Samospráva ÚMČ Praha 14

92

Číslo Jednání Soubor
632/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+1 v č. p. 735, Kučerova ul., Praha 9 Otevřít dokument
633/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+1 v č. p. 737, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
634/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3+1 v č. p. 748, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
635/RMČ/2018 na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
636/RMČ/2018 na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách sloužících podnikání v objektu č. p. 742, ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
637/RMČ/2018 1) na souhlas s umístěním sídla do prostoru sloužícího podnikání v objektu Vybíralova 969/2, Praha 14 2) na souhlas s uzavřením Smlouvy o poskytnutí sídla společnosti Otevřít dokument
638/RMČ/2018 k informaci o provedení kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku matrik Otevřít dokument
639/RMČ/2018 k návrhu zpracování Kroniky městské části Praha 14 za rok 2017 Otevřít dokument
640/RMČ/2018 ke zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní Otevřít dokument
641/RMČ/2018 k návrhu na 21. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
642/RMČ/2018 k předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci 113. výzvy Operačního programu Životní prostředí projekt - Hospodaření s dešťovou vodou - Vybíralka 25 Otevřít dokument
643/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Komunitní centrum Kardašovská II - pohybové aktivity Otevřít dokument
644/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 16 o velikosti 2+0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
645/RMČ/2018 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 12 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
646/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
647/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 18 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
648/RMČ/2018 k návrhu na schválení podání žádosti o poskytnutí grantu hl. m. Prahy na projekt Setkání kultur 2019, v rámci grantového řízení Programy v oblasti podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2019 Otevřít dokument
649/RMČ/2018 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Integrace cizinců v MČ Praha 14 v roce 2019, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019 Otevřít dokument
650/RMČ/2018 k návrhu na schválení podání žádosti o dotaci na projekt Setkání kultur v roce 2019, v rámci vyhlášeného dotačního řízení hl. m. Prahy Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019 Otevřít dokument
651/RMČ/2018 k akceptaci cenové nabídky na dodávku zemního plynu na rok 2019 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
652/RMČ/2018 k využití ceny silové elektřiny podle předložené nabídky společnosti PRE na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Otevřít dokument
653/RMČ/2018 k uzavření smlouvy o výpůjčce na prostor pro umístění vánočního stromu u metra Rajská zahrada Otevřít dokument