Skok na obsah stránky
Skok na hlavní menu
6397127
Ikona britské vlajky   Ikona německé vlajky   
pondělí 21.4.2014      Alexandra

Městská část Praha 14

Znak Prahy 14
registrace
 Logo Národní síě zdravých měst Časopis Čtrnáctka Logo KD KyjeLogo FacebookLogo Prahy 14 Kulturní


Hlavní obsah stránky:

Právě se nacházíte:  Úvodní stránka

Aktuálně

 • 16.4.2014
     Cyklojízda Prahou 14
  Všechny cyklisty zveme na komentovanou projížďku po cyklotrasách Prahy 14. Sraz je ve středu 23. dubna v 17.00 hodin u oblouku před konečnou metra Černý Most. Vyjížďka bude odhadem trvat asi hodinu a půl. Akci pořádá občanská iniciativa 14. kolo - Cyklisté sobě.
 • 15.4.2014
     Chrámový benefiční koncert
  V úterý 29. dubna se koná v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích - Chrámový benefiční koncert. Na programu je J. S. Bach, G. F. Haendel, Ch. Gounod, F. Schubert, A. Dvořák a další. Vstupné je 100 Kč. Výtěžek bude směřovat k dětem se zdravotním postížením. Více informací naleznete v přiloženém plakátu.
  Plakát (pdf, 460 KB)
 • 11.4.2014
     Čarodějnický minifest
  Dům dětí a mládeže Praha 9 pořádá 30.4. první ročník Čarodějnického minifestu. Vystoupí kapela Monolove, K.O.nty, Febio a DJ Ba2s, DJ Filip Dee, DJ Mr. Hat. Máte se na co těšit, tak doražte!
  Plakát (jpg, 765 KB)
 • 4.4.2014
     Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 23. - 24. 5.2014
  I. INFORMACE K VOLIČSKÝM PRŮKAZŮM
  Volič, který nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, může volit s voličským průkazem (VP) v jakémkoliv volebním okrsku na území celé ČR. O VP lze žádat již nyní v místě svého trvalého bydliště, zde na Úřadě m.č. Praha 14 v Informační kanceláři úřadu v úředních hodinách, s platným občanským průkazem osobně, v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci k tomuto účelu, nebo písemně zaslanou žádostí s úředně ověřeným podpisem. Lze také využít své datové schránky nebo e-mail s certifikovaným elektronickým podpisem. Vydávání VP nebo jejich zasílání bude možné nejdříve od 8. května, (bude zajištěna služba v Informační kanceláři). Formulář - viz příloha.

  II. INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PRÁCI V OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍCH
  Zájemci o práci v okrskových volebních komisích (OVK) z řad občanů se mohou hlásit na telefonních číslech 281 005 /252/253/254. První zasedání OVK se uskuteční dne 29.4.2014 od 16.00 hod. v jídelně ZŠ Bří Venclíků. Při zařazování do komisí mají přednost zástupci delegovaní politickými subjekty.
  Upozorňujeme zájemce o práci v okrskových volebních komisích, že odměnu za volby v roce 2014 je třeba zahrnout do přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

  III. INFORMACE PRO OBČANY JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU
  V neděli 13.4.2014 bude v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. zajištěna na Úřadě m.č. Praha 14 služba k přijetí žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
  Bližší (cizojazyčné) informace pro cizince na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

  Formulář (jpg, 1079 KB)
  aktualizováno: 4.4.2014 08:49
 • 3.4.2014
     Klub JAHŮDKA
  Klub pro rodinu Jahůdka si pro Vás připravil v měsíci dubnu řadu akcí, které stojí za to navštívit. Ve čtvrtek 16.4. se uskuteční od 17 hodin vzdělávací seminář o dětech a drogách, zváni jsou především rodiče školáků. O týden později 23.4. je pro rodiče připraven seminář o tom, jak zvládat nejčastější zdravotní problémy dětí. 26-27.4. se koná intenzivní víkendový kurz efektivního rodičovství. Více informací o všech těchto akcích se dozvíte z přiloženého dokumentu.
  Akce_Jahůdka (docx, 14 KB)
 • 1.4.2014
     DNY ZEMĚ na Praze 14
  "MÍSTO, KDE ŽIJI, JE PRAHA 14"
  Městská část ve spolupráci se ZŠ Generála Janouška, IKEA Černý Most, rádio Blaník a dalšími partnery pořádá v měsíci dubnu kampaň DNY ZEMĚ NA PRAZE 14. Můžete se opět jako v předešlých ročnících těšit na týden plný aktivit a zábavy. Kampaň startuje v úterý 22.4. a potrvá do 29.4. a v rámci ní se bude konat tradiční akce - DEN ZEMĚ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 a to 24.4. od 10.00-16.30 hodin na prostranství před stanicí metra B, Rajská zahrada. Čeká Vás den plný soutěží, zábavy a s bohatým doprovodným programem. Více informací o jednotlivých akcích v přiloženém plakátu.
  Plakát (jpg, 1635 KB)
 • 1.4.2014
   So 26.4.14 - So 26.4.14  Sbíráme E-E – společné zodpovědné venčení psů
  V sobotu 26.4. ve 14,00 u fontány před CČM se sejdou občané Prahy 14, dobrovolníci a zaměstnanci Pestré společnosti, o.p.s. Organizace chce upozornit na problém nesbírání psích exkrementů a přispět tak k lepšímu soužití pejskařů a nepejskařů okolo Černého mostu, kde Pestrá společnost sídlí. Akce je pojata jako společná procházka se psy i bez, kdy každý majitel sebere exkrement po svém psovi. Silnější povahy mohou spolu s týmem Sbíráme E-E sbírat výkaly, předem označené růžovými vlaječkami s typickými výmluvami nezodpovědných pejskařů – „To nebyl můj pes“, „Nemám pytlík“, „Dobré hnojivo“ atp. Se značením E-E můžete pomoci také – ve čtvrtek 24. 04. ve 13:00 je sraz před CČM a jdeme „vlaječkovat“.
  Při procházce společně vytipujeme nejproblematičtější místa, a poté zašleme podnět na MČ, která přislíbila umístit další odpadkové koše.

  Každý je srdečně zván, aby svou přítomností na procházce vyjádřil podporu čistotě Prahy 14.
  Tento projekt je nápadem Pestré společnosti, o. p. s. a její zaměstnanci a dobrovolnice se ho rozhodli realizovat. Obecně prospěšná společnost se zabývá výcvikem vodicích, asistenčních, signálních a canisterapeutických psů a tak se jich sbírání E-E týká.

  Plakát (jpg, 2351 KB)
 • 31.3.2014
   Ne 4.5.14 - Ne 4.5.14  1. ROČNÍK SOUTĚŽE PÓDIOVÝCH SKLADEB S MINI TÝMŮ V KOMERČNÍM AEROBIKU
  SPORT AEROBIC CLUB KAMILY ŠEBÍKOVÉ - PRAHA pořádá v neděli 4. 5. - 1. ROČNÍK SOUTĚŽE PÓDIOVÝCH SKLADEB S MINI TÝMŮ V KOMERČNÍM AEROBIKU. Koná se to ve sportovní hale ZŠ Chvaletická. Více informací naleznete v přiloženém plakátu či na webu http://www.aerobic-deti.cz/.
  Plakát (jpg, 2588 KB)
 • 31.3.2014
   St 23.4.14 - St 23.4.14  VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ
  Ve středu 23.4. se uskuteční od 15:00 - 17:30 hodin na Plechárně (Bryksova 1002, Černý Most) VÍTÁNÍ CYKLOOBČÁNKŮ. Těšit se můžete na jízdu zručnosti, dopravní školičku, společnou cyklojízdu. Každý cyklista bude také náležitě oceněn.
  Plakát (jpg, 765 KB)
 • 20.3.2014
     Naše městská část získala ocenění
  Příklad dobré praxe – takové ocenění dostala 13. března naše městská část na setkání městských částí k tématu zdravých měst, obcí a regionů. Ocenění, které přebíral starosta naší městské části Radek Vondra, jsme získali především za zapojování různorodých komunit. Další příklady dobré praxe představili také zástupci dalších městských částí – Újezd nad Lesy, Libuš a Písnice. Více se o tématu zdravých měst dozvíte v dubnovém vydání časopisu Čtrnáctka.
  Razítko (jpg, 194 KB)
 • 17.3.2014
   Pá 12.12.14 - Pá 12.12.14  "Program prevence nádorového onemocnění prsu"
  Záměrem tohoto preventivního programu je podpořit prevenci nádorového onemocnění prsu prostřednictvím finančního příspěvku určeného na kvalifikované vyšetření prsou. Městská část Praha 14 se tak připojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění.
  Příspěvek v maximální výši 350,- Kč bude poskytnut občanům s trvalým pobytem na Městské části Praha 14 v období od 12. 3. 2014 do 12. 12. 2014, kteří se podrobili/podrobí sonografickému nebo mamografickému vyšetření prsou v období od 1. 1. 2014 do 12. 12. 2014. Příspěvek bude vyplacen po dohodě v hotovosti v pokladně úřadu nebo převodem a účet. O příspěvek lze žádat v období od 12.3.2014 do 12. 12. 2014, v pondělí a středu od 7:30 do 18:00 hod.

  Kontaktní osobou pro poskytování příspěvku je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14: Bc. Jana Štosková, e-mail: Jana.Stoskova@praha14.cz, tel. 281 005 450. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

  Podmínky (doc, 40 KB)
  Plakát (pdf, 505 KB)
 • 17.2.2014
   So 22.2.14 - Ne 11.5.14  Výběrové šetření v domácnostech - životní podmínky 2014
  Český statistický úřad organizuje v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Vlastní šetření proběhne od 22. 2. - 11. 5. 2014 prostřednictvím vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. Anonymita zjištěných údajů je zaručena. Případné dotazy zodpoví pověřený pracovník ČSÚ - paní RNDr. Jana Šídlová, tel. 274 052 084.
 • 10.2.2014
     Fotografická soutěž - Pes Prahy 14
  Pořádáme fotografickou soutěž o nejhezčího pejska na Praze 14! Fotografie Vašeho čtyřnohého miláčka zasílejte do 31. července 2014 na email zora.strakova@praha14.cz. Foto zasílat ve formátu jpg - do emailu nutno uvést své jméno a stručný popis pejska. Více informací v přiloženém plakátu.
  Plakát (jpg, 1535 KB)

Informace

 • 13.4.2014
     Grantové řízení na rok 2014 pro oblast Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2014
  Rada MČ Praha 14 schválila usnesením č. 212/RMČ/2014 ze dne 7.4. vyhlášení grantového řízení na rok 2014 pro oblast Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti.
  Jedná se o jednoletý grantový program zaměřený na podporu sociálních služeb lokálního charakteru.
  Podpořeny budou žádosti poskytovatelů dvou druhů sociálních služeb:

  • pečovatelská služba

  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.


  Žádosti je možné podávat ode dne vyhlášení do 28.6.2014, a budou průběžně vyhodnocovány.
  Zásady a formuláře naleznete zde.
 • 10.4.2014
     Vydávání cestovních pasů a občanských průkazů
  S narůstajícím sezónním počtem žadatelů, zejména o pasy, doporučujeme více využívat možnost internetu, rezervace návštěvy pracoviště osob. dokladů a také úřední hodiny v úterý a čtvrtek dopoledne. Děkujeme.

 • 3.4.2014
     UPOZORNĚNÍ - KONTROLA KVALITY VODY VE STUDNÍCH A V BAZÉNECH
  Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují si nechat zkontrolovat nejméně jednou ročně vody ze soukromých studní. Voda z těchto zdrojů neprochází žádnou pravidelnou kontrolou, je tedy vhodné si její kvalitu nechat ověřit v akreditované laboratoři. PVK nabízejí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu tisíc korun. Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK - Útvar kontroly kvality vody. V případě zájmu se obraťte na tel: 221 501 110 nebo info@pvk.cz.
 • 5.3.2014
     Nová pravidla prodeje lihovin!
  Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon): Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin na základě oprávnění podle věty první pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká.
  Datum účinnosti tohoto zákona je 17. října 2013

  aktualizováno: 5.3.2014 09:41
 • 23.12.2013
     Grantové řízení na rok 2014 pro oblast příspěvek na zajištění služby
  Dne 18.12. Rada MČ Praha 14 usnesením č. 750/RMČ/2013 schválila vyhlášení grantového řízení na rok 2014 pro oblast příspěvek na zajištění služby.
  Jedná se o jednoletý grantový program zaměřený na podporu sociálních a návazných služeb. Podpořeny budou individuální žádosti občanů (např. na zajištění osobní asistence), a poskytovatelů služeb, jež jsou potřebné pro některé klienty z naší MČ, ale nejsou v komunitním plánu uvedeny jako prioritní, a služeb, jež vznikly v průběhu roku, vycházejí z platného komunitního plánu a žadatel nemohl z objektivního důvodu žádat o podporu z grantu pro oblast 1.

  Žádosti je možné podávat ode dne vyhlášení do 31.7.2014, a budou průběžně vyhodnocovány.

  Zásady a formuláře naleznete zde.
 • 30.8.2011
     Výpisy z databáze Czech POINT
  trestní rejstřík, katastr nemovitostí, obchodní a živnostenský rejstřík, bodové hodnocení řidiče, datové schránky, konverze dokumentů atd.
  ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků č. p. 1072
  úřední hodiny:
  Po + St 7:30 - 18:00
  Út + Čt 7:30 - 15:00
  Pá 7:30 - 14:00
 • 0.0.0000
   Po 21.4.14 - Po 21.4.14  Změna jízdního řádu trať Praha - Kolín
  Výlukový jízdní řád na trati Praha - Kolín platí pro dny 17.- 21. 4. 2014, kdy se bude konat dosud nejvýraznější omezení kapacity trati z důvodu rekonstrukce koridoru v úseku Běchovice - Úvaly. Pro jiné časové polohy vlaků budou v tyto dny také upraveny jízdní řády návazných autobusových linek.
  Praha - Kolín (jpg, 2510 KB)
  Kolín - Praha (jpg, 2580 KB)
  Výlukový jízdní řád (jpg, 2196 KB)
bylo bude

Úřad MČ Praha 14

Spojte se s námi online

On-line Úřad

Hotové doklady

občanský průkaz Datum podání do 9.4.2014 včetně.
cestovní pas Datum podání do 8.4.2014 včetně.
Nevztahuje se na:
 • žádosti podané prostřednictvím jiných úřadů
 • žádosti občanů s trvalým pobytem mimo Prahu 14

Informace pro cizince - Information for foreigners

Czech United Kingdom Russia Ukraine Vietnam

Integrační centrum Praha (www.icpraha.com, praha14@icpraha,com, tel.: 775 553 188)

e-služby města Prahy

Rezervace úředních hodin

Ikona mapkyNahlášení nepořádku nebo hezkého místa:
Nová mapa firmy Planstudio umožňuje označit v mapě dané místo a odeslat jeho popis radnici. Místo zůstane v mapě vyznačeno, v případě nepořádku do vyřešení.
 

Logo Chodci soběZapojte se do projektu "Chodci sobě":
Tento internetový portál, provozovaný občanskými sdruženími Oživení a Pražské matky, poskytuje prostor pro nahlášení problémů, se kterými se setkávají pražští chodci na svých cestách. Podněty občanů (fotografie či videa z problémových míst, jejich popis) jsou jeho prostřednictvím evidovány, zobrazovány na mapě a zasílány samosprávám městských částí k řešení.

Možnosti, které poskytuje registrace na našem serveru:


SMS InfoKanál: Radnice zasílá informace občanům pomocí SMS zpráv.

MMS-ing Prahy 14: Občané mohou zasílat radnici informace pomocí MMS zpráv.

Zajímavé odkazy

Praha volnočasová - banner
Prague Out
Nevyhazuj to

ENVIS 4
Informace o životním prostředí v Praze