Život na Praze 14

Sociální bydlení v MČ Praha 14

Městská část Praha 14 pomáhá občanům, která se ocitli v situaci, kdy si nemohou obstarat bydlení vlastními silami. V letech 2017-2020 realizovala projekt „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v MČ Praha 14“.

O projektu

Lidé z primární cílové skupiny čelí při zajišťování bydlení na volném trhu řadě překážek pramenících nejen z finanční nedostupnosti či diskriminace ze strany vlastníků nebo zprostředkovatelů bydlení, ale také z vlastní nepřipravenosti získat a následně si udržet odpovídající bydlení. Hlavní příčinou nejčastěji bývá dlouhodobé upřednostňování uspokojování okamžitých přání před placením nájemného. Tyto bariéry mnoha lidem brání v získání standardního bydlení, v důsledku čehož bydlí dlouhodobě v nekvalitním nájemním bydlení v komerčních ubytovnách nebo v azylových domech.

Těmto lidem je třeba poskytnout komplexní podporu směřující ke stabilizaci sociální a finanční situace, minimalizaci rizik zapříčiňujících selhávání a k celkovému posílení dle jejich individuálních možností. To vše s cílem pomoci jim nalézt a udržet si bydlení na běžném trhu s nemovitostmi a žít v něm bez další intenzivní pomoci.

Z těchto důvodů proběhne v MČ Praha 14 pilotní ověření systému sociálního bydlení a systému prevence ztráty bydlení. Pilotní ověření umožní vyzkoušet spolupráci klíčových aktérů, výběr bytů, formy sociální práce s klienty. Poznatky z úvodní pilotáže budou zapracovány do Koncepce. Ve vztahu k cílovým skupinám projektu, tj. osobám v bytové nouzi MČ očekává, že se v průběhu trvání projektu (v 10 vyčleněných bytech) podaří podpořit minimálně 20 osob ve smyslu řešení jejich bytové situace a jejich přípravy na běžný trh s byty a že minimálně 20 osobám bude poskytnuta intenzivní pomoc směřující k zachování standardního bydlení.

Dále budou vytvořeny metodiky, které pomohou ke zkvalitnění sociální práce a dalších odborných činností v oblasti bydlení, hodnocení bytové nouze, spolupráce s dalšími aktéry sociálního bydlení a vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení. V rámci projektu budou podpořeni 2 sociální pracovníci MČ Praha 14, kteří budou pracovat s cílovou skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením (vč. osob v bytové nouzi) a potřebami cílových skupin.

KE STAŽENÍ DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM