Život na Praze 14

Praha 14 přispěje na volnočasové aktivity dětí. Opět pomocí Corrency

27.6.2024

Praha 14 se podruhé v řadě zapojí do systému Corrency – projektu zaměřeného na podporu lokální ekonomiky. Tentokrát jeho prostřednictvím přispěje na volnočasové aktivity dětí, respektive podpoří místní poskytovatele těchto služeb. Na svém červnovém zasedání o tom rozhodli zastupitelé městské části.

„Uvědomujeme si, že náklady na kroužky a další volnočasové aktivity stále rostou. A nejen tyto náklady. Našim cílem je pomoci rodičům s touto finanční zátěží, motivovat k zapojení rodiny, které by si jinak financování aktivit nemohly dovolit a podpořit jednotlivce a lokální organizace, jež se u nás o volný čas dětí starají. Vyčlenili jsme na to 1 milion korun,“ uvedl starosta Prahy 14 Jiří Zajac.

Registrace od srpna

Od 1. srpna 2024 se na webových stránkách praha14.corrency.cz otevře bezplatný registrační systém pro zájemce z řad obyvatel (rodičů) i poskytovatelů kroužků. Prvních 666 registrovaných občanů Prahy 14 získá tzv. correnty (kredit) v hodnotě 1500 Kč, které bude možné utratit u obdobně registrovaných realizátorů aktivit – polovinu z celkové ceny aktivity pokryjí correnty (uhradí ji městská část), druhou zaplatí rodič. Příspěvek bude možné využít výhradně na opakující se sportovní či volnočasové aktivity dítěte s trvalým pobytem na území Prahy 14, kterému bude v čase registrace maximálně 15 let. Znamená to, že jedna rodina (jeden rodič) bude moci zaregistrovat i více dětí.

V případě poskytovatelů kroužků bude registrace umožněna malým a středním podnikům ve smyslu doporučení Evropské komise č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 (osoba samostatně výdělečně činná nebo právnická osoba), spolkům nebo neziskovým či příspěvkovým organizacím. V každém případě je nezbytné, aby poskytovatel nabízel své služby na území Prahy 14 – aktivity realizované jinde nebude možné z příspěvku uhradit, respektive spolufinancovat.

Registrace občanů i poskytovatelů kroužků bude ukončena 20. 9. Čerpat své kredity (correnty) lidé budou moci v období od 1. 8. do 11. 10. 2024 s tím, že do konce září budou muset uplatnit minimálně jejich část. V případě, že příjemce do tohoto data neuplatní žádné correnty, budou tyto přiděleny dalším zájemcům v pořadí.

Podrobnosti o způsobu registrace a ostatních podmínkách zapojení do projektu zájemci včas naleznou na výše uvedených webových stránkách.

 

Předešlé aktuality

Nefunkční rezervační systém ÚMČ Praha 14

Dovolujeme si upozornit klienty ÚMČ Praha 14, že v současné době nefunguje objednávkový /rezervační systém pro sjednání schůzky na pracovištích úřadu (nechodí e-maily potvrzující objednání). Na nápravě intenzivně spolupracujeme s dodavatelem. O vyřešení problému budeme informovat. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.    

Zveřejněno: 22.7.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Během srpna bude TSK opravovat vozovku v Poděbradské

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v sobotu 10. srpna 2024 opravu části komunikace Poděbradská, a to vozovku ve směru do centra v úseku od ulice Na Obrátce k tramvajové zastávce "Nademlejnská". Bude provedena výměna povrchu vozovky na 320 m dlouhém úseku. Odfrézována bude vozovka v tloušťky do 10 cm s následnou náhradou z živičného povrchu, dále dojde k opravě uličních vpustí a napojení odvodnění a obrub, a rovněž dojde i k lokální sanaci vybraných míst a na závěr bude realizováno nové vodorovné dopravní značení. Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách: 1. etapa: 10. 8. – 21. 8. 2024: bude uzavřen pravý jízdní pruh

Zveřejněno: 18.7.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Letní Čtrnáctka: nová porce čtení z městské části

Distribuce tištěného vydání letní Čtrnáctky začne začátkem prázdnin, elektronická verze je k dispozici již nyní. Na stránkách aktuálního čísla časopisu naleznete tipy, jak v létě trávit volný čas nejen v Praze 14, informace o dětí v centru Plechárna na Černém Mostě či článek o dalším ročníku projektu Corrency - systému na podporu lokální ekonomiky, jehož prostřednictvím radnice finančně podpoří sportovní a zájmové kroužky pro děti. Přejeme krásné a pohodové léto!

Zveřejněno: 28.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Připomínáme: od 1. 7. platí nový stavební zákon

Připomínáme, že dne 1. 7. 2024 nabývá plné účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zásadní novinkou je digitalizace stavebního řízení a možnost stavebníků podat žádost o vydání povolení záměru také prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je předmětem žádosti záměr, pro který je stavebním zákonem vyžadováno zpracování dokumentace projektantem, musí být tato dokumentace zpracována vždy v elektronické podobě a vložena prostřednictvím portálu stavebníka do evidence elektronických dokumentací. Naši zaměstnanci dělají vše pro to, aby byl úřad na přechod na nový systém připraven. Vše ale záleží především na připravenosti a funkčnosti systémů, připravovaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Zveřejněno: 28.6.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality