Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Setkání k projektům participativního rozpočtu

Až do poslední chvíle jste letos podávali vaše projekty do participativního rozpočtu (PaR). Celkem nám bylo doručeno 26 návrhů, 13 velkých a 13 malých. Momentálně všechny procházíme, kontrolujeme a ladíme s navrhovateli jejich realizovatelnost. Postupně je zároveň zveřejňujeme na našem webu 👉 https://www.praha14.cz/ctrnactka-podle-vas/navrhy-3-rocnik/ a představíme je i zde. Projekty, které splňují všechna pravidla PaR a my je na základě toho prohlásíme za realizovatelné, se však ne všem musí líbit a musí s nimi souhlasit. Proto vás srdečně zveme 19. října 2021 v 17. 30 hodin na Veřejné setkání k projektům participativního rozpočtu, kde se budou projekty prezentovat, ale i diskutovat o nich.
A samozřejmě se o projektech bude následně hlasovat, a to v online podobě v termínu od 15. do 29. listopadu 2021. Udělovat se budou opět jak kladné, tak i záporné hlasy. Podrobnosti k hlasování budou včas zveřejněny.

Děkujeme všem navrhovatelům, garantům a těm, kdo se na návrzích podíleli 😊.

Veřejné setkání