Život na Praze 14

Komunitní plánování - stránka v úpravě

V prosinci 2016 byl aktualizován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14 pro území MČ Praha 14.

Proč byl vytvořen KPSS v naší MČ, se můžete dozvědět zde: Důvody zavádění KPSS v ČR a S.O. Praha 14 (rtf, 689KB)

 

Co je to komunitní plánování?

Komunitní plánování je metoda založená na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi obcí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání potřebných služeb. Výsledkem by mělo být kompromisní řešení, které by bylo přijato a podporováno většinou účastníků.


Základní pojmy
Zadavatel – obec (Městská část Praha 14 a Praha-Dolní Počernice)
Poskytovatel – veškeré subjekty, které v regionu Prahy 14 nabízejí služby v oblasti veřejného sektoru, podnikatelského sektoru, neziskových organizací a občanských iniciativ
Uživatel – občané S.O. Prahy 14, kteří užívají poskytovaných služeb

Principy komunitního plánování
 • Partnerství mezi všemi účastníky komunitního plánování
 • Potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu, názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.
 • Hledání nových lidských a finančních zdrojů pro komunitní plánování
 • Možnost spolupráce se svépomocnými a dobrovolnickými skupinami, sousedskou výpomocí, podnikateli apod. Tento princip je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.


Práce s informacemi

Nutnost zajistit rovný přístup k informacím a předávání informací veřejnosti. Informace budou poskytovány v novinách Prahy 14, na internetových stránkách Prahy 14, na setkáních. Bude možné o informacích diskutovat a tím dojít ke kompromisním řešením. Každý občan městské části Praha 14 a Praha-Dolní Počernice může být účastníkem komunitního plánování a je vítán .

 

Organizační struktura
 • Řídící skupina
 • Pracovní skupiny:
  • Senioři
  • Osoby se zdravotním znevýhodněním
  • Rodina, děti a mládež
  • Cizinci a menšiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Košťáková – referent OSVZ, koordinátor KPSS
Bratří Venclíků 1072 198 21 Praha 9
tel.: 225 295 346
e-mail: lenka.kostakova@praha14.cz


Tajemnice pracovní skupiny senioři:

Bc. Helena Zíková, Dis. – helena.zikova@praha14.cz, 225 295 535

Tajemnice pracovní skupiny osoby se zdravotním znevýhodněním:
Irena Holíková – irena.holikova@praha14.cz, 225 295 392

Tajemnice pracovní skupiny rodina, děti a mládež:
Bc.
Romana Folprechtová – romana.folprechtova@praha14.cz, 225 295 533

Tajemnice pracovní skupiny cizinci a menšiny:
Mgr. Ekaterina Kokkalou – ekaterina.kokkalou@praha14.cz, 225 295 343

Tajemnice pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením:
Mgr. Anita Maninová –
anita.maninova@praha14.cz, 225 295 352

Zde naleznete odkazy na instituce, které se Komunitním plánováním sociálních sluřeb zabývají.

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP)
www.cssp.cz

Agora Central Europe
www.agora-ce.cz

Komunitní plánování o.p.s.
www.komplan.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (sekce sociální služby)
www.mpsv.cz

Praha 12 (sekce Komunitní plánování a EU)
www.praha12.cz

stránky Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 14
www.praha14.cz

stránky městské části (MČ) Praha-Dolní Počernice
www.praha-dolnipocernice.cz

stránky magistrátu Hlavního města (MHM) Praha
www.praha-mesto.cz

stránky městského úřadu (MÚ) Most (město má KP již zpracován)
www.mesto-most.cz

Občanské poradenské středisko, o.p.s, Hradec Králové
www.ops.cz/

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
www.ckpul.cz

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
www.rrapk.cz

Portál pro sociální oblast města Prahy (sekce Plánování sociálních služeb)
http://socialni.praha.eu/

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
www.komunitniplanovani.com

Pracovní skupina Cizinci a menšiny

Zápis z 4. jednání pracovní skupiny ze dne 16. 11. 2016

Zápis z 3. jednání pracovní skupiny ze dne 05. 10. 2016

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny ze dne 01. 6. 2016

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny komunitního plánování pro cílovou skupinu romské etnikum  ze dne 31. 5. 2006

Zápis č. 2/2013 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny – Romské etnikum

Zápis č. 1/2013 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny

Zápis č 1. jednání pracovní skupiny menšiny a cizinci

Zápis č. 1/2015 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (25. 3. 2015)

Zápis č. 2/2015 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (3. 6. 2015)

Zápis č. 3/2015 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (23. 9. 2015)

Zápis č. 4/2015 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (23. 11. 2015)

Zápis č. 1/2016 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (17. 2. 2016)

Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním

Zápis č. 2/2007 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro zdravotně postižené

Zápis č.2/2013 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené

Zápis č.1/2011 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro zdravotně postižené

Zápis č. 1/2006 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro zdravotně postižené

Zápis č.1/2013 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené

Zápis č.3/2013 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené

Zápis č.2/2011 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené

Zápis č. 1/2015 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (23. 3. 2015)

Zápis č. 2/2015 z jednání pracovní skupiny – osoby se zdravotním znevýhodněním (8. 6. 2015)

Zápis č.3/2015 z jednání pracovní skupiny pro osoby se zdravotním znevýhodněním (7. 10. 2015)

Zápis č.4/2015 z jednání pracovní skupiny pro osoby se zdravotním znevýhodněním (30. 11. 2015)

Zápis č.1/2016 z jednání pracovní skupiny pro osoby se zdravotním znevýhodněním (29. 2. 2016)

Zápis č.2/2016 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (6. 6. 2016)

Zápis č.3/2016 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (26. 9. 2016)

Zápis č.4/2016 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (14. 11. 2016)

Zápis č. 1/2017 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (8. 2. 2017)

Zápis č. 2/2017 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (22. 5. 2017)

Zápis č. 3/2017 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (2. 10. 2017)

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež, konaného dne 28. 4. 2011

1. zasedání pracovní komise komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež ze dne 15.5.2006

Zápis č.1/2013 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro Rodinu, děti a mládež

Zápis č. 3/2013 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro Rodinu, děti a mládež

Zápis Z 2. jednání pracovní skupiny – rodina, děti a mládež

Zápis č. 2/2013 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež, konaného dne 14. 9. 2011

Zápis č. 1/2015 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (1. 4. 2015)

Zápis č. 2/2015 ze setkání prac. skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (10. 6. 2015)

Zápis č.3/2015 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (16. 9. 2015)

Zápis č. 4/2015 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež(25. 11. 2015)

Zápis č.1/2016 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (10. 2. 2016)

Zápis č.2/2016 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (30. 3. 2016)

Zápis č.3/2016 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (8. 6. 2016)

Zápis č.4/2016 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (14. 9. 2016)

Zápis č.1/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (15. 2. 2017)

Zápis č.2/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (10. 5. 2017)

Zápis č.3/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (20. 9. 2017)

Pracovní skupina Senioři

Zápis č.2/2013 z jednání pracovní skupiny pro seniory

Zápis č. 1/2011 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro seniory

Zápis č.1/2006 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro seniory

Zápis č.1/2013 z jednání pracovní skupiny pro seniory

Zápis č.3/2013 z jednání pracovní skupiny

Zápis z 2. setkání pracovní skupiny senioři

Zápis č. 1/2015 z jednání pracovní skupiny pro seniory (24. 3. 2015)

Zápis č. 2/2015 z jednání pracovní skupiny pro seniory (9. 6. 2015)

Zápis č.3/2015 z jednání pracovní skupiny senioři (13. 10. 2015)

Zápis č.4/2015 z jednání pracovní skupiny senioři (24. 11. 2015)

Zápis č.1/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (16. 2. 2016)

Zápis č.2/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (29. 3. 2016)

Zápis č.3/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (14. 6. 2016)

Zápis č.4/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (20. 9. 2016)

Zápis č.5/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (15. 11. 2016)

Zápis č.1/2017 z jednání pracovní skupiny senioři (9. 2. 2017)

Zápis č. 2/ 2017 z jednání pracovní skupiny senioři ( 18. 5. 2017)

Zápis č. 3/2017 z jednání pracovní skupiny senioři ( 2. 10. 2017)

Zápis č.1/2018 z jednání pracovní skupiny senioři (16. 1. 2018)

Řídící skupina-komise pro komunit. plán.

Zápis z 3. jednání komise pro komunitní plánování dne 5. 3. 2008

Zápis z 6. jednání komise komunitního plánování dne 1. 12. 2011

Zápis z 5. jednání komise komunitního plánování dne 26. 9. 2011

Zápis z 2. jednání komise pro komunitní plánování dne 16. 5. 2007

Zápis z 5. jednání komise pro komunitní plánování dne 1. 12. 2008

Zápis z 4. jednání komise komunitního plánování dne 27. 6. 2011

Zápis ze 4. setkání komise rady pro komunitní plánování (kkp, řídící skupiny)

Zápis z 4. jednání komise pro komunitní plánování dne 12.5.2008

Zápis ze 3.setkání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb (kpss) ve správním obvodě praha 14

Zápis z 3. jednání komise pro kpss dne 9. 5. 2011

Zápis z 2. jednání komise pro komunitní plánování dne 28. 3. 2011

Zápis ze 2.setkání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na praze 14

Zápis z 1. jednání řídící skupiny komunitního plánování konaného dne 27.3.2006

Zápis z 1. jednání komise pro komunitní plánování dne 16. 2. 2011

Zápis z jednání komise pro komunitní plánování ze dne 30. 10. 2013

Zápis z jednání komise pro komunitní plánování dne 12. 6. 2013

Zápis z jednání komise pro komunitní plánování dne 10. 10. 2012

Zápis z jednání komise pro komunitní plánování dne 10. 10. 2012

Zápis z 6. jednání komise pro komunitní plánování dne 29. 6. 2009

Zápis z 12. jednání komise pro komunitní plánování ze dne 14. 4. 2014

Zápis z 13. jednání komise pro komunitní plánování ze dne 6. 10. 2014

Zápis z 1. jednání komise pro komunitní plánování a Místní Agendu 21 ze dne 18. 2. 2015