ÚMČ P14

Program a projekt podpory ZŠ

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2017

Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách,
a to v návaznosti na probíhající programy primární prevence rizikového chování. Projekt podpory intervenčních programů na základních školách je realizován od r. 2012 a je vhodným doplňkem všeobecné primární prevence, neboť pružně reaguje na potřebu pracovat s třídními kolektivy v situacích, které nelze pokrýt v rámci dlouhodobého programu primární prevence.

Cílem projektu je podílet se spolu s pedagogy na řešení problematických situací ve třídách, předcházet vzniku sociálně rizikových jevů, zvyšovat pozitivní klima v třídních kolektivech a rozvíjet schopnost dětí navazovat přátelské vztahy s vrstevníky.

Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek podporuje
a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných MČ Praha 14.