Život na Praze 14

AKTUÁLNĚ

MŠ Chvaletická

Speciální třída v MŠ

V příštím školním roce MŠ Chvaletická otevře novou třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Níže přinášíme krátký rozhovor, v němž o této novince hovoří ředitelka mateřské školy Mgr. Hana Seifertová. 

Kdy se speciální třída otevře, pro kolik dětí bude určena a jak budete tyto děti z řad zájemců vybírat?

Speciální třída s maximálním počtem 14 dětí se otevře od září 2015. Děti musí mít doporučení a odborný posudek ze školského poradenského zařízení (SPC). Přednost budou mít děti z Prahy 14 a předškoláci.

V jakém smyslu půjde o třídu speciální a jak se bude lišit náplň běžného dne v této třídě pro samotné děti?

Půjde o třídu pro děti s logopedickými a kombinovanými vadami, ve které bude pracovat speciální pedagog. Náplň dne a program se bude podobat běžné třídě. Vzhledem k menšímu počtu dětí a přítomnosti speciálního pedagoga však proběhne intenzivnější odborná pomoc, dětem bude možno věnovat více individuální péče dle jejich potřeb.

Vedle dětí s logopedickými problémy je třída určena i dalším dětem – můžete to přiblížit?

Třída je určena pro děti s narušenou komunikační schopností (např. opožděný vývoj řeči, dysfázie, mutismus…). Pokud má dítě jen lehkou logopedickou vadu jako nevyvozování některých hlásek, třeba R nebo sykavky, není to důvod k zařazení. Logopedická vada může být kombinovaná i s jiným postižením jako jsou poruchy sluchu, opoždění rozumového vývoje, ADHD. Každopádně je nutné mít doporučení ze speciálně pedagogického centra.

Doplňující informace:

Zápis do speciální třídy

Individuální konzultace do konce března u ředitelky školy Mgr. Hany Seifertové na tel. čísle 281 867 290 nebo e-mailu ms.chvaleticka@seznam.cz.
Co budete potřebovat

  • zprávu ze školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – SPC nebo pedagogicko-psychologické poradny – PPP), kde zpracují odborný posudek a návrh na individuální vzdělávací plán, případně doporučení k zařazení do speciální třídy od jiného odborníka (logopeda, pediatra, neurologa, psychologa atd.)
  • kopie zpráv z odborných vyšetření a terapií, které vaše dítě absolvovalo, nebo ze zařízení, kam v současnosti dochází
  • doporučíme vám vhodné SPC pro vaše dítě, pokud zatím nikam nechodíte
  • pokud vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta, je nutné to uvést v odborném doporučení

(jam)

Napsat komentář