Život na Praze 14

TZ 18/2018 Praha 14 chce být příjemným místem pro život. Její přístup ocenili i odborníci na udržitelný rozvoj

30.11.2018

Praha, 30. listopadu 2018 – Všestranně se rozvíjet, zvyšovat životní úroveň a přitom šetřit životní prostředí. To je hlavní myšlenka tak zvaného udržitelného rozvoje, jehož naplňování představuje jednu z klíčových linií mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21). Městská část Praha 14 se do něj zapojuje od roku 2009 a na pomyslném žebříčku kvality jeho naplňování stále stoupá. V plnění programu, jehož nedílnou součástí je i podpora participace veřejnosti na místním rozvoji, se nově řadí do kategorie B.

 O přidělení kategorií za rok 2018 rozhodla Pracovní skupina pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj minulý týden. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 4. prosince 2018 jako součást Fóra udržitelného rozvoje. Kategorii A letos obhájila města Chrudim a Litoměřice. Kategorii B vedle Prahy 14 také obec Křižánky a města Kopřivnice a Jihlava.

 „Dosud jsme byli v kategorii C. V závěru října jsme prošli obhajobou kategorie B, která byla velmi náročná, a musely se do ní zapojit prakticky všechny odbory úřadu. Jejich zástupci se podíleli na zpracování auditů v deseti oblastech udržitelného rozvoje a následně prezentovali výsledky své práce před oponenty a odbornými hodnotiteli z pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Samozřejmě zazněly i připomínky, ale celkově byly reakce odborníků pozitivní,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, která má místní Agendu 21 v Praze 14 v gesci.

„Béčko“ pro Čtrnáctku znamená především zvýšení prestiže. Stala se první městskou částí v celé České republice, která se v rámci tohoto mezinárodního programu zatím dokázala vyšplhat takto vysoko, a tudíž může sloužit i jako dobrý příklad pro ostatní.

„Zároveň je to pro nás velký závazek. Být svým způsobem vlajkovou lodí, a to v kterékoliv oblasti, samozřejmě klade velké nároky na nasazení všech zúčastněných,“ dodává místostarostka Kolmanová.

Program místní Agenda 21 se prolíná mnoha oblastmi. Propojuje je a zároveň upozorňuje na nedostatky či nevyužité rezervy. Jen namátkou: v rámci MA21 městská část sbírá podněty od obyvatel, organizuje participativní rozpočet, tedy rozpočet, o jehož využití rozhoduje veřejnost, řeší, jak zpříjemnit služby úřadu, zkvalitnit podmínky pro podnikání na území Prahy 14, podporovat správné třídění odpadu, nakládání s pitnou vodou, hlídá šetrný a účelný územní rozvoj, ochranu půdního fondu nebo v neposlední řadě dohlíží na kvalitní nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit. „MA21 pracuje v podstatě se vším, co ovlivňuje náš život. Je základem pro správné strategické plánování, bez něhož by se Praha 14 nemohla smysluplně rozvíjet,“ říká místostarostka Kolmanová.

Postup do kategorie B představoval jednu z aktivit projektu Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14 (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012), který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond).

Kategorie MA21

Kritéria MA21 jsou rozdělena do 4 základních kategorií „A“ – „D“, součástí je také startovací kategorie „Zájemci“. Každá z těchto kategorií představuje kvalitativní úroveň realizované MA21 (přehled kolik měst je v té které kategorii naleznete na https://ma21.cenia.cz/).

 

  • Kategorie Zájemci: zahrnuje všechny evidované zájemce o problematiku MA21 a je otevřená nejen obcím, ale také dalším subjektům, např. neziskovým organizacím.
  • Kategorie D: START – začátečnická úroveň MA21, předpokládá organizační zajištění procesu MA21.
  • Kategorie C: STABILIZACE – mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21.
  • Kategorie B: SYSTÉM ŘÍZENÍ – pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení a používání systému řízení obce dle zásad MA21.
  • Kategorie A: DLOUHODOBÝ PROCES – nejvyšší úroveň MA21, předpokládá strategický a dlouhodobý rozvoj obce za aktivní účasti veřejnosti, založený na principech udržitelného rozvoje a směřující ke zvyšování kvality života svých občanů.

 

Pro více informací: Veronika Berná Oddělení strategického plánování a komunikace Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238 E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

 

Předešlé aktuality

Česká pošta v červenci uzavře pobočku v ulici Poděbradská

Vážení občané, vzhledem ke klesajícímu trendu v poptávce po tradičních poštovních službách přehodnotil Český telekomunikační úřad kritéria, podle kterých je určována hustota pošt na území České republiky. Místo dosavadní docházkové vzdálenosti dvou kilometrů k nejbližší pobočce v obcích s počtem obyvatel nad 2500 se tato vzdálenost zvyšuje na tři kilometry. Od 1. července 2023 Česká pošta bez náhrady uzavře 300 poboček (nejedná se o provozovny, kde je v obcích pouze jedna jediná, a o pošty Partner). V Praze 14 bude v souvislosti s uvedenými opatřeními uzavřena pošta Praha 94 (Poděbradská 489). Zástupci České pošty ujišťují, že navzdory snížení počtu poboček

Zveřejněno: 31.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Chceme tu mít čisto, jak to vidí místní žáci?

Kampaň “Chceme tu mít čisto“ pomáhá již devátým rokem s dobrovolnickými úklidy na Praze 14. V letošním roce se do kampaně zapojilo Žákovské zastupitelstvo Prahy 14, a aby podnítilo místní občany k udržování pořádku, zajistilo jim pohled na neutěšená a ošklivá místa opravdu zblízka. Děti nafotily fotky nepořádku a ve spolupráci s MČ Praha 14 připravily výstavu, která bude k vidění na šesti místech Prahy 14, a to od 29. 3 do 30. 4. 2023. Vzkaz dětí je jasný: Není nám jedno, v čem vyrůstáme, chceme tu mít čisto! MČ Praha 14 nechala všechna ošklivá místa na své náklady vyklidit.

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Spouštíme 4. ročník participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás

V úterý 21. března 2023 schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 14 spuštění čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Čtrnáctka podle vás. Od 1. května 2023 tak mohou zájemci opět podávat své návrhy na vylepšení naší městské části. Pravidla pro tento ročník najdete na našem webu – projekty jsou opět rozděleny do dvou kategorií malé (do 300 tis. Kč) a velké (do 2,5 mil. Kč) a vyčleněno je na ně opět celkem 5 milionů Kč. Těšíme se na vaše projekty :-)! Zveřejněno: 29. března 2023

Zveřejněno: 29.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Praha 14 uvolní milion korun na pomoc občanům i obchodníkům

Zastupitelstvo městské části Praha 14 schválilo spuštění pilotního projektu na oživení lokální ekonomiky – systému Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to i jako důležitý krok v podpoře rozvoje podnikatelského

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

TZ 1/2023 Praha 14 se zapojuje do systému Corrency. Mezi své občany rozdělí 1 milion korun. Pomůže tak i lokálním obchodníkům.

Praha 14, 22. března 2023 – Městská část Praha 14 spouští na svém území pilotní projekt na oživení lokální ekonomiky – systém Corrency. Jeho záměrem je posílit koupěschopnost místních obyvatel. Občané získají od radnice příspěvek, kterým mohou podpořit místní obchody a poskytovatele služeb. „Vyčlenili jsme 1 milion korun na pomoc jak místním občanům, tak malým a středním podnikatelům a poskytovatelům služeb s provozovnami na území Prahy 14. Lidé s trvalým bydlištěm v naší městské části získají příspěvek na útratu za zboží a služby, obchodníci příležitost zvýšit své tržby a počet zákazníků. K vyčlenění prostředků jsme se rozhodli nejen v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí. Vnímáme to

Zveřejněno: 23.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Informace pro podnikatele k podávání daňových přiznání za rok 2022

Od 1. ledna 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině. V některých případech může být se zpřístupněním datové schránky spojena také povinnost příslušné osoby podat formulářové podání, tedy typicky daňové přiznání, výhradně elektronicky. Finanční správa i další orgány veřejné moci stejně jako řada médií o této povinnosti průběžně informovaly. Finanční úřady však na základě své aktuální zkušenosti avizují, že ne všechny dotčené osoby novou povinnost v praxi zaznamenaly. Finanční správa proto publikuje tuto shrnující informaci obsahující i přehledný návod,

Zveřejněno: 22.3.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality