Samospráva ÚMČ Praha 14

Dokumenty k projektu na implementaci systému sociálního bydlení

Na této stránce naleznete dokumenty, které vznikly v souvislosti s projektem „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v Městské části Praha 14“.

Metodiky: