Život na Praze 14

Rekonstrukce mostu

4.3.2020

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce mostu v ulici Za Rokytkou se blíží. Magistrát hl. m. Prahy zde již nyní pracuje na přeložkách inženýrských sítí, které jsou nezbytné pro chystanou úpravu koryta Rokytky (protipovodňová opatření). Zhruba od poloviny března se do přípravy obdobné akce, tentokrát však související s avizovanou výměnou mostku, pustí městská část. „Vlastní rekonstrukce, respektive bourání starého a výstavba nového mostu, by měla začít spolu se startem stavební sezóny, tedy v dubnu. Pokud vše půjde dobře, dokončení veškerých prací předpokládáme na konci letošního roku,“ vysvětluje místostarosta Prahy 14 Ing. Petr Hukal, který má na starosti dopravu v městské části. Upozorňuje, že celkově jde o logisticky poměrně náročný počin, který se do života lidí žijící v sousedství pochopitelně promítne. „Jsme si vědomi toho, že místním obyvatelům uvedené stavební úpravy mohou způsobit dočasné nepohodlí. Právě proto se do rekonstrukce pouštíme až po koordinaci s magistrátem. Cílem je, aby toto pro lidi složité období bylo co nejkratší, “ vysvětluje místostarosta Hukal.

Po celou dobu stavebních prací (až na technologické výjimky) bude oblast přístupná ulicí Za Rokytkou od areálu TJ Kyje a dále od ulice Hodějovské přes provizorní přemostění pro pěší. „Po dobu prací bude v oblasti zaveden zvláštní režim pro průjezd staveništní techniky a bude zde omezena možnost parkování osobních vozidel. Všechny, kteří tomu mohou vyhovět, žádáme, aby do lokality v období rekonstrukce auty buď vůbec nejezdili, nebo jen velmi omezeně,“ dodává místostarosta Hukal. V době návozu a instalace speciální stavební techniky bude přilehlé okolí pro dopravu zcela uzavřeno a může být omezen i průchod přes lávku. „Půjde o výjimečné, respektive nárazové uzavírky, které vždy potrvají jen krátkodobě a městská část o nich bude včas informovat. Děkujeme všem, jichž se práce dotknou, za pochopení a trpělivost,“ uzavírá místostarosta Hukal.

Zveřejněno: 3. března 2020

 

Předešlé aktuality

Dětské hřiště u Mateřské školy Jahoda

Městská část Praha 14 v loňském roce revitalizovala z prostředků Evropské unie areál u Mateřské školy Jahoda. Nové dětské hřiště, včetně venkovní učebny, slouží výhradně dětem z této mateřinky. Areál je využíván nejen ke hrám, ale i k výuce a přípravě dětí na budoucí nástup do školy. Vzhledem k tomu, že není určen širší veřejnosti, prosíme abyste svými dětmi navštěvovali jiné, volně přístupné herní plochy. Jednou z nich je i hřiště umístěné přímo pod mateřskou školou Děkujeme moc za pochopení Zveřejněno: 12. dubna 2024  

Zveřejněno: 12.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Dotazníkové šetření v městské části Praha 14

Úřad městské části Prahy 14 zajišťuje již počtvrté dotazníkové šetření mezi obyvateli městské části, s cílem zjistit míru jejich spokojenosti s životem na území Prahy 14 a preferencemi v oblasti dopravy. Šetření probíhá vždy po třech letech v rámci pravidelného sledování indikátorů udržitelnosti (evropské indikátory ECI A.1 a ECI A.3). Výsledky z minulých let naleznete na webu MČ Praha 14. Dotazníkové šetření bude probíhat od pondělí 15. dubna 2024 a potrvá po dobu jednoho měsíce. Oslovovat místní obyvatele na celém území městské části budou tazatelé, kteří jsou proškolení společností CI2, o. p. s. Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na

Zveřejněno: 10.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Web Prahy 14 bodoval v prestižní soutěži Zlatý erb

Webové stránky městské části Praha 14, které v nedávné době prošly zásadní modernizací, uspěly v krajském kole 26. ročníku soutěže Zlatý erb 2024. Zástupci radnice při slavnostním ceremoniálu v Rezidenci primátora v Praze obdrželi diplomy za 2. místo v kategorii "Nejlepší webový portál městské části Praha 1 až Praha 22" a za Cenu veřejnosti. Prestižní soutěž pořádá spolek Český zavináč, hlavním partnerem je společnost GORDIC. V letošním ročníku se automaticky hodnotily, resp. hodnotí všechny obce s rozšířenou působností (ORP) ve 12 krajích. V Praze jsou ekvivalentem této kategorie městské části Praha 1 až Praha 22 pověřené výkonem státní správy. Zachovaná

Zveřejněno: 10.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Den Země a Reuse den Prahy 14

V rámci tradiční celosvětové události Den Země organizuje MČ Praha 14 již po jedenácté ekologickou kampaň letos nazvanou „Den Země a Reuse den na Praze 14“.  Na akci se podílí také místní základní a mateřské školy, partnerské a neziskové organizace. Akce proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2024 od 10 do 18 hodin na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada. Nosnými tématy pro letošní rok bude udržitelnost a recyklace. Den Země bude jako každoročně především ukázkou aktivit místních základních škol k danému tématu. V doprovodném programu je připraveno vystoupení dětí z mateřských i základních škol. Reuse den, který proběhne letos poprvé, bude

Zveřejněno: 9.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Setkání kultur zahájí hudebně komponovaný večer v KD Kyje

Letošní ročník Setkání kultur 2024 přivítá v Kulturním domě v Kyjích 13. dubna 2024 hudební skupinu Bengas, Evu Mišíkovou s kapelou E+Mausy a houslistu Josefa Šenkiho se svou kapelou. Večerem bude provázet moderátor Richard Samko. Hudební komponovaný večer začíná v 18 hodin a vstup je zdarma. Akce se koná za finanční podpory hl. m. Prahy.

Zveřejněno: 7.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality