Život na Praze 14

Sociální oblast - organizace

Bezplatná telefonická krizová linka pro zdravotně postižené Společnosti pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ800 246 642

Podrobnosti (pdf, 887KB)

Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.

Kontakty:
Elpida plus, o.p.s.
Na strži 40, 140 00 Praha 4
elpida@elpida.cz

 

Seniorcentrum Limuzská

Centrum poraden a aktivit pro seniory, místo pro setkávání a sdílení radostí a starostí.


Poradny:

 • sociálně zdravotní poradna
 • sociálně právní poradna
 • počítačová poradna
 • individuální poradna


Dílny:

 • arteterapie (malování trochu jinak)
 • výtvarná díla (rukodělná výroba)
 • literární dílna (psaní článků, )
 • společenská setkávání

Sociální terapie Tváři v tvář (důvěrný prostor pro řešení vašich starostí a trápení)

Trénink paměti

Kontakty:
Tel.: 272 701 335
www.elpida.cz

 

Linka seniorů

Bezplatná a anonymní linka důvěry pro seniory. Kvalitní psychologická intervence, Informace z oblasti medicíny, práva, psychologie a systému sociální podpory. Každý všední den a o vánočních svátcích od 8 do 20 hodin.

Kontakty:
Tel.: 800 200 007
www.linkasenioru.cz.
Email: linkasenioru@elpida.cz

 

Školička internetu pro seniory

Počítačové a jazykové kurzy v příjemném prostředí dvou pražských učeben – ve Strašnicích a na Smíchově.

Kontakty:
Tel.: 272 701 335
www.elpida.cz
Email: skolicka.internetu@elpida.cz

 

Vital plus

Časopis, který pomáhá seniorům. Čtvrtletník, který se zabývá postavením seniorů ve společnosti. Rozhovory a témata, která si jinde nepřečtete- Aktuální články a texty na publicistickém portálu www.vitalplus.org.

Kontakty:
Tel.: 224 231 914
www.vitalplus.org

Organizace pro pomoc uprchlíkům realizuje za podpory Městské části Praha 14 dvouletý projekt poskytování právního a sociálního poradenství pro cizince žijící a působící na území MČ Praha 14. Služby nabízíme cizincům a cizinkám ze zemí mimo Evropskou unii, kteří v České republice pobývají legálně. Právní služby se týkají zejména konzultací situací spojených se zákonem o azylu a zákonem o pobytu cizinců a zákonu o občanství. Na službu sociálního poradenství se cizinci/ky mohou obracet s dotazy ohledně vzdělávání, zaměstnání, sociálního zabezpečení, zdravotní péče, změn rodinné situace, apod.

V případě potřeby je možné využít pro komunikaci služeb tlumočníků.
Veškeré služby jsou zdarma.


Služby jsou dostupné v následující dny:

 • úterý 9:00 – 17:00 (sociální i právní poradenství)
 • čtvrtek 9:00-17:00 (sociální poradenství)
 • v ostatní dny po dohodě


Kontakty:

Kovářská 4, 190 00 Praha 9 (metro B, stanice Českomoravská, tramvaj 19, 8 zastávka U Svobodárny)
Tel.: 284 683 714, 284 683 545
Fax: 233 371 258
www.opu.cz
Email: opu@opu.cz

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Poskytování pečovatelské, ošetřovatelské služby a služby domov pro seniory.

Kontakty:
Bratří Venclíků 1070, 198 00, Praha 9,tel.: 281 911 719
www.cckp9.cz
Email: info@cckp9.cz

Pečovatelská služba, kpt. Stránského 996, Praha 9, tel.: 281 911 719
Ošetřovatelská služba „ALICE“, Bří. Venclíků 1070, Praha 9, tel.: 281 916 956
Domov pro seniory – dům sociálních služeb, Bojčenkova 1099/12, 198 00 Praha 9, tel.: 281 917 473, 777 680 902, 777 704 127,
e-mail: pokorna@cckp9.cz,socialni.bojcenkova@cckp9.cz

 

Centrum pro zdravotně postižené Praha 9

ukončilo činnost v 2/2012, nástupnická organizace:

3 P, o.s., Wuchterleho 11, Praha 6

Tel. 736 509 900 pí Zavadilová

Prosaz

Poskytování osobní asistence, sociálního poradenství, bezplatné krizové pomoci a poradenství prostřednictvím bezplatné telefonní linky a dalších služeb.

Kontakty:
Občanské sdružení Prosaz, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5
Tel.: 251 614 469 nebo 777 701 805 (osobní asistence)
Tel.: 251 615 543 nebo 777 701 417 (poradna), 800 246 642 (bezplatná linka telefonické krizové pomoci)
www.prosaz.cz
Email: info@prosaz.cz

Život 90

Poskytování poradenství, telefonní krizové pomoci, tísňové péče, pečovatelské služby, domácí zdravotní péče – Home Care, půjčovna kompenzačních pomůcek a další služby.

Kontakty:
Občanské sdružení Život 90, Praha 1, Karolíny Světlé 18,
Tel.: 222 333 555, senior telefon: 800 157 157
www.zivot90.cz
Email: seniortelefon@zivot90.czsekretariat@zivot90.cz

Cesta domů

Nabízí konkrétní pomoc rodinám (poradenství a domácí paliativní péči – domácí hospicová péče), které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma.

Kontakty:
Občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 3, Praha 7
tel.:
283850949, 775166863,
Email: info@cestadomu.cz,
www.cestadomu.cz

Diakonie Církve Bratrské – Centrum Slunečnice

Poskytování služeb denního centra, tréninkového bydlení a osobní asistence dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením.

Kontakty
 :
Diakonie Církve Bratrské – Centrum Slunečnice, Mansfeldova 801, Praha 9 Černý Most,
Tel.: 731 430 462, 222 957 248,
Email: centrum.slunecnice@cb.cz, www.cb.cz/diakonie/sun/

Fokus Praha

Nabízí komplexní komunitní péči pro osoby s tělesným, smyslovým a mentálním postižením.

Kontakty:
Občanské sdružení Fokus Praha, Dolákova 18, Praha 8
Tel.: 233 551 205, 283 109 916
www.fokus-praha.cz
Email: fokus@fokus-praha.cz

Eset – help

Nabízí péči a rozvoj osoby s duševním onemocněním např. sociální poradenství, podporované zaměstnání, psychologickou pomoc aj.

Kontakty:
Občanské sdružení Eset – help, Vejvanovského 1610, Praha 4
Tel.: 272 920 297, 272 940 879, 272 940 880
www.esethelp.cz
Email: director@esethelp.cz
info@esethelp.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – terénní sociální pracovnice pro seniory

Poskytování základního a odborného sociálního poradenství v oblasti sociálních služeb, návštěvy v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné situace, především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti opakované návštěvy zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb a spolupráce s nimi.

Kontakty:
Helena Zíková, DiS., odd. sociální péče, Bratří Venclíků 1072, Praha 9
Tel.: 225 295 374
www.praha14.cz
Email: helena.zikova@praha14.cz

Hewer z. s.

Hewer, z.s. je nezisková organizace, která od roku 1997 poskytuje sociální službu Osobní asistence v domácím prostředí všem, kdo ji potřebují bez ohledu na věk, druh a stupeň znevýhodnění. Našim klientům jsme k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Pomáháme při hygieně, sebeobsluze, s vařením a podáváním jídla, s péčí o domácnost, s nákupy. Nabízíme doprovody k lékaři, na úřady nebo při procházkách. Na naše služby lze čerpat příspěvek na péči. Působíme na celém území hl. m. Prahy, máme i mimopražská střediska.

Kontakty:
Bc. Iveta Lisková, Černokostelecká 2020/20, Praha 10 – Strašnice
Tel.: 
777 155 552
E-mail: prahaB@hewer.cz

Služby je možné objednat od pondělí do pátku v době od 8 do 16.30 hodin.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách: www.osobniasistent.cz  

 
Hornomlýnská, o.p.s . – centrum FILIPOVKA

Poskytujeme ambulantní odlehčovací službu rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve věku 2–13 let včetně. Poskytujeme také terénní službu osobní asistence dětem se zdravotním postižením ve věku 2–15 let včetně a jejich rodinám z Prahy a Středočeského kraje.

Kontakty:
Adresa: Hornomlýnská, o.p.s . – centrum FILIPOVKA, Filipova 2013, 148 00 Praha 4 – Chodov
E-mail: info@hornomlynska.cz
Web: www.hornomlynska.cz

Osobní asistence: Mgr. Jitka Citriaková Telefon: 272 657 590, 739 224 792, e-mail: citriakova@hornomlynska.cz

Odlehčovací služby: Mgr. Lucie Kocarová Telefon: 271 910 328, 733 553 123, e-mail: kocarova@hornomlynska.cz

Centrum sociálních služeb Praha – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytuje odbornou poradenskou pomoc v náročných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Konkrétně poskytuje sociálně právní poradenství, psychologické poradenství, konsultace párové, rodinné a individuální, zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, sexuologa).

Kontakty:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Šromova 861, Praha 9 – Černý Most
Tel.: 281 912 144, 731 056 735, 731 056 164, 731 063 278, 731 063 413
www.csspraha.cz
Email: magdalena.strouhalova@csspraha.cz

Azylový dům – Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Poskytování pobytových a sociálních služeb na přechodnou dobu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální začleňování.

Kontakty:
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: 281 091 713, 281 091 714
www.skphopo.cz
Email: info@skphopo.cz

Sananim

Poskytování profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace např. terénní programy, poradna pro rodiče, kontaktní centrum.

Kontakty:
Občanské sdružení Sananim, Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13
Tel.: 284 822 872; 284 825 817
www.sananim.cz
www.odrogach.cz
www.drogovaporadna.cz

Poradna pro rodiče – Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Tel.: 739 268 527, 284 824 234
Email: ctrnacta@sananim.cz

Nízkoprahový klub Jahoda

Klub je určen všem dětem ve věku od 6 do 14 let, které svůj volný čas tráví především v prostředí sídliště Černý Most. Čtyři odpoledne v týdnu nabízí dětem bezpečné místo pro různé činnosti sportovní, výtvarné nebo pro realizaci vlastních nápadů. Ale hlavně je prostorem, kde mají děti možnost sdílet své radosti i starosti. O víkendech nepravidelně pořádá výlety. Během otevíracích dnů je dětem k dispozici tým sociálních pracovníků spolu s vyškolenými dobrovolníky.

Kontakty:

Vybíralova 969, Praha 14, 198 00 
http://www.jahoda.cz/klub-jahoda/

Vedoucí NZDM Jahoda, kontaktní pracovnice
Mgr. Běla Moravcová
Tel.: 776 565 088
Email: klubjahoda@jahoda.cz

Nízkoprahový klub DŽAGODA

Klub je určen všem dětem a mladým lidem od 13 do 26 let, které tráví svůj volný čas především v prostředí sídliště Černý Most. Během čtyř odpolední v týdnu nabízí bezpečné místo, kde lze nalézt pomoc i zábavu a prostor pro realizaci vlastních nápadů. Během otevíracích dnů jsou návštěvníkům k dispozici sociální pracovníci s týmem vyškolených dobrovolníků. Vstup dětí do klubů je zdarma.

Kontakty:

Vybíralova 969, Praha 14, 198 00 (vstup ze zahrady)
http://www.jahoda.cz/klub-dzagoda/

Vedoucí NZDM Džagoda, kontaktní sociální pracovnice
Bc. Vendula Konečná, DiS.
Email: vendula.konecna@jahoda.cz

Terénní program

Terénní program (streetwork) je sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let. Terénní program spočívá ve vyhledávání uživatelů a v poskytování služeb v jejich přirozeném prostředí, tedy na ulici. Terénní pracovníci pomáhají dětem a mladým lidem, když mají starosti, něco je štve, něco se jim nedaří. Díky vzájemnému důvěrnému vztahu pomáhají předcházet nebo hledat řešení průšvihů a konfliktů například v rodině, ve škole, ve vztazích, s návykovými látkami . Jsou tu proto, aby mladí lidé na své starosti nebyli sami. Všechny služby jsou anonymní a zdarma.

Kontakty:

http://www.jahoda.cz/terenni-program-pro-mlade/
teren@jahoda.cz
Černý Most: 773 674 060
Rajská zahrada, Lehovec, Hloubětín: 777 747 067

Vedoucí  Terénního programu: 
Mgr. Martin Pazlar, DiS.
Email: martin.pazlar@jahoda.cz

Neposeda

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Autobus je provázet mladé lidi od 11 do 21 let obdobím dospívání. Dospívajícím nabízíme bezpečný prostor pro vlastní rozvoj, podporu a pomoc v situacích, kdy si nevědí rady.
Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu“.

Kontakty:
www.neposeda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=107

Vedoucí NZDM Autobus

Bc. Martina Maierová

Tel.: 733 182 520
Email: martina@neposeda.org

Pacifik

Nízkoprahový klub, odborně Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zkráceně NZDM) je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Cílem je umožnit návštěvníkům lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Kontakty:
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 – Černý Most
www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku

Vedoucí NPK Pacific
Bára Janurová, Dis.
email: janurova@motylek.org, pacific@motylek.org
Tel: 775 403 270, 775 964 765

Komunitní centrum Motýlek – Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Centrum nabízí mateřské centrum, odlehčovací služby a centrum denních služeb pro rodiny a děti se zdravotními handicapy.

Kontakty:
Komunitní centrum Motýlek – občanské sdružení Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Vlčkova 1067 , Praha 9 – Černý Most,
Tel.: 281 912 081, 775 964 765
Email: motylek@motylek.org, www.motylek.org

Středisko výchovné péče Klíč

Poskytování ambulantního a pobytového programu pro děti s výchovnými problémy. Pomoc zde nacházejí rodiny s dětmi, u nichž se vyskytly výchovné problémy a problémy ve školní úspěšnosti

Kontatky:
Středisko výchovné péče, Čakovická 51, Praha 9
Tel.: 286 887 075, 283 880 057, 776212 928
www.klicov.cz/svp/Email: klic@smk-praha.cz

YMCA Praha – Mateřské centrum Klubíčko

Mateřské centrum Klubíčko nabízí rodičům pobyt s dětmi v otevřené herně, účast na kurzech, cvičeních pro dospělé, besedách nebo kroužcích pro děti či celou rodinu. Klubíčko pořádá též jednorázové akce.

Kontakty:
Ymca – Mateřské centrum Klubíčko, budova MŠ Vlčkova ul. 1067, 198 00 Praha 9
Tel.: 604 605 694
www.praha.ymca.cz
Email: klubickocernymost@seznam.cz

 

Armáda spásy ČR

Nabízí služby nízkoprahového denního centra, noclehárnu, azylový dům a terénní sociální práci vč. základního sociálního poradenství.

Kontakty:
Ústředí Armády spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5
Tel.: 251 106 424
Email: info@armadaspasy.cz

Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tussarova 60, Praha 7
Tel.: 220 184 000
www.armadaspasy.cz
Email: pavel_akrman@czh.salvationarmy.org

O. s. Naděje provozuje řadu dalších azylových domů a center.

Naděje o.s.

Nabízí služby nízkoprahových denních center, zahrnující například sociální poradenství, pomoc při vyřízení osobních dokladů, osobní doprovod při jednání s úřady, potravinovou pomoc, hygienický servis, výměnu ošacení, zprostředkování ubytování v zařízeních Naděje a v dalších organizacích, zdravotní a psychologické pomoci a křesťanské duchovní služby. Dále také zprostředkování návazných a specializovaných služeb dle individuální potřeby.

Kontakty:
o. s. Naděje – pobočka Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
Tel.: 222 521 110

Středisko Naděje Praha – U Bulhara, U Bulhara (pod Severojižní magistrálou), Praha 2
Tel.: 212 237 343
www.nadeje.cz
Email: ubulhara.praha@nadeje.cz

Středisko Naděje Praha – Bolzanova, Bolzanova 7, Praha 1
Tel.: 222 243 434
www.nadeje.cz
Email: bolzanova.praha@nadeje.cz

O. s. Naděje provozuje řadu dalších azylových domů a center.

Člověk v tísni o.p.s.

Poskytování širokého bezplatného právního a sociálně právního poradenství a terénní sociální práce.

Kontakty:
Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Praha, Mahenova 494/3, Praha 5
Tel.: 222 350 890, 774321724,
www.clovekvtisni.cz

REMEDIUM Praha o. s.

Poskytování mediace (zprostředkování prostoru pro mimosoudní řešení sporu) a bezplatného sociálně právního poradenství v oblasti bydlení, sociální problematiky, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech a v neposlední řadě také dluhové poradenství.

Kontakty:
Občanská poradna REMEDIUM, Křišťanova 15, Praha 3,
Tel.: 272 743 666, 605 284 737
www.remedium.cz
Email: remedium@remedium.cz

SPES o.s.

Poskytování poradenství prostřednictvím internetu v případě zadluženosti osob a domácností, prostřednictvím e-mailu. Další formou pomoci, kterou mohou občané Prahy 14 využít, je poradenství formou telefonické konzultace.

Kontakty:
Sdružení SPES, o.s., Litovelská 14, Olomouc
Tel.: 773 101 302
www.pomocsdluhy.cz
Email: spes@pomocsdluhy.cz

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poskytování v případě zadluženosti osob a domácností, konzultace k oddlužení podle insolvenčního zákona, pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení či k průběhu soudního a exekučního řízení. Poradenství je poskytováno prostřednictvím e-mailu, osobně nebo telefonicky, na bezplatné lince.

Kontakty:
Poradna při finanční tísni o.p.s., Americká 22, Praha 2
Tel.: 222 922 240, bezplatná linka: 800 722 722 (každé pondělí od 8:30 do 17:30 hod.)
www.financnitisen.cz
Email: poradna@financnitisen.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Poskytování komplexního sociálně právního poradenství zaměřené na uprchlíky a ostatní cizince na území České republiky.

Kontakty:
Občanské sdružení pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9,
Tel.: 284 683 714, 284 683 545
www.opu.cz
Email: pravni@opu.czopu@opu.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – Sociální kurátor pro dospělé

Poskytování odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, zprostředkování pobytových služeb v Azylových domech a ubytovnách, případně zprostředkování kontaktu na poskytovatele dalších sociálních služeb, které má klient zájem využít. Zprostředkování kontaktu s rodinou a sociálním okolím v době výkonu vazby či trestu odnětí svobody, pomoc při sepisování písemných podání a doprovod k soudům, úřadům či jiným institucím, návštěvy ve věznicích při výkonu vazby a trestu. Poskytování dávky mimořádné okamžité pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje.

Kontakty:
Bc. Marie Pčolarová, DiS., odd. sociální prevence, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most
Tel.: 225 295 352
www.praha14.cz
Email: marie.pcolarova@praha14.cz

Centrum sociálních služeb Praha – KONTAKT

Informační centrum sociálních služeb.

Kontakty:
KONTAKT – Centrum sociálních služeb Praha, Ječná 3, Praha 2
Tel.: 222 515 400, 739 824 749, 731 056 708
www.csspraha.cz/kontakty
Email: iis@csspraha.cz

Městská část Praha 14 – Úřad u Vás doma

Poskytování služeb, úkonů v místě bydliště v působnosti: Občanskosprávního odboru, tj. vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu, ověření podpisu.

Kontakty:
Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most

Občanskosprávní odbor
Hana Felderová
Tel.: 281 005 233
Eva Vlková
Tel.: 281 005 552
Email: hana.felderova@praha14.czeva.vlkova@praha14.cz