ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Podání stížnosti

3. Pojmenování (název) životní situace

Podání stížnosti

4. Základní informace k životní situaci

Nestanoveno

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která se domáhá ochrany subjektivních práv a chráněných zájmů, které souvisí zejména s občanskoprávními, obchodně právními a pracovněprávními úkony prováděnými orgány MČ Praha 14 nebo se vztahy mezi těmito orgány při výkonu samostatné působnosti.
Též podání, které svým obsahem nebo jeho částí poukazuje na osobu, konkrétní záležitost nebo období, ve spojení s možným korupčním jednáním a oznámení, kterým fyzické nebo právnické osoby upozorňují ve vlastním zájmu na nesprávnou činnost orgánů městské části Praha 14, úřadu a právnických osob městskou částí Praha 14 zřízených či založených.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud stěžovatel požaduje odpověď na podanou stížnost musí uvést své jméno, příjmení a doručovací adresu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost lze doručit v písemné formě poštou, osobně do podatelny úřadu, prostřednictvím datové schránky úřadu, e-mailem, případně telefonicky či při osobní návštěvě úseku kontroly a stížností odboru právních a kontrolních činností, kde bude se stěžovatelem sepsán zápis o ústně podané stížnosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Individuální, dle obsahu stížnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář pro podání stížností neexistuje. Stížnost lze napsat na čistý papír.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyřizování stížností není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stížnost, jejíž vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu či organizace, musí jí být postoupena k vyřízení do 5 dnů ode dne jejího doručení ÚMČ Praha 14.

Stížnost, která nevyžaduje šetření nebo vyžádání stanoviska více odborů, musí být vyřízena do 10 dnů ode dne jejího doručení.

Stížnost, kterou nelze vyřídit do 10 dnů ode dne jejího doručení, nebo stížnost, která vyžaduje šetření na místě a ověřování věcí u jiných odborů úřadu, popř. orgánů, musí být vyřízena do 30 dnů ode dne jejího doručení. Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech, a to jen s písemným souhlasem tajemníka ÚMČ Praha 14 ve věcech státní správy nebo starosty městské části Praha 14 ve věcech samosprávy.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle obsahu stížnosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle obsahu stížnosti.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz, Identifikátor datové schránky MČ Praha 14: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:
posta@praha14.cz (pouze pro zásilky opatřené elektronickým podpisem!)
podatelna@praha14.cz (ostatní zásilky)

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 3. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.