Samospráva ÚMČ Praha 14

60

Číslo Jednání Soubor
240/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
241/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 735, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
242/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 738, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
243/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 735, Kučerova ul., Praha 9 Otevřít dokument
244/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
245/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
246/RMČ/2013 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
247/RMČ/2013 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 15 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
248/RMČ/2013 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
249/RMČ/2013 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 24.345 Kč za užívání bytu č. 13 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
250/RMČ/2013 k návrhu na schválení metodického pokynu k realizaci úplatného převodu bytových jednotek a pozemků do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. Otevřít dokument
251/RMČ/2013 k návrhu na odprodej bytových jednotek v objektu č. p. 768-772, ul. Rochovská, Praha 9 a pozemků parc. č. 566/21, 566/22, 566/23, 566/24 a 566/25 k. ú. Hloubětín a objektu č. p. 494-497 ulice Slévačská, Praha 9 a pozemků parc. č. 566/5, 566/6, 566/7 a 566/8 k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění Otevřít dokument
252/RMČ/2013 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
253/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s prodloužením nájemní smlouvy č.j.: 21/SMP/06 ze dne 7. 12. 2006 v objektu č. p. 969 ulice Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
254/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
255/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění adresného záměru na pronájem nebytových prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
256/RMČ/2013 k informaci o postupu přípravy podkladů vztahující se k území MČ Praha 14 pro nový územní plán hlavního města Prahy (tzv. Metropolitní plán) Otevřít dokument
257/RMČ/2013 k návrhu vyhodnocení vlivu Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a jejich aktualizace č. 1 na udržitelný rozvoj území Otevřít dokument
258/RMČ/2013 k návrhu na přijetí darů pro losování na akci Fórum zdravé městské části 2013 Otevřít dokument
259/RMČ/2013 k návrhu na založení Žákovského zastupitelstva MČ Praha 14 Otevřít dokument
260/RMČ/2013 k návrhu na 5. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
261/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na aktivity v oblasti plánování sociálních služeb vycházející ze spolupráce správních obvodů městských částí Praha 1 - 22 a hlavního města Prahy v roce 2013 Otevřít dokument
262/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k zahraniční pracovní cestě Otevřít dokument
263/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Madridu, Španělsko Otevřít dokument
264/RMČ/2013 k textu Memoranda MÚK Beranka Otevřít dokument
265/RMČ/2013 k návrhu na převzetí komunikace u novostavby bytových domů v Lednické ulici do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
266/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2663/1, parc. č. 2664/1, parc. č. 2665/1 a parc. č. 2821, k. ú. Kyje Otevřít dokument
267/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s MHMP SVM na část pozemků parc. č. 232/3, parc. č. 232/689 a parc. č. 232/691, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
268/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/892 a 352 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
269/RMČ/2013 k úplatnému převodu budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20, k. ú. Hloubětín, ze soukromého vlastnictví do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
270/RMČ/2013 k výkupu pozemku parc. č. 978/37, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
271/RMČ/2013 k rozhodnutí o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení - Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
272/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most - částečná rekonstrukce ZTI Otevřít dokument
273/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby Údržba veřejného prostranství pro MČ Praha 14 Otevřít dokument
274/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi Centrem Praha Jih-Chodov s. r. o. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument