, který jej krátce vyšetří a posoudí, zda je pro očkování způsobilý (např. v případě nemoci by očkování muselo být odloženo).
 • Po vpíchnutí vakcíny je třeba počkat ještě asi 30 minut v čekárně.
 • Očkovaný obdrží o absolvovaném očkování potvrzení.

OTÁZKY A ODPOVĚDI, MÝTY O VAKCÍNĚ, DALŠÍ INFORMACE K OČKOVÁNÍ

Podívejte se na web Ministerstva zdravotnictví ČR či www.covid.gov.cz, kde kromě základních informací k očkování získáte i informace o dostupnosti vakcíny, o tom, jak funguje, případně se zde dočtete další průběžné aktuality. Resort se na svém webu věnuje i mýtům týkajícím se očkování.

Zdroj: koronavirus.mzcr.cz

Zpravodaj k očkování

Aktualizace: 2. března 2021