ÚMČ P14

Program a projekt podpory ZŠ

Projekt podpory adaptačních výjezdů na základních školách 2016

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví realizuje od roku 2013 Program podpory adaptačních výjezdů na základních školách, který svým konceptem nahradil granty základních škol a pružně reagoval na potřebu škol pracovat s třídními kolektivy. Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 v realizaci adaptačních výjezdů uskutečněných mimo školu. Podporovány jsou aktivity realizované pro nově vzniklé třídní kolektivy 6. ročníků ZŠ. Realizace tmelících aktivit má zásadní význam pro budování zdravých sociálních vazeb mezi žáky a třídním učitelem a je součástí základních preventivních aktivit zdravě fungující školy. Program svým obsahem vychází z metodologie grantů HMP určených na projekty specifické primární prevence rizikového chování

Program klade důraz na práci s třídou z hlediska sebepoznávání a zlepšování vztahů v třídních kolektivech.

Tento projekt je administrativně obdobně nastaven jako Program podpory intervenčních programů, tj. část či celé náklady budou na základě objednávky hrazeny přímo městskou částí Praha 14

 

Přílohy:

 

 

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 2017

Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách,
a to v návaznosti na probíhající programy primární prevence rizikového chování. Projekt podpory intervenčních programů na základních školách je realizován od r. 2012 a je vhodným doplňkem všeobecné primární prevence, neboť pružně reaguje na potřebu pracovat s třídními kolektivy v situacích, které nelze pokrýt v rámci dlouhodobého programu primární prevence.

Cílem projektu je podílet se spolu s pedagogy na řešení problematických situací ve třídách, předcházet vzniku sociálně rizikových jevů, zvyšovat pozitivní klima v třídních kolektivech a rozvíjet schopnost dětí navazovat přátelské vztahy s vrstevníky.

Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek podporuje
a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných MČ Praha 14.