Život na Praze 14

Komunitní plánování

V prosinci 2020 byl aktualizován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14 pro území MČ Praha 14.

Proč byl vytvořen KPSS v naší MČ, se můžete dozvědět zde: Důvody zavádění KPSS v ČR a S.O. Praha 14

 

Co je to komunitní plánování?

Komunitní plánování je metoda založená na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi obcí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání potřebných služeb. Výsledkem by mělo být kompromisní řešení, které by bylo přijato a podporováno většinou účastníků.


Základní pojmy
Zadavatel – obec (Městská část Praha 14)
Poskytovatel – veškeré subjekty, které v regionu Prahy 14 nabízejí služby v oblasti veřejného sektoru, podnikatelského sektoru, neziskových organizací a občanských iniciativ
Uživatel – občané S.O. Prahy 14, kteří užívají poskytovaných služeb

Principy komunitního plánování
 • Partnerství mezi všemi účastníky komunitního plánování
 • Potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu, názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.
 • Hledání nových lidských a finančních zdrojů pro komunitní plánování
 • Možnost spolupráce se svépomocnými a dobrovolnickými skupinami, sousedskou výpomocí, podnikateli apod. Tento princip je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.


Práce s informacemi

Nutnost zajistit rovný přístup k informacím a předávání informací veřejnosti. Informace budou poskytovány v novinách Prahy 14, na internetových stránkách Prahy 14, na setkáních. Bude možné o informacích diskutovat a tím dojít ke kompromisním řešením. Každý občan městské části Praha 14 a Praha-Dolní Počernice může být účastníkem komunitního plánování a je vítán .

 

Organizační struktura
 • Komise pro sociální věci, zdravotnictví a komunitní plánování
 • Pracovní skupiny:
  • Senioři a osoby se zdravotním postižením
  • Rodina, děti a mládež
  • Cizinci a menšiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Košťáková – referent OSVZ, koordinátor KPSS
Bratří Venclíků 1072 198 21 Praha 9
tel.: 225 295 346
e-mail: lenka.kostakova@praha14.cz


Tajemnice pracovní skupiny senioři:

Daniela Stoklasová – daniela.stoklasova@praha14.cz, 225 295 392

Tajemnice pracovní skupiny osoby se zdravotním znevýhodněním:
Daniela Stoklasová – daniela.stoklasova@praha14.cz, 225 295 392

Tajemnice pracovní skupiny rodina, děti a mládež:
Bc.
Romana Folprechtová – romana.folprechtova@praha14.cz, 225 295 533

Tajemnice pracovní skupiny cizinci a menšiny:
Mgr. Ekaterina Kokkalou – ekaterina.kokkalou@praha14.cz, 225 295 343

Tajemnice pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením:
Mgr. Anita Maninová –
anita.maninova@praha14.cz, 225 295 352

Zde naleznete odkazy na instituce, které se Komunitním plánováním sociálních sluřeb zabývají.

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP)
www.cssp.cz

Agora Central Europe
www.agora-ce.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (sekce sociální služby)
www.mpsv.cz

Praha 12 (sekce Komunitní plánování a EU)
www.praha12.cz

stránky Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 14
www.praha14.cz

stránky městské části (MČ) Praha-Dolní Počernice
www.praha-dolnipocernice.cz

stránky magistrátu Hlavního města (MHM) Praha
www.praha.eu

stránky městského úřadu (MÚ) Most (město má KP již zpracován)
www.mesto-most.cz

Občanské poradenské středisko, o.p.s, Hradec Králové
www.ops.cz/

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
www.ckpul.cz

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
www.rrapk.cz

Portál pro sociální oblast města Prahy (sekce Plánování sociálních služeb)
https://socialni.praha.eu/jnp/cz/komunitni_planovani/index.html

Pracovní skupina Cizinci a menšiny

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Pracovní skupina Senioři (do konce roku 2021)

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním (do konce roku 2021)

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Expertní (řídící) pracovní skupina