ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Povolení splátek daňového nedoplatku

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o povolení splátek daňového nedoplatku

4. Základní informace k životní situaci
viz bod 03

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatelem o možnost úhrady daňového nedoplatku pomocí splátkového kalendáře může být osoba, které vznikl nedoplatek na úhradě místního poplatku za psa, vyměřený platebním výměrem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo osoba, které byla uložena pokuta příslušným odborem Úřadu MČ Praha 14 a nebyla v zákonné lhůtě uhrazena, tudíž se dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád stala daňovým nedoplatkem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel vyplní žádost o povolení splátek daňového nedoplatku. Před podáním žádosti o povolení úhrady daňového nedoplatku je povinen uhradit správní poplatek ve výši 400 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) a doklad o úhradě předložit spolu s žádostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 6 nebo přímo u příslušného pracovníka (viz bod 9)

8. Na které instituci životní situaci řešit
Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost lze podat přímo u správce poplatku na adrese Úřad městské části Praha 14, odbor řízení ekonomiky a školství, oddělení místních daní a poplatků, Bratří Venclíků 1073, Pha 9, pracovník správce poplatku: Miloslav Kolpek
číslo dveří: 514
číslo telefonu: 225 295 293
úřední hodiny: pondělí a středa od 7.30 do 18.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo jiný platný doklad totožnosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost lze vyplnit přímo na oddělení místních daní a poplatků nebo zde

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek ve výši 400 Kč (bod 6)

Poplatek je splatný na účet úřadu MČ Praha 14 č. 19-9800050998/6000 vedený u PPF banky, a.s. nebo hotově v pokladně Úřadu MČ Praha 14

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Bezodkladně, nejdéle do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
————

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
————-

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka:  pmabtfa

E-mailová adresa: Miloslav.Kolpek@praha14.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádosti o povolení úhrady nedoplatku ve splátkách nemusí být vyhověno. Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí

je odvoláním napadeno. Odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak (§109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
_______________

22. Další informace

Další informace může podat kontaktní osoba (viz bod 9)

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
_______________

24. Související životní situace a návody, jak je řešit
——————-

28. Popis byl naposledy aktualizován

28. Datum konce platnosti popisu
———