ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

3. Pojmenování (název) životní situace

Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění.

4. Základní informace k životní situaci

Příjemce dávek důchodového pojištění (starobní důchod, invalidní důchod, pozůstalostní důchody) nemůže dávku přijímat nebo by se výplatou dávky nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit. Žádost o ustanovení zvláštního příjemce se podává na příslušném formuláři se všemi přílohami.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba, která chce být ustanovena zvláštním příjemcem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občan podá žádost se všemi potřebnými doklady.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Vyplnění a podání písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na obecních úřadech, v Praze na úřadech městských částí dle místa pobytu oprávněné osoby.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odd. sociální pomoci a prevence, v úředních hodinách.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  • občanský průkaz žadatele
  • občanský průkaz oprávněného
  • potvrzení ošetřujícího lékaře, že oprávněný příjemce důchodu není schopen osobně přebírat dávky důchodového pojištění

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Souhlas s ustanovením zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Toto řízení není zpoplatněno.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta je stanovena dle § 71 zák. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. správní orgán rozhoduje bezodkladně nejpozději však do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Česká správa sociálního zabezpečení, která zajišťuje výplatu dávek sociálního pojištění.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

———

16. Elektronická služba, kterou lze využít

———

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce lze podat u Magistrátu hl.m. Prahy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

www.cssz.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

———

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

———