Život na Praze 14

TZ 14/2016 Praha 14 postaví na Jahodnici novou mateřskou školu. Otevře se v září příštího roku

22.6.2016

Praha, 21. června 2016 – Městská část Praha 14 pokračuje v ambiciózním programu obnovy a rozšíření kapacit svých škol a školek. Po projektech oprav, zateplení a dovybavení stávajících budov se dočkal realizace i projekt výstavby zcela nového zařízení v lokalitě Jahodnice, kde mateřská školka citelně chybí.

 „Díky maximálnímu vytěžení potenciálu stávajících budov může už dnes naše městská část zajistit předškolní vzdělávání všech tříletých dětí, které zde žijí. Bohužel ne vždy je to v zařízení, které je pro tu kterou rodinu rozumně dopravně dostupné a jako matka chápu, že pak to nemusí být pro rodinu přínosem,“ vysvětluje potřebnost nové školky zástupkyně starosty Lucie Svobodová (ČSSD).

Ta současně zodpovídá za oblast školství i za rozpočet a přiznává, že největším problémem bylo právě zajištění financí. Vzhledem k nedostatku vlastích prostředků na investice jsou cestou především evropské či národní dotační programy, s jejichž pomocí bylo v minulosti provedeno například zmíněné zateplení budov. Vlastní podíl Prahy 14 pak pochází především z úspor. „Snažíme se šetřit všude, kde se dá. V minulosti jsme realizovali řadu úsporných projektů a i díky tomu můžeme dnes na Jahodnici začít stavět školku,“ připomíná Svobodová.

 Vlastní úspory však na novou školku nestačí a získání podpory zvenčí opakovaně naráželo na problémy. „Například letos ministerstvo školství sice veřejně deklarovalo, že peněz na školky je dostatek, nicméně pak byl do podmínek, podle nás poněkud pokoutně a nefér, vpraven požadavek na otevření 1. září, což mohou evidentně splnit jen už rozestavěné projekty,“ vysvětluje Svobodová.

Pomocnou ruku nakonec podal magistrát. Spolupráci s ním si místostarostka Svobodová naopak pochvaluje: „Projekt mateřské školky měl od počátku podporu paní radní pro školství Ropkové, která ve velmi krátkém čase přišla s konkrétním řešením“. To spočívá v poskytnutí finanční podpory ve výši 15 milionů korun, které společně s vlastními prostředky městské části poslouží na „rozjezd“ stavby.

A společný tlak městské části a hlavního města nakonec dopomohl i ke změně postoje ministerstva školství, které ústy ministryně Valachové přislíbilo poskytnutí podpory projektu jahodnické školky v příštím roce. „Po několika osobních setkáních nemám důvod příslibu paní ministryně nevěřit. Současný postoj ministerstva i magistrátu je tak pro nás dostatečnou zárukou, že můžeme konečně začít stavět,“ uzavírá Svobodová a dodává, že v opačném případě bude muset městská část rozdíl mezi podporou hlavního města a očekávanými náklady ve výši 31 mil Kč uhradit z vlastního rozpočtu. S tímto postupem vyslovilo svůj souhlas červnové zastupitelstvo.

 Veškeré přípravné práce pro novou školku jsou již hotovy a v současné době běží výběrové řízení na stavební firmu, které projekt zrealizuje. Pokud se výběrové řízení nezkomplikuje, mohou stavební práce začít již v září letošního roku a první děti by mohly do nové školky nastoupit již ve školním roce 2017/2018.

Technicky půjde o dva dvoupodlažní pavilony – učební a hospodářský, které budou propojené prostorem pro schodiště a výtah. V učební části se počítá se dvěma hernami pro 28 dětí v každém podlaží a nezbytným zázemím včetně přípravny pro distribuci jídel.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Předešlé aktuality

Česká pošta v červenci uzavře pobočku v ulici Poděbradská

Vážení občané, vzhledem ke klesajícímu trendu v poptávce po tradičních poštovních službách přehodnotil Český telekomunikační úřad kritéria, podle kterých je určována hustota pošt na území České republiky. Místo dosavadní docházkové vzdálenosti dvou kilometrů k nejbližší pobočce v obcích s počtem obyvatel nad 2500 se tato vzdálenost zvyšuje na tři kilometry. Od 1. července 2023 Česká pošta bez náhrady uzavře 300 poboček (nejedná se o provozovny, kde je v obcích pouze jedna jediná, a o pošty Partner). V Praze 14 bude v souvislosti s uvedenými opatřeními uzavřena pošta Praha 94 (Poděbradská 489). Zástupci České pošty ujišťují, že navzdory snížení počtu poboček

Zveřejněno: 31.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Chceme tu mít čisto, jak to vidí místní žáci?

Kampaň “Chceme tu mít čisto“ pomáhá již devátým rokem s dobrovolnickými úklidy na Praze 14. V letošním roce se do kampaně zapojilo Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, a aby podnítilo místní občany k udržování pořádku, zajistilo jim pohled na neutěšená a ošklivá místa opravdu zblízka. Děti nafotily fotky nepořádku a ve spolupráci s MČ Praha 14 připravily výstavu, která bude k vidění na šesti místech Prahy 14, a to od 29. 3 do 30. 4. 2023. Vzkaz dětí je jasný: Není nám jedno, v čem vyrůstáme, chceme tu mít čisto! MČ Praha 14 nechala všechna ošklivá místa na své náklady vyklidit.

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Spouštíme 4. ročník participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás

V úterý 21. března 2023 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14 spuštění čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás. Od 1. května 2023 tak mohou zájemci opět podávat své návrhy na vylepšení naší městské části. Pravidla pro tento ročník najdete na našem webu – projekty jsou opět rozděleny do dvou kategorií malé (do 300 tis. Kč) a velké (do 2,5 mil. Kč) a vyčleněno je na ně opět celkem 5 milionů Kč. Těšíme se na vaše projekty :-)! Zveřejněno: 29. března 2023

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 uvolní milion korun na pomoc občanům i obchodníkům

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo spuštění pilotního projektu na oživení lokální ekonomiky – systému Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to i jako důležitý krok v podpoře rozvoje podnikatelského

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 1/2023 Praha 14 se zapojuje do systému Corrency. Mezi své občany rozdělí 1 milion korun. Pomůže tak i lokálním obchodníkům.

Praha 14, 22. března 2023 – Městská část Praha 14 spouští na svém území pilotní projekt na oživení lokální ekonomiky – systém Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace pro podnikatele k podávání daňových přiznání za rok 2022

Od 1. ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině. V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky. Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod,

Zveřejněno: 22.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality