ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.

3. Pojmenování (název) životní situace

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Základní informace k životní situaci

Nestanoveno

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel, každá fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Instrukce Úřadu městské části Praha 14 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o poskytnutí informace lze podat písemně v podatelně úřadu, datovou schránkou, prostřednictvím elektronické adresy podatelny úřadu, poštou. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není–li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší–li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší–li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14, odbor právních a kontrolních činností, úsek kontroly a stížností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádné

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné, je možno využít Žádost o poskytnutí informace – fyzická osoba a Žádost o poskytnutí informace – právnická osoba– také v informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazebník úhrad za poskytování informací

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta na vyřízení žádosti o poskytnutí informace je 15 dní, z vážných důvodů může být dle §14, odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., InfZ prodloužena nejvýše o 10 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle obsahu žádosti

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle obsahu žádosti

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.praha14.cz, IDS: pmabtfa

Adresa elektronické podatelny úřadu:
posta@praha14.cz (pouze pro zásilky opatřené elektronickým podpisem)
podatelna@praha14.cz (ostatní zásilky)

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 3. 2022

29. Datum konce platnosti popisu

———