Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Univerzita třetího věku 2022/2023

Na vzdělávání nikdy není pozdě. Také v akademickém roce 2022/2023 organizuje Pedagogická fakulta UK Univerzitu třetího věku pro zájemce z řad seniorů. Příjem přihlášek do
30. června 2022 / pro programy začínající v letním semestru do 20. prosince 2022. Kontaktní osoba: lucie.bubrin@pedf.cuni.cz (telefonický kontakt: 221 900 341).

Univerzita třetího věku

Zveřejněno: 4. května 2022