Život na Praze 14

Upozornění – kontrola kvality vody ve studních a v bazénech

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) doporučují si nechat zkontrolovat nejméně jednou ročně vody ze soukromých studní. Voda z těchto zdrojů neprochází žádnou pravidelnou kontrolou, je tedy vhodné si její kvalitu nechat ověřit v akreditované laboratoři. PVK nabízejí majitelům studní zvýhodněné rozbory základních chemických a mikrobiologických parametrů pitné vody za smluvní cenu tisíc korun. Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK - Útvar kontroly kvality vody. V případě zájmu se obraťte na tel: 221 501 110 nebo info@pvk.cz.

Zveřejněno: 24.4.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Cyklování v Praze 14: zablácené cesty mizí, ale cykloráj je daleko

Patříte také mezi prvoobyvatele některé z našich čtvrtí? Určitě si vybavíte skákání přes zablácené panelové cesty postupně nahrazené asfaltem, vzpomenete si, jak se jednoho rána z vyšlapané zkratky stala polooficiální odpadem zpevněná cesta a časem dokonce běžný chodník. jistě bych nedala dohromady rok, kdy se něco takového přihodilo na našem sídlišti, zato mám hluboce vrytou jinou vzpomínku – chvíli, kdy se mi od obchodu poprvé vypařilo kolo – kolo, nejsnazší únik z betonových stěn do polí a nedalekých lesů. Jen hrubě dovedu datovat své první výlety na polodospělém kole přes panelovou cestu do Dolních Počernic, blátem obalené ráfky a prozkoumávání

Zveřejněno: 24.4.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Zdravotnická zařízení v Praze 14 na webu

Občané, kteří potřebují najít konkrétní zdravotnické zařízení ve spádové oblasti MČ Praha 14, najdou veškeré aktuální informace i na webových stránkách městské části v sekci zdravotnictví. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 počátkem ledna zaktualizoval kompletní seznam zdravotnických zařízení. Ten je nyní k dispozici na https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/zdravotnictvi/lekari/. Seznam má informační charakter. Aktualizované údaje jsou platné k 31. 12. 2013. Byl aktualizován na základě telefonického ověřování a osobních návštěv uvedených ordinací lékařů a zdravotnických zařízení. Připomínky, změny, nové ordinace a ordinační hodiny lze i nadále oznamovat Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Prahy 14.

Zveřejněno: 24.4.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Projekt, který slaví první úspěchy

24. 4. 2014 - Projekt s názvem začleňování osob na trh práce, realizovaný střediskem křesťanské pomoci v Horních Počernicích, úspěšně funguje již 8. měsíc. Cílem projektu je zlepšení postavení znevýhodněných osob na trhu práce, zvýšení jejich šancí na získání a udržení si pracovního místa, nalezení vhodného pracovního uplatnění. Jak projekt pomáhá? Nejlépe vám to sdělí konkrétní příběh člověka, který se do projektu zapojil. Pan X byl bezdomovec se zápisem v rejstříku trestů se základním vzděláním. V minulosti byl několikrát trestaný. Díky účasti v našem projektu se opět vrátil do práce, získal pracovní smlouvu na dobu půl roku a pracoval za

Zveřejněno: 24.4.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Michaela Hečková: Praha 14 může být městskou částí kultury

Příspěvková organizace Praha 14 kulturní před časem převzala značný podíl kulturní aktivity v městské části. Na to, co nového se v této oblasti podařilo, a hlavně na novinky pro nastávající rok jsme se zeptali programové ředitelky Prahy 14 kulturní Michaely Hečkové. Jak se změnil se vstupem Prahy 14 kulturní přístup ke kultuře v městské části? Praha 14 právě zažila něco jako modelový rok kultury. Příspěvková organizace Praha 14 kulturní zde fungovala samozřejmě již dříve, byť pod svérázným názvem KVIZ, nový je ale celý úhel pohledu. Dříve, to znamená před příchodem současného ředitele Davida Kašpara, se veškerý kulturní program odehrával, za zavřenými dveřmi Kulturního

Zveřejněno: 24.4.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Semafory mají jiné intervaly

Dovolte mi reagovat na časté dotazy občanů ohledně fungování signalizačních zařízení – semaforů na území městské části Prahy 14. Zvláště koncem loňského roku se rozšířily „zaručené zprávy“, že po provedených opravách některých semaforů v křižovatkách není jejich provoz sladěn a koordinován a že účastníci silničního provozu se tím cítí ohroženi a často si připadají jako „pokusní králíci“. Nejvíce se připomínky týkaly křižovatek Broumarská – Cíglerova, Českobrodská – Rožmberská a Kolbenova Penny Market. Protože současně byly přenastaveny také intervaly semaforů v oblasti nákupního střediska Centrum Černý Most, mohli řidiči i chodci získat dojem, že se jedná o chaos. Chtěl bych všechny

Zveřejněno: 24.4.2014
Pokračovat na článekPokračovat na článek