Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Výstava studentských prací ve Splavné

Jak by vypadala v současnosti nevyužitá plocha za „Pramenem“ na Hutích, kdyby její využití navrhovali studenti? Na tuto otázku odpoví venkovní výstava studentských prací, kterou si zájemci budou moci prohlédnout do 27. července 2022 v parku ve Splavné na Hutích. Jedná se již o druhou obdobnou spolupráci Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze a městské části Praha 14.

 

 

 

 

V roce 2019 studenti navrhovali víceúčelový sportovní areál na Čihadlech. Tuto i aktuálně řešenou lokalitu na Hutích územní plán vnímá jako oblasti určené výhradně ke sportovnímu využití.

čvut - výstava

 

FOTO: Možná budoucí podoba sportovního areálu na Hutích,
Zdroj: ČVUT, autor: Adéla Hajná

 

 

 

 

 

 

 

Na tom samém místě a ve stejném termínu zároveň proběhne výstava a představení studie na vybudování parku nad pískovnou Bílý kůň. Přijďte se seznámit s tím, co záměr v případě realizace návštěvníkům lokality nabídne, a s aktuálními možnostmi zpřístupnění podzemních prostor pískovny.

Bílý kůň

 

FOTO: Možná budoucí podoba parku nad pískovnou Bílý kůň,
Zdroj: ŠÍMONÍK ARCHITEKTI s.r.o.

 

 

 

 

 

Vernisáž obou výše zmiňovaných výstav, se uskuteční ve středu 22. 6. od 17.30 hodin za účasti architektů, vedoucích akademiků, studentů, zástupců zpracovatele studie a zástupců městské části.

Zveřejněno: 21. června 2022