Samospráva ÚMČ Praha 14

86

Číslo Jednání Soubor
297/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
297/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
298/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
298/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
299/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
299/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
300/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
300/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
301/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
301/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
302/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
302/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
303/RMČ/2014 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
303/RMČ/2014 k návrhu na obnovení poskytnutí přístřeší formou bytu č. 2 v domě č. p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
304/RMČ/2014 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická 918 (Rochovská 692), Praha 9 Otevřít dokument
304/RMČ/2014 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická 918 (Rochovská 692), Praha 9 Otevřít dokument
305/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 67, ul. Baštýřská, Praha 9 o výměře podlahové plochy 508,51 m 2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře 328 m 2 a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m 2 a parc. č. 698 o výměře 586 m 2 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
305/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 67, ul. Baštýřská, Praha 9 o výměře podlahové plochy 508,51 m 2 včetně pozemku parc. č. 696 o výměře 328 m 2 a přilehlých pozemků parc. č. 697 o výměře 991 m 2 a parc. č. 698 o výměře 586 m 2 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
306/RMČ/2014 k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání prostoru v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
306/RMČ/2014 k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání prostoru v objektu polikliniky č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
307/RMČ/2014 k návrhu na schválení smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem Otevřít dokument
307/RMČ/2014 k návrhu na schválení smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem Otevřít dokument
308/RMČ/2014 k návrhu na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické Otevřít dokument
308/RMČ/2014 k návrhu na odprodej bytových jednotek a prostorů sloužících k podnikání do osobního vlastnictví formou dražby dobrovolné elektronické Otevřít dokument
309/RMČ/2014 k návrhu na schválení realizace stavební úpravy na akci Instalace nájezdové rampy pro kočárky, Kardašovská 773/8, Praha 9 Otevřít dokument
309/RMČ/2014 k návrhu na schválení realizace stavební úpravy na akci Instalace nájezdové rampy pro kočárky, Kardašovská 773/8, Praha 9 Otevřít dokument
310/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na Výběr administrátora dobrovolné elektronické dražby Otevřít dokument
310/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na Výběr administrátora dobrovolné elektronické dražby Otevřít dokument
311/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akci Dodání a instalace indikátorů vytápění pro registraci spotřeby tepla Otevřít dokument
311/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na akci Dodání a instalace indikátorů vytápění pro registraci spotřeby tepla Otevřít dokument
312/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na Rekonstrukce dvou výtahů v objektu zdravotnického střediska Otevřít dokument
312/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na Rekonstrukce dvou výtahů v objektu zdravotnického střediska Otevřít dokument
313/RMČ/2014 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2013 Otevřít dokument
313/RMČ/2014 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2013 Otevřít dokument
314/RMČ/2014 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2013 Otevřít dokument
314/RMČ/2014 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. za rok 2013 Otevřít dokument
315/RMČ/2014 k návrhu na úpravu Instrukce QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím Otevřít dokument
315/RMČ/2014 k návrhu na úpravu Instrukce QI 42-02-04 Úprava podmínek práva svobodného přístupu k informacím Otevřít dokument
316/RMČ/2014 k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu kanceláří uzavřenou mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s. Otevřít dokument
316/RMČ/2014 k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu kanceláří uzavřenou mezi městskou částí Praha 14 a Integračním centrem Praha, o.p.s. Otevřít dokument
317/RMČ/2014 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
317/RMČ/2014 k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
318/RMČ/2014 k revokaci usnesení č. 581/RMČ/2013 ze dne 30. 9. 2013 k vydání stanoviska MČ Praha 14 doporučující úpravu územního plánu SÚ hlavního města Prahy - záměru při ul. Bryksova Otevřít dokument
318/RMČ/2014 k revokaci usnesení č. 581/RMČ/2013 ze dne 30. 9. 2013 k vydání stanoviska MČ Praha 14 doporučující úpravu územního plánu SÚ hlavního města Prahy - záměru při ul. Bryksova Otevřít dokument
319/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově, která je součástí areálu ve vlastnictví společnosti Gamatel, s. r. o., na pozemcích parc. č. 78/3 a 78/4 v k. ú. Kyje, při ul. Stupská, s touto společností Otevřít dokument
319/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově, která je součástí areálu ve vlastnictví společnosti Gamatel, s. r. o., na pozemcích parc. č. 78/3 a 78/4 v k. ú. Kyje, při ul. Stupská, s touto společností Otevřít dokument
320/RMČ/2014 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření a jeho rozdělení příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2013 Otevřít dokument
320/RMČ/2014 k účetním závěrkám včetně výsledku hospodaření a jeho rozdělení příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 za rok 2013 Otevřít dokument
321/RMČ/2014 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2013 Otevřít dokument
321/RMČ/2014 k závěrečnému účtu městské části Praha 14 za rok 2013 Otevřít dokument
322/RMČ/2014 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014 Otevřít dokument
322/RMČ/2014 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2014 Otevřít dokument
323/RMČ/2014 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
323/RMČ/2014 k návrhu na 7. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
324/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
324/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků ze zdaňované činnosti městské části Praha 14 do rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
325/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
325/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
326/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
326/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
327/RMČ/2014 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 a Mgr. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
327/RMČ/2014 k návrhu na vyplacení mimořádné odměny Mgr. Haně Seifertové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 a Mgr. Janě Tůmové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 Otevřít dokument
328/RMČ/2014 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2013/2014 Otevřít dokument
328/RMČ/2014 k návrhu na ocenění vítězů školní ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 u příležitosti ukončení školního roku 2013/2014 Otevřít dokument
329/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou Otevřít dokument
329/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou Otevřít dokument
330/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou Otevřít dokument
330/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup Vybavení ZŠ a MŠ městské části Praha 14 gastrotechnikou Otevřít dokument
331/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci akce Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
331/RMČ/2014 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce k realizaci akce Zřízení parkovacích míst v ulici Vlčkova, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
332/RMČ/2014 k vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
332/RMČ/2014 k vyhodnocení zjednodušeného podlimitního řízení k veřejné zakázce na dodávky pro realizaci akce Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ Praha 14 Otevřít dokument
333/RMČ/2014 k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na služby Ostraha objektů městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
333/RMČ/2014 k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na služby Ostraha objektů městské části Praha 14 zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
334/RMČ/2014 k vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 Otevřít dokument
334/RMČ/2014 k vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 Otevřít dokument
335/RMČ/2014 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4, 630/5 a 2641 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
335/RMČ/2014 k podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 594/3, 594/5, 594/11, 625/1, 625/2, 630/4, 630/5 a 2641 vše v k. ú. Hloubětín, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
336/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2846/53, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky z vlastnictví spol. AQUA SPOL, resp. B.G.M Holding mimo území MČ Praha 14 Otevřít dokument
336/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně části pozemku parc. č. 2846/53, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky z vlastnictví spol. AQUA SPOL, resp. B.G.M Holding mimo území MČ Praha 14 Otevřít dokument
337/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN 1 kV do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje Otevřít dokument
337/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu NN 1 kV do pozemku parc. č. 2817, k. ú. Kyje Otevřít dokument
338/RMČ/2014 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
338/RMČ/2014 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
339/RMČ/2014 ke změně osoby nájemce části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, díl č. 22 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
339/RMČ/2014 ke změně osoby nájemce části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832, díl č. 22 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
340/RMČ/2014 k udělení souhlasu s uvedením nebytových prostor objektu městské části Praha 14, Bryksova 1002/20, Praha 9 jako sídla sportovního spolku Otevřít dokument
340/RMČ/2014 k udělení souhlasu s uvedením nebytových prostor objektu městské části Praha 14, Bryksova 1002/20, Praha 9 jako sídla sportovního spolku Otevřít dokument
341/RMČ/2014 k přijetí daru v podobě 2 ks venkovních fitness prvků určených pro Senior park Klánovická na pozemku parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
341/RMČ/2014 k přijetí daru v podobě 2 ks venkovních fitness prvků určených pro Senior park Klánovická na pozemku parc. č. 784/3, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
342/RMČ/2014 k hodnotící zprávě k plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 Otevřít dokument
342/RMČ/2014 k hodnotící zprávě k plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 Otevřít dokument