Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Sběrné dvory fungují

Upozorňujeme obyvatele, že sběrné dvory v hlavním městě Praze fungují bez omezení. Níže uvádíme podrobnější informace k aktuálnímu způsobu zajištění svozu a sběru komunálního odpadu na území metropole:

  • Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  • Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
  • Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen,
  • Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení,
  • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.
  • Svoz nebezpečného odpadu: a) Stabilní sběr a svoz NO – probíhá bez omezení, b) Mobilní sběr NO – probíhá bez omezení, c) Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

Zveřejněno: 29. 10. 2020