Život na Praze 14

Rekonstrukce mostu

4.3.2020

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou se blíží. Magistrát hl. m. Prahy zde již nyní pracuje na přeložkách inženýrských sítí, které jsou nezbytné pro chystanou úpravu koryta Rokytky (protipovodňová opatření). Zhruba od poloviny března se do přípravy obdobné akce, tentokrát však související s avizovanou výměnou mostku, pustí městská část. „Vlastní rekonstrukce, respektive bourání starého a výstavba nového mostu, by měla začít spolu se startem stavební sezóny, tedy v dubnu. Pokud vše půjde dobře, dokončení veškerých prací předpokládáme na konci letošního roku,“ vysvětluje místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má na starosti dopravu v městské části. Upozorňuje, že celkově jde o logisticky poměrně náročný počin, který se do života lidí žijící v sousedství pochopitelně promítne. „Jsme si vědomi toho, že místním obyvatelům uvedené stavební úpravy mohou způsobit dočasné nepohodlí. Právě proto se do rekonstrukce pouštíme až po koordinaci s magistrátem. Cílem je, aby toto pro lidi složité období bylo co nejkratší, “ vysvětluje místostarosta Hukal.

Po celou dobu stavebních prací (až na technologické výjimky) bude oblast přístupná ulicí Za Rokytkou od areálu TJ Kyje a dále od ulice Hodějovské přes provizorní přemostění pro pěší. „Po dobu prací bude v oblasti zaveden zvláštní režim pro průjezd staveništní techniky a bude zde omezena možnost parkování osobních vozidel. Všechny, kteří tomu mohou vyhovět, žádáme, aby do lokality v období rekonstrukce auty buď vůbec nejezdili, nebo jen velmi omezeně,“ dodává místostarosta Hukal. V době návozu a instalace speciální stavební techniky bude přilehlé okolí pro dopravu zcela uzavřeno a může být omezen i průchod přes lávku. „Půjde o výjimečné, respektive nárazové uzavírky, které vždy potrvají jen krátkodobě a městská část o nich bude včas informovat. Děkujeme všem, jichž se práce dotknou, za pochopení a trpělivost,“ uzavírá místostarosta Hukal.

Zveřejněno: 3. března 2020

 

Předešlé aktuality

Na zastávce Lipnická přibude nový přístřešek

Dobrá zpráva pro obyvatele Hutí využívající MHD. Zastávka Lipnická na začátku června „získá“ přístřešek, po němž místní lidé dlouhodobě volají. Vzhledem k okolní rodinné zástavbě není v blízkosti jediné místo, kde se schovat, což je zejména za deštivého počasí velmi nepříjemné. „Nejde o jednoduchou záležitost, protože se vzhledem k minimální šíři chodníku nevyhneme terénním úpravám, ale bude to stát za to. Radost mám o to větší, že se nám výstavbu přístřešku podařilo s investorem dojednat zadarmo,“ řekla místostarostka Prahy 14 Soňa Tománková, která má dopravu v Praze 14 v gesci. Zveřejněno: 30. května 2023

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Červnová Čtrnáctka putuje do schránek

Červnová Čtrnáctka je na světě. Její tištěná verze v těchto dnech míří do poštovních schránek. Hlavním tématem aktuálního vydání je zdraví, přesněji preventivní aktivity, které městská část v této oblasti realizuje. A protože jako "doplněk" k tradičnímu zdravotnímu programu letos probíhá i kampaň Praha 14 bez kazu, najdete uvnitř i praktický rozhovor s dentálním hygienistou. Dále ve Čtrnáctce informujeme například o novinkách v dopravě na Hutích nebo o kampani Dny životního prostředí, které začínají už 5. června v komunitním centru H55 v Hloubětíně. Nenechte si ujít dílničky pro děti s ekologickou tematikou, poutavou besedu a diskuzi či přírodovědné vycházky po

Zveřejněno: 30.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Návrh závěrečného účtu MČ Praha 14 za rok 2022

Vážení občané, na základě § 17, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zveřejněn NÁVRH Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2022. Závěrečný  účet  bude  schvalovat  Zastupitelstvo  městské  části  Praha 14  na svém zasedání dne 13. 6. 2023. Připomínky k návrhu Závěrečného účtu lze podávat ústně nebo písemně do 12. 6. 2023: na Odbor řízení ekonomiky a školství Úřadu MČ Praha 14, oddělení rozpočtu, kde je kompletní návrh Závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2022 /tabulky a komentáře/ k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě elektronicky na adresu: Sarka.Tesarova@praha14.cz Návrhy a připomínky k Závěrečnému

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zrušení dočasného kruhového objezdu na Budovatelské ulici

Upozorňujeme občany, že od 30. 5. do 10. 6. 2023 budou probíhat stavební práce na zrušení dočasného kruhového objezdu na Budovatelské ulici v úrovni Novopacké ulice (severní obchvat). Silnice bude po dobu realizace průjezdná všemi směry při změně dopravního režimu, kdy se vrátí v omezené míře křižovatka ve tvaru T s předností vozidel jedoucích z Hutí na Satalice. Ke změně dochází na žádost městské části z důvodu nepřehlednosti křižovatky, která zapříčiňuje vznik velmi nebezpečných situací. Realizátorem akce je společnost Skanska. Zveřejněno: 29. května 2023

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Klokánek pojede na prázdniny i díky Slavnosti pivních moků a BBQ

Skupina Modří andělé, složená z aktivních a milých lidí ze složek integrovaného záchranného systému (IZS) a Městské policie hl. m. Prahy, ve svém volném čase pravidelně pomáhá různě znevýhodněným lidem a dětem ze štěrboholského Klokánku. „Andělé“ za nimi pravidelně chodí, připravují pro ně různé akce a pomáhají jim i finančně. Zároveň skupina pořádá charitativní akce, jejichž výtěžek dětem umožňuje jezdit na výlety i za poznáním. Letos se Modří andělé připojili i k výzvě „Klokánek jede na prázdniny“ a společně s malými pivovary připravili akci Slavnosti pivních moků a BBQ. Konat se bude 10. 6. 2023 ve volnočasovém centru H55 v Hloubětíně. Kromě ochutnávek piva a pravé americké barbecue kuchyně bude připraveno mnoho aktivit pro malé i velké návštěvníky. Organizátoři

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dočasná zavada na CzechPointu

Upozorňujeme občany, že momentálně nelze vydávat výpisy z CzechPointu. Na odstranění závady se usilovně pracuje. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Zveřejněno: 29. května 2023

Zveřejněno: 29.5.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality