Život na Praze 14

Sociální oblast

Sociální problematice věnujeme tradičně velký prostor – přečtěte si více v nabídce v menu napravo.