Archive for Září, 2013

25. září: Veřejné projednávání – Lehovec přívětivější…

Středa, 25 září, 2013

Tři okruhy, čtyři stoly a u nich téměř osm desítek obyvatel ze sídliště Lehovec. Na veřejném projednávání, které MČ Praha 14 svolala do tělocvičny ZŠ Chvaletická, se živě diskutovalo hlavně o problematice parkování a dopravy, o možném vylepšení veřejného prostoru nebo o zamýšlené úpravě okolí rybníčku v Hůrské ulici a nových dětských hřištích. Starosta Radek Vondra přislíbil, že získané podněty odborníci z radnice využijí pro realizaci dalších záměrů… (mu)

TZ 33 – Praha 14 otevře další dětské hřiště

Úterý, 24 září, 2013

V úterý 25. září se dočkají děti z oblasti tzv. Starého Hloubětína: V 17 hodin proběhne slavnostní otevření nového dětského hřiště DH Klánovická. Při jeho realizaci spolupracovala radnice s občanským sdružením Starý Hloubětín, které oslovilo místní komunitu občanů.

S návrhem zřídit v místě zpustlého hřiště mezi ulicemi Šestajovická a Klánovická nové hřiště přišlo občanské sdružení Starý Hloubětín. Mč Praha 14 začátkem roku provedla kompletní revitalizaci zeleně na tomto pozemku a zadala zpracování studie moderního dětského hřiště splňujícího požadavky norem EU. Konečný výběr zařízení hřiště, byl diskutován s maminkami, učitelkami nedaleké MŠ Šestajovická a dětského centra Paprsek. Výsledkem je 10 herních prvků a jedna multifunkční sestava (složená z 8 částí) pro větší děti. Hřiště je oploceno a vybaveno lavičkami. Místní komunita poskytl i část finančních prostředků na samotnou realizaci – jedná se zhruba o 50 drobných dárců.
„Jedná se o pilotní projekt zapojení místní komunity do přípravy i získávání finančních prostředků na samotnou realizaci dětského hřiště. Občanské sdružení zaslouží za svou snahu při oslovování místních obyvatel velké poděkování. Skvělá vzájemná spolupráce dovedla projekt do zdárného konce, věřím, že ke spokojenosti všech,“ uvedl Aleš Kuda, zástupce starosty Mč Praha 14, do jehož agendy dětská hřiště spadají.
DH Klánovickou bylo vybudováno v celkové hodnotě necelý 1 mil. Kč (tato částka zahrnuje vklad městské části 460.000,- Kč a cca 527.000,- Kč od zhruba 50 drobných dárců z řad místních obyvatel a 5 firem: Big Board, Gekon, česká spořitelna, Sportakcent, Elvia).

Foto: DH Klánovická je na děti připraveno

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225

24. + 27. září: DNY ZDRAVÍ MČ PRAHA 14

Úterý, 24 září, 2013

Měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi, prevence nádorových onemocnění, výživový specialista, ukázky první pomoci Českého červeného kříže, prohlídka vozidla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, simulátor nárazu… a řada dalších „vychytávek“ čekala na malé i velké účastníky, kteří přišli v úterý do polikliniky Parník a v pátek do prostoru metra Rajská zahrada… V pátek byly Dny zdraví více „akční“, a to především díky simulátoru nárazu – „dóst hustý“ (jeden z komentářů), nebo brýlím, které z každého uživatele udělaly alkoholika – to se pak mezi kuželi pohybujete jako smyslů zbavení. I kříšení „anduly“ pod dohledem Českého červeného kříže přilákalo nesmělé oživovače. Teorii pravidel silničního provozu bylo možné vyzkoušet v kvízu – a při úspěchu nikdo neodešel bez dárků.DNY ZDRAVÍ MČ Praha 14 jsou další z řady preventivně osvětových akcí městské části, které mohou občané pravidelně navštěvovat každý rok. letos se Praha 14 rovněž připojila k aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění – v podobě finančního příspěvku těm ženám, které se v roce 2013 podrobily nebo podrobí sono či mamografickéhu vyšetření prsu… (mu)

24. září: Dětské hřiště Klánovická slavnostně otevřeno!

Úterý, 24 září, 2013

Děti z oblasti tzv. Starého Hloubětína se dočkaly! V 17 hodin proběhlo slavnostní otevření nového dětského hřiště DH Klánovická. Při jeho realizaci spolupracovala radnice s občanským sdružením Starý Hloubětín, které oslovilo místní komunitu občanů. S návrhem zřídit v místě zpustlého hřiště mezi ulicemi Šestajovická a Klánovická nové hřiště přišlo občanské sdružení Starý Hloubětín. MČ Praha 14 začátkem roku provedla kompletní revitalizaci zeleně na tomto pozemku a zadala zpracování studie moderního dětského hřiště splňujícího požadavky norem EU. Konečný výběr zařízení hřiště, byl diskutován s maminkami, učitelkami nedaleké MŠ Šestajovická a dětského centra Paprsek. Výsledkem je 10 herních prvků a jedna multifunkční sestava (složená z 8 částí) pro větší děti. Hřiště je oploceno a vybaveno lavičkami. Místní komunita poskytl i část finančních prostředků na samotnou realizaci – jedná se zhruba o 50 drobných dárců.Čestné povinnosti přestřihnout pásku se ujali hned tři pánové: Vedle pana starosty Radka Vondry předseda občanského sdružení Starý Hloubětín pan Miloš Raška a člen sdružení pan Vítězslav Mamica. (jam)

TZ 32 – Dny zdraví Prahy 14… prověří nejen náš životní styl

Pondělí, 23 září, 2013

Po dva dny: v úterý 24. září a v pátek 27. září mohou obyvatelé Mč Praha 14 pod dohledem odborníků zjišťovat, v jaké kondici je jejich tělo, čím zlepšit své zdraví, jak preventivně předcházet nádorovým onemocněním nebo si vyzkoušet, jak s námi „zamávají“ alkohol či jiné návykové látky za volantem. Do DNŮ ZDRAVÍ Mč PRAHA 14 se zapojila řada organizací: český červený kříž, Policie čR, Liga proti rakovině Praha, BESIP, Svět zdraví a Klub ŽAP – ženy s nádorovým onemocněním.

V úterý 24. září od 9 do 12 hodin ve vestibulu Polikliniky Parník (Gen. Janouška 17, Praha 9) bude probíhat měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi a prostor dostane i prevence nádorových onemocnění. Účastníci DNŮ ZDRAVÍ budou moci využít přítomnosti výživového specialisty, který na základě naměřených hodnot na speciální váze s analyzátorem tělesného tuku (přístroj TANITA) „rozcupuje“ naše stravovací návyky.
V pátek 27. září od 14 do 18 hodin na prostranství před stanicí metra Rajská zahrada předvede český červený kříž zásady při poskytování první pomoci. Policisté poradí v otázce bezpečnosti silničního provozu, k prohlídce bude přistaveno vozidlo Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy. Spíše na dospělé účastníky čeká simulátor nárazu a unikátní možnost vyzkoušet si koordinaci pohybů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

DNY ZDRAVÍ Mč PRAHA 14 jsou další z řady preventivně osvětových akcí městské části, které mohou občané pravidelně navštěvovat každý rok – a to v průběhu posledního zářijového týdne..
V letošním roce se Mč Praha 14 rovněž připojila k aktivitám v oblasti prevence nádorových onemocnění, konkrétně nádorového onemocnění prsu, v podobě finančního příspěvku těm ženám, které se v roce 2013 podrobily nebo podrobí sono či mamografickému vyšetření prsu.

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@p14.mepnet.cz, 605 222 238, 225 295 225

PEStival Prahy 14: KDO SI HRAJE, NEKOUŠE

Sobota, 21 září, 2013

Prostor pod skateparkem u Plechárny se v sobotu 21. září stal místem konání 1. ročníku celodenní akce pořádané MČ Praha 14 a Psí školkou Happy Dog. Na čtyřnohé návštěvníky a jejich pány čekal bohatý program. Psi vyzkoušeli, co všechno umí a co se naučili během Psí školky, jejich majitelé získali cenné rady. Všem se tajil dech při ukázce zneškodnění pachatele psem Městské policie a obdiv sklidila ukázka dogfrisbee nebo dogdance. (mu)

TZ 31 – Pestival Prahy 14

Pondělí, 16 září, 2013

1. ročník jednodenní akce PEStival Prahy 14: KDO SI HRAJE, NEKOUŠE v podstatě navazuje na úspěšný projekt PSÍ ŠKOLKA Prahy 14, který probíhal od dubna do června letošního roku a kterého se zúčastnilo na 200 chovatelů se svými psy (nejen z Prahy 14)… PEStival chce být zábavný i výchovný, chce pomoci bezkonfliktnímu soužití mezi pejskaři a „nepejskaři“ a chce pomoci s řešením možných nástrah těm, co o koupi psa uvažují… Bohatý program čeká na návštěvníky v sobotu 21. září od 10 do 17 hodin na prostranství pod skateparkem u Plechárny (sídliště černý Most).

V pomyslné psí aréně zábavy (louka vymezená téměř 2 desítkami stánků) se seznámíme s ukázkami psích sportů, jako je agility, dogfrisbee, dogdancing nebo základní ovladatelností či obranou. Chybět nebude psí fotograf, a dokonce psí salón s kadeřníkem (ten psa zkrášlí tak, že jej třeba ani nepoznáte :-)). Po celý den budou na praktické zkušenosti a dotazy ze života chovu psa a z něj vyplývajících situací odpovídat odborníci z řad kynologů, veterinářů a zástupců městské policie. PEStival by měl znovu připomenout nutnost zodpovědného chování majitele psa, protože jedině tak je možné bezproblémové soužití s okolím. „Chceme dát vzniknout tradici rodinné akce, kde pes je spojovacím článkem mezi lidmi, sousedy a spoluobčany,“ přibližuje záměr s jakým Praha 14 PEStival organizuje její starosta Radek Vondra. Dobře ví, že podle evidence poplatků je na Praze 14 registrováno zhruba 4.500 psů (při počtu obyvatel kolem 47.000 má psa každý 10. obyvatel!), což někdy přináší problémy, ne zřídka spojené s nezvládnutí role chovatele.

Na akci dostanou prostor pro prezentaci kynologické organizace (ZKO Hloubětín, Kynologický klub Kyje, OSA Hloubětín, o.s., Výcvik hrou, o.s.), doplní je výstava fotografií Adama Kajtara: Svět psíma očima. Občerstvení pro dvounohé i čtyřnohé po celý den!
PEStival pořádá Mč Praha 14 a Psí školka HAPPY DOG. Podrobný program naleznete v letáku.

Kontakt:
Marcela Uhlíková, tisková mluvčí, Mč Praha 14, uhlikova@praha14.cz, 605 222 238, 225 295 225

14. září: STOP ZEVLING

Sobota, 14 září, 2013

Černý Most není místo, kde se zastavil čas! Sídliště žije, dýchá a tvoříme v něm kreativní nápady pro vás. Spojujeme komunity, setkáváme se zde s našimi přáteli. Bavíme se, tancujeme, sportujeme, jíme. Přijď se bavit jinak, s námi!“ – Takové bylo motto tradičního festivalu STOP ZEVLING, jehož 7. ročník proběhl pod záštitou starosty MČ Praha 14 Bc. Radka Vondry.Celé festivalové dění se odehrávalo v rozsáhlém komplexu ulic Arnošta Valenty, Bryksova a Vybíralova. Otevřené prostory poskytly možnost shlédnout kompletní program festivalu bez nutnosti prodírat se davy návštěvníků. Festival byl zdarma a všude s bezbariérovým přístupem! Žhavou novinkou letošního STOP ZEVLINGU bylo jídlo – Gastrofestival nabídl ochutnávku delikates z celého světa. (foto archív Praha14kulturní)

13. září: Zahájení výstavby projektu Park Hloubětín a rozloučení s létem

Pátek, 13 září, 2013

Odpoledne plné her pro děti, kde nechyběl skákací hrad a možnost vyrobit si draka nebo namalovat přírodu podle svých představ – tak vypadal zábavný program v místech, kde vyroste první energeticky nízkonákladový komplex v ČR – Park Hloubětín (u křižovatky ulic Poděbradská a Slévačská). O tom, jak projekt společnosti JRD se zhruba 120 byty bude vypadat, se přišli informovat i potenciální zájemci o nové bydlení. Při symbolickém poklepání základního kamene doprovodil Jana Řeřába (majitel společnosti JRD) a Petra Bendu (Metrostav, generální dodavatel stavby) starosta MČ Praha 14 Radek Vondra. V úvodní řeči starosta Vondra zmínil, že Praha 14 je garantem, který zaručí, aby stavba dobře zapadla do okolí, umocnila prostředí starého Hloubětína a lidem se zde dobře žilo: „Jako jedna z mála pražských městských částí jsme zapojeni do projektu Místní agendy 21. Snažíme se, aby vše, co děláme, směřovalo k efektivnímu využití zdrojů a udržitelnosti. A tento projekt je přesně takový!“ Všichni tři pánové na závěr oficiální části rukou společnou vysadili strom – první strom budoucího parku. To vše s kulisou bagrujícího bagru… (mu, jrd)

5. celostátní konference: "Integrace cizinců na úrovni samosprávy"

Pátek, 13 září, 2013

Pod záštitou místopředsedy vlády a ministra vnitra ČR Ing. Martina Peciny, MBA, za finančního přispění Ministerstva vnitra ČR a ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy uspořádala MČ Praha 14 konferenci statutárních měst. Úvodní slovo pronesl starosta Prahy 14 Radek Vondra. Akce se konala v Mramorovém sálu Clam-Gallasova paláce na Praze 1. (jam)