Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

TZ 5/2021 Praha 14 spouští třetí ročník participativního rozpočtu

Praha, 10. května 2021 – Praha 14 se řadí mezi městské části, ve kterých o využití části obecních financí rozhodují sami obyvatelé. Místní zastupitelstvo schválilo v pořadí již třetí ročník participativního rozpočtu – Čtrnáctka podle vás, jehož prostřednictvím mohou lidé vytvářet vlastní, pro rozvoj obce zajímavé projekty.

Na projekty, které budou moci lidé na Úřad MČ Praha 14 podávat od 1. června do 15. září 2021, radnice i tentokrát vyčlenila 5 milionů korun. „Během tohoto období pracovníci úřadu zároveň zkontrolují formální správnost podaných projektů, případně s navrhovateli zkonzultují, jak je upravit. Naplánováno je také prvotní představení návrhů veřejnosti. V říjnu a v listopadu radnice prověří realizovatelnost projektů a zorganizuje prezentaci těch, které tímto pomyslným sítem projdou. Ve druhé polovině listopadu se uskuteční veřejné hlasování. Až to rozhodne, na které konkrétní projekty budou finance ve finále uvolněny,“ vysvětluje postup místostarostka Prahy 14 Mgr. Irena Kolmanová, do jejíž gesce spadá mimo jiné i místní Agenda 21 – mezinárodní program zaměřený na podporu zapojení veřejnosti do práce na rozvoji městské části.

Obdobně jako v prvním a ve druhém ročníku, i nyní budou moci lidé podávat tzv. velké projekty do 2 milionů korun a tzv. malé projekty do 200 tisíc korun. „Velké projekty bude možné realizovat
na území, které má ve správě městská část, malé na pozemcích městské části a na pozemcích hlavního města Prahy. Součástí formálních podmínek pro přijetí projektu je také zajištění tzv. garantů, tedy osob, které poskytnutím svých kontaktních údajů vyjádří danému projektu podporu,“
upozorňuje místostarostka Kolmanová.

Hlasování se stejně jako v minulých letech uskuteční online formou, pomocí speciální aplikace a autorizačních SMS zpráv. Informování o výsledcích hlasování se předpokládá v prosinci, samotná realizace podaných projektů je naplánována do konce roku 2023.

Podrobná pravidla k 3. ročníku participativního rozpočtu MČ Praha 14 jsou přílohou této tiskové zprávy. Podrobnosti o předešlých dvou ročnících, včetně informací o podaných či již realizovaných projektech, naleznete na: https://www.praha14.cz/ctrnactka-podle-vas/o-projektu/. 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz