Samospráva ÚMČ Praha 14

73

Číslo Jednání Soubor
1/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
2/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
3/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
4/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 767, Rochovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
5/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky vrácení bytu stávajícího Otevřít dokument
6/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 004132-000-00 na pronájem části střechy objektu bytového domu Kardašovská 755, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
7/RMČ/2018 k návrhu na přijetí darovacích smluv pro zajištění plesu městské části Praha 14 Otevřít dokument
8/RMČ/2018 k návrhu na 24. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
9/RMČ/2018 ke jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelek/ředitelů Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
10/RMČ/2018 k návrhu na jmenování členů (členek) do školských rad jednotlivých základních škol za zřizovatele Otevřít dokument
11/RMČ/2018 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14 a zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Pilotní ověření sociálního bydlení v Praze 14 Otevřít dokument
12/RMČ/2018 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na službu Multikulturní den na Praze 14 Otevřít dokument
13/RMČ/2018 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Sportovní den na základních školách Otevřít dokument
14/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Rekonstrukce komunikací v oblasti Staré Kyje - Krčínovo náměstí a ul. Stupská zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
15/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky Zateplení domu v ul. Vlčkova čp. 1067 a revitalizace dětského hřiště Vlčkova - Černý Most zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
16/RMČ/2018 k uzavření smluv o výpůjčce gastro zařízení mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140, Základní škola, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 a Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
17/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0836/2017/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
18/RMČ/2018 k žádosti MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2699/2 o výměře 25 m2 k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
19/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemku parc. č. 782/25, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
20/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pokládky optického kabelu do pozemků parc. č. 939/1 parc. č. 948 a parc. č. 954, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
21/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pokládky optického kabelu do pozemků parc. č. 881/27, parc. č. 961, parc. č. 965, parc. č. 974 a parc. č. 985/1, k. ú. Hostavice Otevřít dokument