Život na Praze 14

Aktuality

Obědy nejen pro děti

Hlavní město Praha chce novým projektem "Obědy pro děti" pomoci rodičům, kteří v některých případech nemají čas vařit každý den svým dětem více jídel. Praha proto vytvořila registrační formulář a mapu, kde budou pražské restaurace nabízet obědy pro školáky za 60 Kč včetně DPH. Objednat si zde ale budou moci jídlo také senioři, kteří zaplatí 90 Kč včetně DPH. Soukromí restauratéři, kteří se do projektu chtějí zapojit naleznou bližší informace na stránkách Magistrátu hl. m. Praha. Zveřejněno: 9. listopadu 2020

Uzavření úřadu

Upozorňujeme občany, že v pondělí 16. listopadu 2020 bude úřad MČ Praha 14 zcela uzavřen. Náhradou za tento úřední den byl stanoven mimořádný úřední den, a to ve čtvrtek 19. listopadu 2020. Úřad bude pro veřejnost přípustný v omezeném režimu od 8 do 13 hodin. Děkujeme za pochopení. Zveřejněno: 4. listopadu 2020

Jak trávíte volný čas?

Přestože současná doba kultuře, umění a sportu příliš nepřeje, je potřeba dívat se dopředu a pracovat na jejich smysluplném rozvoji. Abychom zjistili, jaké máte potřeby a názory týkající se těchto oblastí, připravili jsme pro Vás volnočasově zaměřený dotazník. Jeho vyplněním nám pomůžete v dokončení aktuálně chystaného Plánu rozvoje oblasti kultury, umění a sportu na léta 2020 - 2024.  I když je dotazník anonymní a vyplnění jednotlivých otázek dobrovolné, velmi uvítáme, když odpovědí zpracujete co nejvíce. Našim cílem je získat od Vás maximum informací tak, abychom si mohli o …

Sběrné dvory fungují

Upozorňujeme obyvatele, že sběrné dvory v hlavním městě Praze fungují bez omezení. Níže uvádíme podrobnější informace k aktuálnímu způsobu zajištění svozu a sběru komunálního odpadu na území metropole: Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech, Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech, Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz …

Registr vozidel omezen

Upozorňujeme občany, že na pracovišti pražského registru vozidel ve Vysočanech je od 23. října do odvolání z důvodu karantény omezen provoz. Pracoviště bude odbavovat jen předem objednané klienty. Nadále jsou v provozu další pracoviště registru vozidel na Bohdalci, na Jarově a v Břevnově Na pracovišti ve Vysočanech, které je zaměřeno na vyřizování záležitostí registru vozidel, včetně vyřazení vozidla, budou odbaveni pouze klienti, kteří mají potvrzenou elektronickou objednávku návštěvy, učiněnou prostřednictvím aplikace „rezervace návštěv“. Odbaveni budou také …

Donáška léků

Při současné krizové situaci, kdy někteří lidé nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická komora s doporučeným postupem, jak si mohou obstarat svoje léky v období karantény: Telefonní linka určená lidem v karanténě nebo seniorům, kteří potřebují poradit či si nechat léky donést: Zveřejněno: 9. listopadu 2020

Omezení provozu ÚMČ

Na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření, dochází od 12. 10. 2020 do 25. 10. 2020 (prodlouženo do 20. 11. 2020) k omezení rozsahu úředních hodin pro veřejnost takto: Pondělí: od 13 do 18 hodin Středa: od 13 do 18 hodin Zároveň žádáme všechny klienty, aby v uvedeném období omezili osobní návštěvu úřadu na řešení pouze nezbytných záležitostí a přednostně využívali písemný, elektronický či telefonický kontakt. Klientům, kterým byl předem potvrzen termín k dostavení se na pracoviště úřadu, bude umožněn přístup do budovy i mimo uvedené úřední hodiny …

Listopadová Čtrnáctka

Aktuálně začíná distribuce listopadového vydání časopisu Čtrnáctka. Na jeho stránkách se můžete dočíst řadu užitečných rad a doporučení souvisejících s pandemií COVID-19 včetně zajímavého rozhovoru s praktickou lékařkou z Polikliniky Parník. Přinášíme také novinky k projektům realizovaným v rámci participativního rozpočtu či aktuální informace z dopravy. Již nyní si můžete stáhnout elektronickou verzi vydání. Přejeme příjemné počtení. Zveřejněno: 2. 11. 2020

Zkrácení provozu MHD

V návaznosti na aktuální opatření Vlády ČR, zákaz nočního vycházení, v důsledku minimální poptávky a v očekávání prodloužení nouzového stavu i všech stávajících vládních opatření je připraveno k pondělí 2. listopadu 2020 omezení provozu pražské MHD i železnice ve večerním období, na kterém se domluvili Hl. m. Praha, ROPID, DPP, IDSK a České dráhy. Denní provoz metra, tramvají a autobusů by byl ukončen postupně v období cca mezi 22:00 a 22:30 hodin. Současně s tím by vyjely dříve noční linky tramvají i autobusů. Prodloužily by se také intervaly na páteřních železničních tratích po 21. …

Mimořádný úřední den

Upozorňujeme návštěvníky Úřadu MČ Praha 14, že dne 27. 10. 2020 (úterý) bude MIMOŘÁDNÝ ÚŘEDNÍ DEN. Úřad bude otevřen v omezeném režimu, který vychází z aktuální epidemiologické situace - tedy od 13 do 18 hodin. Mimořádným úředním dnem ÚMČ klientům nahrazuje středu 28. 10. 2020, kdy bude úřad uzavřen z důvodu státního svátku. Zveřejněno: 20. 10. 2020

Děkujeme za spolupráci

Vážení občané, velice děkujeme, že jste se zúčastnili dotazníkového průzkumu k proměně dopravního terminálu na Černém Mostě. Vaše nápady využije Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který v souvislosti s revitalizací areálu chystá koncepční studii. Na březen 2021 je plánováno představení návrhu této studie k připomínkování (dle aktuální epidemiologické situace na Černém Mostě či online). Prosíme, sledujte webové stránky Prahy 14 či IPRu. Děkujeme za váš čas i vstřícný a konstruktivní přístup. Terminál Černý Most je jednou z bran do metropole a modernizaci …

Nárok na ošetřovné

Stejně jako v případě první koronavirové vlny, i tentokrát mají rodiče, kteří jsou s dětmi doma z důvodu karantény nebo nařízeného uzavření škol, nárok na ošetřovné. Dávka činí 70 procent vyměřovacího základu. Zákonní zástupci nemusí žádat MŠ ani ZŠ o potvrzení zavření zařízení, pouze vyplní předepsaný tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, které byly přijaty ve školním v roce 2020/2021. Ten je, stejně jako další informace k ošetřovnému, k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Užitečné …

Oprava Broumarské

Další frekventovanou místní komunikací, kterou čeká oprava, je ulice Broumarská. Práce provede její správce, tedy Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK). Rekonstrukce začíná zítra, tedy 2. listopadu 2020. Dokončení této fáze oprav se předpokládá v prosinci. „Rekonstrukce se týká úseku od křížení s ul. Vajgarská po křižovatku ulic Broumarská a Cíglerova. Bude rozdělena do tří etap, přičemž v prvních dvou etapách se práce dotknou i vedení zastávek MHD. Žádáme obyvatele, aby sledovali dopravní značení,“ říká místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má dopravu …

COVID-19 opatření

Aktuálně platná krizová opatření nařízená Vládou ČR s ohledem na epidemiologickou situaci: noční zákaz vycházení mezi 21. hodinou a 4:59 s výjimkami (cesty do zaměstnání a zpět, venčení psa do 500 metrů od bydliště); zavedení práce z domova, tam kde to zaměstnání umožňuje; uzavření trhů a stánkového prodeje, zákaz konzumace výrobků v prostoru trhů, výjimka se vztahuje na prodej ovoce, zeleniny, mléka, masa, vajec, pekařských výrobků – vše z domácí výroby, na ploše 400 metrů čtverečních na trhu může být v jeden čas maximálně 20 lidí a stánky od sebe musí být minimálně dva …

Prominutí poplatku

INFORMACE PRO PODNIKALE A POPLATNÍKY V OBLASTI UBYTOVACÍCH SLUŽEB V souvislosti s negativním vývojem pandemie covid-19 a vzhledem k prudkému nárůstu nakažených osob bylo opět v České republice přistoupeno k razantnějším protipandemickým opatřením. S ohledem na tato opatření, která negativně omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, správce místních poplatků ÚMČ Praha 14 vydal rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu, a to na období od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 v plné výši. Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu nezbavuje …