Život na Praze 14

Sociální oblast - organizace

Bezplatná telefonická krizová linka pro zdravotně postižené Společnosti pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením PROSAZ800 246 642

Podrobnosti (pdf, 887KB)

Pomáháme seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti.

Kontakty:
Elpida plus, o.p.s.
Na strži 40, 140 00 Praha 4
elpida@elpida.cz

 

Seniorcentrum Limuzská

Centrum poraden a aktivit pro seniory, místo pro setkávání a sdílení radostí a starostí.


Poradny:

 • sociálně zdravotní poradna
 • sociálně právní poradna
 • počítačová poradna
 • individuální poradna


Dílny:

 • arteterapie (malování trochu jinak)
 • výtvarná díla (rukodělná výroba)
 • literární dílna (psaní článků, )
 • společenská setkávání

Sociální terapie Tváři v tvář (důvěrný prostor pro řešení vašich starostí a trápení)

Trénink paměti

Kontakty:
Tel.: 272 701 335
www.elpida.cz

 

Linka seniorů

Bezplatná a anonymní linka důvěry pro seniory. Kvalitní psychologická intervence, Informace z oblasti medicíny, práva, psychologie a systému sociální podpory. Každý všední den a o vánočních svátcích od 8 do 20 hodin.

Kontakty:
Tel.: 800 200 007
www.linkasenioru.cz.
Email: linkasenioru@elpida.cz

 

Školička internetu pro seniory

Počítačové a jazykové kurzy v příjemném prostředí dvou pražských učeben – ve Strašnicích a na Smíchově.

Kontakty:
Tel.: 272 701 335
www.elpida.cz
Email: skolicka.internetu@elpida.cz

 

Vital plus

Časopis, který pomáhá seniorům. Čtvrtletník, který se zabývá postavením seniorů ve společnosti. Rozhovory a témata, která si jinde nepřečtete- Aktuální články a texty na publicistickém portálu www.vitalplus.org.

Kontakty:
Tel.: 224 231 914
www.vitalplus.org

ROSA – centrum pro ženy

Organizace poskytuje odborné sociální poradenství a azylové ubytování s utajenou adresou obětem domácího násilí.

Web: www.rosacentrum.cz

Služby:

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Osobní konzultace a dlouhodobá podpora se ze zkušeností organizace jeví jako nejefektivnější forma poradenství pro ženy, zažívající násilí ve vztazích. Poradenství je poskytováno na adrese Na Slupi 14, Praha 2.

Telefonní konzultace:

Pro konzultace je klientkám k dispozici SOS linka 602 241 432 (po-pá od 9 do 18 hodin), krizová linka 241 432 466 (dle pracovní doby Informačního a poradenského centra ROSA) a další linka poradny 739 709 764.

E-mailové poradenství :

Na e-mailu poradna@rosacentrum.cz odpovídají pracovnice do 24 hodin na dotazy týkající problematiky domácího násilí.

Poradenství přes chat:

Na stránce www.rosacentrum.cz je zprovozněn chat, který je k dispozici v úterý od 9 do 11 hodin, ve čtvrtek od 13 do 15 hodin a v pátek od 9 do 12 hodin. Chat poskytuje možnost anonymního vystupování a je přes stránky organizace přístupný i z mobilního telefonu. ROSA je k dispozici také na FB messengeru, kde je na zprávy odpovídáno co nejdříve, v závislosti možnostech a vytíženosti Informačního a poradenského centra.

Online video konzultace:

Pokud se ze zdravotních či jiných závažných důvodů klientky nemohou dostavit osobně, organizace nabízí možnost spojení online i přes videohovor. Na takový hovor je ale nutné mít vytvořené vhodné prostředí, zejména s ohledem na bezpečnost.

Aplikace Bright Sky CZ)

ROSA ve spolupráci s Policií ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Nadací Vodafone vytvořila českou verzi aplikace pro oběti domácího násilí. Jsou zde aktualizované kontakty za celou ČR, informace jako pro oběti násilí, tak pro kohokoli jiného, kdo chce oběti násilí pomoci. Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play i App Store.

Vedoucí služby:  PhDr. Branislava Marvánová Vargová, e-mail: info@rosacentrum.cz, poradna@rosacentrum.cz, https://www.rosacentrum.cz/odborne-socialni-poradenstvi/

 

AZYLOVÉ  UBYTOVÁNÍ  s utajenou adresou pro ženy oběti domácího násilí a jejich děti

Vedoucí služby: Bc. Lucie Donátová, e-mail: azyl@rosacentrum.cz, telefon 736 739 467 (po-pá od 9 do 15 hodin). Více najdete na: https://www.rosacentrum.cz/nase-sluzby/azylovy-dum/.

Organizace pro pomoc uprchlíkům realizuje za podpory Městské části Praha 14 dvouletý projekt poskytování právního a sociálního poradenství pro cizince žijící a působící na území MČ Praha 14. Služby nabízíme cizincům a cizinkám ze zemí mimo Evropskou unii, kteří v České republice pobývají legálně. Právní služby se týkají zejména konzultací situací spojených se zákonem o azylu a zákonem o pobytu cizinců a zákonu o občanství. Na službu sociálního poradenství se cizinci/ky mohou obracet s dotazy ohledně vzdělávání, zaměstnání, sociálního zabezpečení, zdravotní péče, změn rodinné situace, apod.

V případě potřeby je možné využít pro komunikaci služeb tlumočníků.
Veškeré služby jsou zdarma.


Služby jsou dostupné v následující dny:

 • úterý 9:00 – 17:00 (sociální i právní poradenství)
 • čtvrtek 9:00-17:00 (sociální poradenství)
 • v ostatní dny po dohodě


Kontakty:

Kovářská 4, 190 00 Praha 9 (metro B, stanice Českomoravská, tramvaj 19, 8 zastávka U Svobodárny)
Tel.: 284 683 714, 284 683 545
Fax: 233 371 258
www.opu.cz
Email: opu@opu.cz

 

Tichý svět o.p.s.

Organizace poskytuje neslyšícím všestrannou podporu v podobě služeb, které jim ulehčují začlenění do společnosti. V přístupu ke klientům používá způsob komunikace, který je lidem se sluchovým postižením vlastní, tj. nejčastěji český znakový jazyk nebo psaná čeština a odezírání. Nabízené služby: sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, online tlumočení a online přepis – Tichá linka. Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách organizace.

 • Sídlo společnosti: Staňkovská 378, 198 00 Praha 9 – Hostavice
 • Provozovna: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4
 • Tel.:/SMS: 720 996 089
 • Webové stránky: http://www.tichysvet.cz
 • E-mailová adresa: info@tichysvet.cz
 • Úřední hodiny pro veřejnost: ambulantně: ÚT, ČT 9:00 – 16:00, terénně: PO, ST, PÁ 8:00 – 16.00

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže

Poskytování pečovatelské, ošetřovatelské služby a služby domov pro seniory.

Kontakty:
Bratří Venclíků 1070, 198 00, Praha 9,tel.: 281 911 719
www.cckp9.cz
Email: info@cckp9.cz

Pečovatelská služba, kpt. Stránského 996, Praha 9, tel.: 281 911 719
Ošetřovatelská služba „ALICE“, Bří. Venclíků 1070, Praha 9, tel.: 281 916 956
Domov pro seniory – dům sociálních služeb, Bojčenkova 1099/12, 198 00 Praha 9, tel.: 281 917 473, 777 680 902, 777 704 127,
e-mail: pokorna@cckp9.cz,socialni.bojcenkova@cckp9.cz

 

Centrum pro zdravotně postižené Praha 9

ukončilo činnost v 2/2012, nástupnická organizace:

3 P, o.s., Wuchterleho 11, Praha 6

Tel. 736 509 900 pí Zavadilová

Prosaz

Poskytování osobní asistence, sociálního poradenství, bezplatné krizové pomoci a poradenství prostřednictvím bezplatné telefonní linky a dalších služeb.

Kontakty:
Občanské sdružení Prosaz, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5
Tel.: 251 614 469 nebo 777 701 805 (osobní asistence)
Tel.: 251 615 543 nebo 777 701 417 (poradna), 800 246 642 (bezplatná linka telefonické krizové pomoci)
www.prosaz.cz
Email: info@prosaz.cz

Život 90

Poskytování poradenství, telefonní krizové pomoci, tísňové péče, pečovatelské služby, domácí zdravotní péče – Home Care, půjčovna kompenzačních pomůcek a další služby.

Kontakty:
Občanské sdružení Život 90, Praha 1, Karolíny Světlé 18,
Tel.: 222 333 555, senior telefon: 800 157 157
www.zivot90.cz
Email: seniortelefon@zivot90.czsekretariat@zivot90.cz

Cesta domů

Nabízí konkrétní pomoc rodinám (poradenství a domácí paliativní péči – domácí hospicová péče), které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma.

Kontakty:
Občanské sdružení Cesta domů, Bubenská 3, Praha 7
tel.:
283850949, 775166863,
Email: info@cestadomu.cz,
www.cestadomu.cz

Diakonie Církve Bratrské – Centrum Slunečnice

Poskytování služeb denního centra, tréninkového bydlení a osobní asistence dospělým lidem s tělesným a kombinovaným postižením.

Kontakty
 :
Diakonie Církve Bratrské – Centrum Slunečnice, Mansfeldova 801, Praha 9 Černý Most,
Tel.: 731 430 462, 222 957 248,
Email: centrum.slunecnice@cb.cz, www.cb.cz/diakonie/sun/

Fokus Praha, z.ú.

Nabízí komplexní komunitní péči lidem se zkušeností s duševním onemocněním.

Kontakty:

Fokus Praha, z.ú., Dolákova 24, Praha 8
Tel.: 233 553 303
www.fokus-praha.cz
Email: fokus@fokus-praha.cz

Eset – help

Nabízí péči a rozvoj osoby s duševním onemocněním např. sociální poradenství, podporované zaměstnání, psychologickou pomoc aj.

Kontakty:
Občanské sdružení Eset – help, Vejvanovského 1610, Praha 4
Tel.: 272 920 297, 272 940 879, 272 940 880
www.esethelp.cz
Email: director@esethelp.cz
info@esethelp.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – terénní sociální pracovnice pro seniory

Poskytování základního a odborného sociálního poradenství v oblasti sociálních služeb, návštěvy v přirozeném prostředí za účelem popovídání si a zjištění jejich celkové současné situace, především zda funguje pomoc od rodiny, v případě osamělosti opakované návštěvy zprostředkování kontaktů na poskytovatele sociálních služeb a spolupráce s nimi.

Kontakty:
Helena Zíková, DiS., odd. sociální péče, Bratří Venclíků 1072, Praha 9
Tel.: 225 295 374
www.praha14.cz
Email: helena.zikova@praha14.cz

Hewer z. s.

Hewer, z.s. je nezisková organizace, která od roku 1997 poskytuje sociální službu Osobní asistence v domácím prostředí všem, kdo ji potřebují bez ohledu na věk, druh a stupeň znevýhodnění. Našim klientům jsme k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Pomáháme při hygieně, sebeobsluze, s vařením a podáváním jídla, s péčí o domácnost, s nákupy. Nabízíme doprovody k lékaři, na úřady nebo při procházkách. Na naše služby lze čerpat příspěvek na péči. Působíme na celém území hl. m. Prahy, máme i mimopražská střediska.

Kontakty:
Bc. Iveta Lisková, Černokostelecká 2020/20, Praha 10 – Strašnice
Tel.: 
777 155 552
E-mail: prahaB@hewer.cz

Služby je možné objednat od pondělí do pátku v době od 8 do 16.30 hodin.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách: www.osobniasistent.cz  

 
Hornomlýnská, o.p.s . – centrum FILIPOVKA

Poskytujeme ambulantní odlehčovací službu rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve věku 2–13 let včetně. Poskytujeme také terénní službu osobní asistence dětem se zdravotním postižením ve věku 2–15 let včetně a jejich rodinám z Prahy a Středočeského kraje.

Kontakty:
Adresa: Hornomlýnská, o.p.s . – centrum FILIPOVKA, Filipova 2013, 148 00 Praha 4 – Chodov
E-mail: info@hornomlynska.cz
Web: www.hornomlynska.cz

Osobní asistence: Mgr. Jitka Citriaková Telefon: 272 657 590, 739 224 792, e-mail: citriakova@hornomlynska.cz

Odlehčovací služby: Mgr. Lucie Kocarová Telefon: 271 910 328, 733 553 123, e-mail: kocarova@hornomlynska.cz

A DOMA z.s.

Poskytování osobní asistence a podpory pečujícím. Osobní asistence je určena seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním (především s demencí) od 18 let věku (včetně), kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kontakty:

Adresa: Na Strži 1683/40, Praha 4 – Krč, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 733 194 952
E-mail: info@adoma-os.cz
Web: https://www.adoma-os.cz/domaci-pece/

 

Anděl Strážný, z.ú.

Mobilní tísňová sociální péče Anděla Strážného je moderní způsob ochrany zdraví seniorů, zdravotně postižených a dlouhodobě nemocných v rámci celé ČR.

Jak naše služba funguje?

1. Klient má u sebe mobilní monitorovací zařízení s SOS tlačítkem.
2. Zařízení je napojeno na NONSTOP dispečink tísňové péče Anděla Strážného.
3. Při nouzové situaci, zhoršení zdravotního stavu nebo napadení klient zmáčkne SOS tlačítko, které ho pomocí GPS lokalizuje a spojí s dispečerem. V případě PÁDU se tísňový signál na dispečink odešle automaticky.
4. Dispečer vyhodnotí situaci a vyšle ke klientovi potřebnou pomoc – kontaktní osobu, výjezdovou službu nebo přímo zdravotnickou záchrannou službu, policii nebo hasiče.

Kontakty:
Anděl Strážný, z.ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Tel.: 487 883 136, 773 744 950
Email: poptavka@andelstrazny.eu
Web: www.andelstrazny.eu

Centrum sociálních služeb Praha – Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Poskytuje odbornou poradenskou pomoc v náročných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Konkrétně poskytuje sociálně právní poradenství, psychologické poradenství, konsultace párové, rodinné a individuální, zprostředkování kontaktů na další odborníky pro otázky týkající se rodinného, manželského, partnerského a osobního života (např. právníka, psychiatra, sexuologa).

Kontakty:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Šromova 861, Praha 9 – Černý Most
Tel.: 281 912 144, 731 056 735, 731 056 164, 731 063 278, 731 063 413
www.csspraha.cz
Email: magdalena.strouhalova@csspraha.cz

Azylový dům – Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

Poskytování pobytových a sociálních služeb na přechodnou dobu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální začleňování.

Kontakty:
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice
Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 – Horní Počernice
Tel.: 281 091 713, 281 091 714
www.skphopo.cz
Email: info@skphopo.cz

Sananim

Poskytování profesionální pomoci osobám ohroženým drogovou závislostí v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace např. terénní programy, poradna pro rodiče, kontaktní centrum.

Kontakty:
Občanské sdružení Sananim, Ovčí Hájek 2549/64A, Praha 13
Tel.: 284 822 872; 284 825 817
www.sananim.cz
www.odrogach.cz
www.drogovaporadna.cz

Poradna pro rodiče – Café Therapy, Školská 30, Praha 1
Tel.: 739 268 527, 284 824 234
Email: ctrnacta@sananim.cz

Nízkoprahový klub Jahoda

Klub je určen všem dětem ve věku od 6 do 14 let, které svůj volný čas tráví především v prostředí sídliště Černý Most. Čtyři odpoledne v týdnu nabízí dětem bezpečné místo pro různé činnosti sportovní, výtvarné nebo pro realizaci vlastních nápadů. Ale hlavně je prostorem, kde mají děti možnost sdílet své radosti i starosti. O víkendech nepravidelně pořádá výlety. Během otevíracích dnů je dětem k dispozici tým sociálních pracovníků spolu s vyškolenými dobrovolníky.

Kontakty:

Vybíralova 969, Praha 14, 198 00 
http://www.jahoda.cz/klub-jahoda/

Vedoucí NZDM Jahoda, kontaktní pracovnice
Mgr. Běla Moravcová
Tel.: 776 565 088
Email: klubjahoda@jahoda.cz

Nízkoprahový klub DŽAGODA

Klub je určen všem dětem a mladým lidem od 13 do 26 let, které tráví svůj volný čas především v prostředí sídliště Černý Most. Během čtyř odpolední v týdnu nabízí bezpečné místo, kde lze nalézt pomoc i zábavu a prostor pro realizaci vlastních nápadů. Během otevíracích dnů jsou návštěvníkům k dispozici sociální pracovníci s týmem vyškolených dobrovolníků. Vstup dětí do klubů je zdarma.

Kontakty:

Vybíralova 969, Praha 14, 198 00 (vstup ze zahrady)
http://www.jahoda.cz/klub-dzagoda/

Vedoucí NZDM Džagoda, kontaktní sociální pracovnice
Bc. Vendula Konečná, DiS.
Email: vendula.konecna@jahoda.cz

Terénní program

Terénní program (streetwork) je sociální služba pro děti a mladé lidi ve věku 6-26 let. Terénní program spočívá ve vyhledávání uživatelů a v poskytování služeb v jejich přirozeném prostředí, tedy na ulici. Terénní pracovníci pomáhají dětem a mladým lidem, když mají starosti, něco je štve, něco se jim nedaří. Díky vzájemnému důvěrnému vztahu pomáhají předcházet nebo hledat řešení průšvihů a konfliktů například v rodině, ve škole, ve vztazích, s návykovými látkami . Jsou tu proto, aby mladí lidé na své starosti nebyli sami. Všechny služby jsou anonymní a zdarma.

Kontakty:

http://www.jahoda.cz/terenni-program-pro-mlade/
teren@jahoda.cz
Černý Most: 773 674 060
Rajská zahrada, Lehovec, Hloubětín: 777 747 067

Vedoucí  Terénního programu: 
Mgr. Martin Pazlar, DiS.
Email: martin.pazlar@jahoda.cz

Neposeda

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Autobus je provázet mladé lidi od 11 do 21 let obdobím dospívání. Dospívajícím nabízíme bezpečný prostor pro vlastní rozvoj, podporu a pomoc v situacích, kdy si nevědí rady.
Nízkoprahové kluby jsou pro dospívající zázemím, možností scházet se s vrstevníky, místem pro vlastní aktivity. Také jsou místem, kde mohou vyhledat radu a pomoc. Výraz nízkoprahový znamená „dostupný, neodrazující od vstupu“.

Kontakty:
www.neposeda.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=107

Vedoucí NZDM Autobus

Bc. Martina Maierová

Tel.: 733 182 520
Email: martina@neposeda.org

Pacific

Nízkoprahový klub, odborně Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (zkráceně NZDM) je určen dětem a mládeži, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy, a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o navázání a udržování kontaktu, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života. Cílem je umožnit návštěvníkům lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohly řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Kontakty:
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14 – Černý Most
www.motylek.org/cz/nizkoprahovy-klub-pacifik/o-pacifiku

Vedoucí NZDM Pacific
Barbora Janurová, Dis.
email: janurova@motylek.org, pacific@motylek.org
Tel: 775 403 270, 775 964 765

Komunitní centrum Motýlek – Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Centrum nabízí mateřské centrum, odlehčovací služby a centrum denních služeb pro rodiny a děti se zdravotními handicapy.

Kontakty:
Komunitní centrum Motýlek – občanské sdružení Sdružení na pomoc dětem s handicapy, Vlčkova 1067 , Praha 9 – Černý Most,
Tel.: 281 912 081, 775 964 765
Email: motylek@motylek.org, www.motylek.org

Středisko výchovné péče Klíč

Poskytování ambulantního a pobytového programu pro děti s výchovnými problémy. Pomoc zde nacházejí rodiny s dětmi, u nichž se vyskytly výchovné problémy a problémy ve školní úspěšnosti

Kontatky:
Středisko výchovné péče, Čakovická 51, Praha 9
Tel.: 286 887 075, 283 880 057, 776212 928
www.klicov.cz/svp/Email: klic@smk-praha.cz

YMCA Praha – Mateřské centrum Klubíčko

Mateřské centrum Klubíčko nabízí rodičům pobyt s dětmi v otevřené herně, účast na kurzech, cvičeních pro dospělé, besedách nebo kroužcích pro děti či celou rodinu. Klubíčko pořádá též jednorázové akce.

Kontakty:
Ymca – Mateřské centrum Klubíčko, budova MŠ Vlčkova ul. 1067, 198 00 Praha 9
Tel.: 604 605 694
www.praha.ymca.cz
Email: klubickocernymost@seznam.cz

 

Armáda spásy ČR

Nabízí služby nízkoprahového denního centra, noclehárnu, azylový dům a terénní sociální práci vč. základního sociálního poradenství.

Kontakty:
Ústředí Armády spásy, Petržílkova 2565/23, Praha 5
Tel.: 251 106 424
Email: info@armadaspasy.cz

Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tussarova 60, Praha 7
Tel.: 220 184 000
www.armadaspasy.cz
Email: pavel_akrman@czh.salvationarmy.org

O. s. Naděje provozuje řadu dalších azylových domů a center.

Naděje o.s.

Nabízí služby nízkoprahových denních center, zahrnující například sociální poradenství, pomoc při vyřízení osobních dokladů, osobní doprovod při jednání s úřady, potravinovou pomoc, hygienický servis, výměnu ošacení, zprostředkování ubytování v zařízeních Naděje a v dalších organizacích, zdravotní a psychologické pomoci a křesťanské duchovní služby. Dále také zprostředkování návazných a specializovaných služeb dle individuální potřeby.

Kontakty:
o. s. Naděje – pobočka Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
Tel.: 222 521 110

Středisko Naděje Praha – U Bulhara, U Bulhara (pod Severojižní magistrálou), Praha 2
Tel.: 212 237 343
www.nadeje.cz
Email: ubulhara.praha@nadeje.cz

Středisko Naděje Praha – Bolzanova, Bolzanova 7, Praha 1
Tel.: 222 243 434
www.nadeje.cz
Email: bolzanova.praha@nadeje.cz

O. s. Naděje provozuje řadu dalších azylových domů a center.

Člověk v tísni o.p.s.

Poskytování širokého bezplatného právního a sociálně právního poradenství a terénní sociální práce.

Kontakty:
Člověk v tísni, o. p. s. – pobočka Praha, Mahenova 494/3, Praha 5
Tel.: 222 350 890, 774321724,
www.clovekvtisni.cz

REMEDIUM Praha o. s.

Poskytování mediace (zprostředkování prostoru pro mimosoudní řešení sporu) a bezplatného sociálně právního poradenství v oblasti bydlení, sociální problematiky, rodinných a mezilidských vztahů, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti, majetkoprávních vztahů, ochrany spotřebitele, správního řízení a jednání na úřadech a v neposlední řadě také dluhové poradenství.

Kontakty:
Občanská poradna REMEDIUM, Křišťanova 15, Praha 3,
Tel.: 272 743 666, 605 284 737
www.remedium.cz
Email: remedium@remedium.cz

SPES o.s.

Poskytování poradenství prostřednictvím internetu v případě zadluženosti osob a domácností, prostřednictvím e-mailu. Další formou pomoci, kterou mohou občané Prahy 14 využít, je poradenství formou telefonické konzultace.

Kontakty:
Sdružení SPES, o.s., Litovelská 14, Olomouc
Tel.: 773 101 302
www.pomocsdluhy.cz
Email: spes@pomocsdluhy.cz

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Poskytování v případě zadluženosti osob a domácností, konzultace k oddlužení podle insolvenčního zákona, pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddlužení či k průběhu soudního a exekučního řízení. Poradenství je poskytováno prostřednictvím e-mailu, osobně nebo telefonicky, na bezplatné lince.

Kontakty:
Poradna při finanční tísni o.p.s., Americká 22, Praha 2
Tel.: 222 922 240, bezplatná linka: 800 722 722 (každé pondělí od 8:30 do 17:30 hod.)
www.financnitisen.cz
Email: poradna@financnitisen.cz

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Poskytování komplexního sociálně právního poradenství zaměřené na uprchlíky a ostatní cizince na území České republiky.

Kontakty:
Občanské sdružení pro pomoc uprchlíkům, Kovářská 4, Praha 9,
Tel.: 284 683 714, 284 683 545
www.opu.cz
Email: pravni@opu.czopu@opu.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – Sociální kurátor pro dospělé

Poskytování odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství, zprostředkování pobytových služeb v Azylových domech a ubytovnách, případně zprostředkování kontaktu na poskytovatele dalších sociálních služeb, které má klient zájem využít. Zprostředkování kontaktu s rodinou a sociálním okolím v době výkonu vazby či trestu odnětí svobody, pomoc při sepisování písemných podání a doprovod k soudům, úřadům či jiným institucím, návštěvy ve věznicích při výkonu vazby a trestu. Poskytování dávky mimořádné okamžité pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje.

Kontakty:
Bc. Marie Pčolarová, DiS., odd. sociální prevence, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most
Tel.: 225 295 352
www.praha14.cz
Email: marie.pcolarova@praha14.cz

Centrum sociálních služeb Praha – KONTAKT

Informační centrum sociálních služeb.

Kontakty:
KONTAKT – Centrum sociálních služeb Praha, Ječná 3, Praha 2
Tel.: 222 515 400, 739 824 749, 731 056 708
www.csspraha.cz/kontakty
Email: iis@csspraha.cz

Městská část Praha 14 – Úřad u Vás doma

Poskytování služeb, úkonů v místě bydliště v působnosti: Občanskosprávního odboru, tj. vyřízení žádosti o občanský průkaz, doručení občanského průkazu, ověření podpisu.

Kontakty:
Úřad městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1072, Praha 9-Černý Most

Občanskosprávní odbor
Hana Felderová
Tel.: 281 005 233
Eva Vlková
Tel.: 281 005 552
Email: hana.felderova@praha14.czeva.vlkova@praha14.cz