ÚMČ P14

Krizové situace

Ilustrační foto

Úvodní informace

V běžném životě člověka mohou nastat neočekávané situace, které zásadním způsobem naruší normální chod života a dochází k bezprostřednímu ohrožení životů a zdraví občanů, škodám na majetku a ohrožení životního prostředí. Takovou situaci nazýváme mimořádnou událostí. Mohou být způsobeny buď živelní pohromou (povodně, vichřice, sněhové bouře, sesuvy půdy) nebo činností člověka (požáry, dopravní nehody, letecké katastrofy, havárie technických zařízení, radiační havárie, epidemie a nákazy, teroristické akce).

Faktorem, který může výrazně ovlivnit rozsah ztrát na životech, zdraví a majetku občanů, je připravenost každého z nás na řešení mimořádné události a snaha pomoci postiženým občanům. Tato stránka přináší základní doporučení a zásady, jak se máte při jednotlivých mimořádných událostech zachovat.

za úsek krizového řízení
Mgr. Kristýna Kucharičová
e-mail: kristyna.kucharicova@praha14.cz
tel: 225 295 212