Život na Praze 14

Sportovní hala Hloubětín

Umístění: kat. území Hloubětín, při ulici Hloubětínská, vydáno územní rozhodnutí v 07/2017, stavební povolení 12/2017

Investor: BLK Slavia Praha, Jeseniova 1151/55, Praha 3

Projektant: ABM architekti s.r.o., Masarykovo nábřeží 239, Praha 1

Objekty: hala – obdélníkového půdorysu o rozměrech 60,3 m x 41 m, výšky max. 10,5 m,  jednopodlažní, jednolodní, nepodsklepená se sedlovou střechou
zázemí haly – dvoupodlažní, o rozměrech 12,9 m x 32,8 m, výšky 8,0 m

Sport: hala pro míčové hry

Parkování: 59 parkovacích stání v terénu

Zastavěná plocha: 3 031 m2

Stavební povolení 2017, probíhá realizace

Dokumenty ke stažení: