Život na Praze 14

Komunitní plánování - stránka v úpravě

V prosinci 2020 byl aktualizován Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu Praha 14 pro území MČ Praha 14.

Proč byl vytvořen KPSS v naší MČ, se můžete dozvědět zde: Důvody zavádění KPSS v ČR a S.O. Praha 14 (rtf, 689KB)

 

Co je to komunitní plánování?

Komunitní plánování je metoda založená na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi obcí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání potřebných služeb. Výsledkem by mělo být kompromisní řešení, které by bylo přijato a podporováno většinou účastníků.


Základní pojmy
Zadavatel – obec (Městská část Praha 14 a Praha-Dolní Počernice)
Poskytovatel – veškeré subjekty, které v regionu Prahy 14 nabízejí služby v oblasti veřejného sektoru, podnikatelského sektoru, neziskových organizací a občanských iniciativ
Uživatel – občané S.O. Prahy 14, kteří užívají poskytovaných služeb

Principy komunitního plánování
 • Partnerství mezi všemi účastníky komunitního plánování
 • Potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu, názorům všech stran musí být dopřáno stejného prostoru.
 • Hledání nových lidských a finančních zdrojů pro komunitní plánování
 • Možnost spolupráce se svépomocnými a dobrovolnickými skupinami, sousedskou výpomocí, podnikateli apod. Tento princip je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.


Práce s informacemi

Nutnost zajistit rovný přístup k informacím a předávání informací veřejnosti. Informace budou poskytovány v novinách Prahy 14, na internetových stránkách Prahy 14, na setkáních. Bude možné o informacích diskutovat a tím dojít ke kompromisním řešením. Každý občan městské části Praha 14 a Praha-Dolní Počernice může být účastníkem komunitního plánování a je vítán .

 

Organizační struktura
 • Řídící skupina
 • Pracovní skupiny:
  • Senioři
  • Osoby se zdravotním znevýhodněním
  • Rodina, děti a mládež
  • Cizinci a menšiny
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Košťáková – referent OSVZ, koordinátor KPSS
Bratří Venclíků 1072 198 21 Praha 9
tel.: 225 295 346
e-mail: lenka.kostakova@praha14.cz


Tajemnice pracovní skupiny senioři:

Bc. Helena Zíková, Dis. – helena.zikova@praha14.cz, 225 295 535

Tajemnice pracovní skupiny osoby se zdravotním znevýhodněním:
Irena Holíková – irena.holikova@praha14.cz, 225 295 392

Tajemnice pracovní skupiny rodina, děti a mládež:
Bc.
Romana Folprechtová – romana.folprechtova@praha14.cz, 225 295 533

Tajemnice pracovní skupiny cizinci a menšiny:
Mgr. Ekaterina Kokkalou – ekaterina.kokkalou@praha14.cz, 225 295 343

Tajemnice pracovní skupiny osoby ohrožené sociálním vyloučením:
Mgr. Anita Maninová –
anita.maninova@praha14.cz, 225 295 352

V případě zájmu se prosím obraťte na tajemnice pracovních skupin viz „Kontakty“ výše.

Zde naleznete odkazy na instituce, které se Komunitním plánováním sociálních sluřeb zabývají.

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP)
www.cssp.cz

Agora Central Europe
www.agora-ce.cz

Komunitní plánování o.p.s.
www.komplan.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (sekce sociální služby)
www.mpsv.cz

Praha 12 (sekce Komunitní plánování a EU)
www.praha12.cz

stránky Úřadu městské části (ÚMČ) Praha 14
www.praha14.cz

stránky městské části (MČ) Praha-Dolní Počernice
www.praha-dolnipocernice.cz

stránky magistrátu Hlavního města (MHM) Praha
www.praha-mesto.cz

stránky městského úřadu (MÚ) Most (město má KP již zpracován)
www.mesto-most.cz

Občanské poradenské středisko, o.p.s, Hradec Králové
www.ops.cz/

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
www.ckpul.cz

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
www.rrapk.cz

Portál pro sociální oblast města Prahy (sekce Plánování sociálních služeb)
http://socialni.praha.eu/

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem
www.komunitniplanovani.com

Pracovní skupina Cizinci a menšiny

Zápis z 4. jednání pracovní skupiny ze dne 16. 11. 2016

Zápis z 3. jednání pracovní skupiny ze dne 05. 10. 2016

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny ze dne 01. 6. 2016

Zápis z 1. jednání pracovní skupiny komunitního plánování pro cílovou skupinu romské etnikum  ze dne 31. 5. 2006

Zápis č. 2/2013 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny

Zápis z 2. jednání pracovní skupiny – Romské etnikum

Zápis č. 1/2013 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny

Zápis č 1. jednání pracovní skupiny menšiny a cizinci

Zápis č. 1/2015 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (25. 3. 2015)

Zápis č. 2/2015 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (3. 6. 2015)

Zápis č. 3/2015 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (23. 9. 2015)

Zápis č. 4/2015 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (23. 11. 2015)

Zápis č. 1/2016 z jednání pracovní skupiny cizinci a menšiny (17. 2. 2016)

Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním

Zápis č. 2/2007 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro zdravotně postižené

Zápis č.2/2013 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené

Zápis č.1/2011 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro zdravotně postižené

Zápis č. 1/2006 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro zdravotně postižené

Zápis č.1/2013 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené

Zápis č.3/2013 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené

Zápis č.2/2011 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené

Zápis č. 1/2015 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (23. 3. 2015)

Zápis č. 2/2015 z jednání pracovní skupiny – osoby se zdravotním znevýhodněním (8. 6. 2015)

Zápis č.3/2015 z jednání pracovní skupiny pro osoby se zdravotním znevýhodněním (7. 10. 2015)

Zápis č.4/2015 z jednání pracovní skupiny pro osoby se zdravotním znevýhodněním (30. 11. 2015)

Zápis č.1/2016 z jednání pracovní skupiny pro osoby se zdravotním znevýhodněním (29. 2. 2016)

Zápis č.2/2016 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (6. 6. 2016)

Zápis č.3/2016 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (26. 9. 2016)

Zápis č.4/2016 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (14. 11. 2016)

Zápis č. 1/2017 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (8. 2. 2017)

Zápis č. 2/2017 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (22. 5. 2017)

Zápis č. 3/2017 z jednání pracovní skupiny pro zdravotně postižené (2. 10. 2017)

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež, konaného dne 28. 4. 2011

1. zasedání pracovní komise komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež ze dne 15.5.2006

Zápis č.1/2013 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro Rodinu, děti a mládež

Zápis č. 3/2013 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro Rodinu, děti a mládež

Zápis Z 2. jednání pracovní skupiny – rodina, děti a mládež

Zápis č. 2/2013 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování

Zápis z jednání pracovní skupiny Rodina, děti, mládež, konaného dne 14. 9. 2011

Zápis č. 1/2015 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (1. 4. 2015)

Zápis č. 2/2015 ze setkání prac. skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (10. 6. 2015)

Zápis č.3/2015 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (16. 9. 2015)

Zápis č. 4/2015 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež(25. 11. 2015)

Zápis č.1/2016 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (10. 2. 2016)

Zápis č.2/2016 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (30. 3. 2016)

Zápis č.3/2016 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (8. 6. 2016)

Zápis č.4/2016 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (14. 9. 2016)

Zápis č.1/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (15. 2. 2017)

Zápis č.2/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (10. 5. 2017)

Zápis č.3/2017 ze setkání pracovní skupiny komunitního plánování pro rodinu, děti a mládež (20. 9. 2017)

Pracovní skupina Senioři

Zápis č.2/2013 z jednání pracovní skupiny pro seniory

Zápis č. 1/2011 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro seniory

Zápis č.1/2006 ze schůzky pracovní skupiny komunitního plánování pro seniory

Zápis č.1/2013 z jednání pracovní skupiny pro seniory

Zápis č.3/2013 z jednání pracovní skupiny

Zápis z 2. setkání pracovní skupiny senioři

Zápis č. 1/2015 z jednání pracovní skupiny pro seniory (24. 3. 2015)

Zápis č. 2/2015 z jednání pracovní skupiny pro seniory (9. 6. 2015)

Zápis č.3/2015 z jednání pracovní skupiny senioři (13. 10. 2015)

Zápis č.4/2015 z jednání pracovní skupiny senioři (24. 11. 2015)

Zápis č.1/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (16. 2. 2016)

Zápis č.2/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (29. 3. 2016)

Zápis č.3/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (14. 6. 2016)

Zápis č.4/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (20. 9. 2016)

Zápis č.5/2016 z jednání pracovní skupiny senioři (15. 11. 2016)

Zápis č.1/2017 z jednání pracovní skupiny senioři (9. 2. 2017)

Zápis č. 2/ 2017 z jednání pracovní skupiny senioři ( 18. 5. 2017)

Zápis č. 3/2017 z jednání pracovní skupiny senioři ( 2. 10. 2017)

Zápis č.1/2018 z jednání pracovní skupiny senioři (16. 1. 2018)

Řídící skupina-komise pro komunit. plán.

Zápis z 3. jednání komise pro komunitní plánování dne 5. 3. 2008

Zápis z 6. jednání komise komunitního plánování dne 1. 12. 2011

Zápis z 5. jednání komise komunitního plánování dne 26. 9. 2011

Zápis z 2. jednání komise pro komunitní plánování dne 16. 5. 2007

Zápis z 5. jednání komise pro komunitní plánování dne 1. 12. 2008

Zápis z 4. jednání komise komunitního plánování dne 27. 6. 2011

Zápis ze 4. setkání komise rady pro komunitní plánování (kkp, řídící skupiny)

Zápis z 4. jednání komise pro komunitní plánování dne 12.5.2008

Zápis ze 3.setkání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb (kpss) ve správním obvodě praha 14

Zápis z 3. jednání komise pro kpss dne 9. 5. 2011

Zápis z 2. jednání komise pro komunitní plánování dne 28. 3. 2011

Zápis ze 2.setkání řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb na praze 14

Zápis z 1. jednání řídící skupiny komunitního plánování konaného dne 27.3.2006

Zápis z 1. jednání komise pro komunitní plánování dne 16. 2. 2011

Zápis z jednání komise pro komunitní plánování ze dne 30. 10. 2013

Zápis z jednání komise pro komunitní plánování dne 12. 6. 2013

Zápis z jednání komise pro komunitní plánování dne 10. 10. 2012

Zápis z jednání komise pro komunitní plánování dne 10. 10. 2012

Zápis z 6. jednání komise pro komunitní plánování dne 29. 6. 2009

Zápis z 12. jednání komise pro komunitní plánování ze dne 14. 4. 2014

Zápis z 13. jednání komise pro komunitní plánování ze dne 6. 10. 2014

Zápis z 1. jednání komise pro komunitní plánování a Místní Agendu 21 ze dne 18. 2. 2015