Život na Praze 14

DĚTI A MLÁDEŽ

Péče o klima ve školách

I v následujících pěti letech bude Praha 14 pokračovat v programu primární prevence na základních školách – opět pod „taktovkou“ společnosti Prev-Centrum, z.ú., která tuto službu poskytovala už v předešlém stejně dlouhém období. „Pomocí těchto programů usilujeme o to, aby žáci a studenti měli dostatek informací o možných důsledcích rizikového chování, rozvíjeli své sociální dovednosti v navazování zdravých vztahů a aby dokázali čelit sociálnímu tlaku. Mimo to se děti v rámci přednášek učí rozhodovat, efektivně řešit konflikty, smysluplně trávit volný čas a vypořádávat se se situacemi spojenými s různými druhy rizikového chování, včetně užívání návykových látek,“ říká Veronika Havlíčková, koordinátorka prevence kriminality Odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14.

Aktuálně se rozjíždějící program primární prevence naváže na předchozí etapu. Odborní lektoři budou pracovat s žáky od 2. do 7. tříd, samozřejmostí je také průběžná evaluace projektu. „Nedílnou součástí programu je rozvoj zdravého školního klimatu a vytváření optimálních podmínek pro tyto procesy,“ uzavírá Veronika Havlíčková.

Zveřejněno: 11. 10. 2019

 

Napsat komentářLoading Facebook Comments ...