Archive for Červenec, 2014

Nepoteče voda? Odpoví SMS

Pondělí, 28 července, 2014

Pražské vodovody a kanalizace (PVK)  nabízejí svým zákazníkům zdarma zasílání SMS zpráv na mobilní telefony o nejvýznamnějších provozních událostech. V současnosti využívá službu SMS-INFO téměř 21 700 Pražanů.  „Je to jedna z cest, jak se rychle dostat k aktuálním informacím. Klient si může nechat zasílat informace z celé Prahy, vybrané lokality či ulice. Vždy záleží na jeho volbě,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Služba SMS-INFO měla svoji premiéru v roce 2007. Od té doby dosáhl počet odeslaných zpráv na 754 tisíc. Jen za letošní první pololetí to bylo přes 21 tisíc zpráv.

Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 800 111 112 či v Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10.

Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:

 • významné plánované odstávky vody
 • velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování
 • výjimečné provozní události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu apod.)
 • aktuální ceny vodného a stočného, provozní dobu zákaznických center a Call center, změny adres nebo telefonních čísel

převzato z tiskové zprávy PVK

Hledá se pes Prahy 14

Sobota, 26 července, 2014

Možnost účasti ve fotografické soutěži o nejhezčího pejska v Praze 14 se chýlí ke konci. Fotografie vašeho čtyřnohého miláčka můžete zasílat nejpozději do 31. července 2014 na email zora.strakova@praha14.cz. Snímky posílejte ve formátu jpg – do emailu je nutné uvést své jméno a stručný popis pejska.

MHD o prázdninách

Pátek, 25 července, 2014

Od 22. července 2014 do odvolání (přibližně na 3 až čtyři týdny) platí změny tras a zastávek pro některé autobusové linky. Týká se to například linky 181, která spojuje Černý Most s Opatovem na Jižním Městem. Důvodem dočasných změn jsou opravy vozovky v ulici Ke Stáčírně v úseku Litochlebské náměstí – Donovalská.

Změny zastávek pro linky číslo 177, 181, 506 a 609:

 • V obou směrech se ruší zastávka Donovalská.
 • V obou směrech se z ulice Ke Stáčírně do ulice Türkovy, do zastávek linky číslo 125, přemisťuje zastávka Litochlebské náměstí.
 • Ve směru Opatov se v ulici Benkově, před křižovatkou s ulicí Donovalskou, zřizuje zastávka Benkova.
 • V obou směrech se zřizuje zastávka Brodského – ve směru Opatov v ulici Mírového hnutí, v zastávce linky číslo 170 (směr Pražská čtvrť); ve směru Poliklinika Mazurská, respektive Černý Most, respektive Strašnická v ulici Brodského, přibližně 40 metrů za křižovatkou s ulicí Donovalskou.
 • Ve směru Poliklinika Mazurská, respektive Černý Most, respektive Strašnická se v ulici Květnového vítězství, v zastávce linky číslo 505 (směr Háje), zřizuje zastávka Mokrá.

Změny zastávek pro linky číslo 170 a 197:

 • Ve směru Háje se mezi zastávkami Benkova a Brodského v ulici Benkově, před křižovatkou s ulicí Donovalskou, zřizuje zastávka Benkova.
 • Ve směru Háje se z ulice Mírového hnutí do ulice Donovalské, před křižovatku s ulicí Mokrou, přemisťuje zastávka Brodského.
 • V obou směrech se přemisťuje zastávka Donovalská – ve směru Háje z ulice Ke Stáčírně do ulice Donovalské, před křižovatku s ulicí Ke Stáčírně; ve směru Pražská čtvrť, respektive Smíchovské nádraží v ulici Ke Stáčírně o přibližně 150 metrů po směru jízdy, přibližně 30 metrů za křižovatku s ulicí Pištěkovou.
 • V obou směrech se z ulice Květnového vítězství do ulice Donovalské, ke křižovatce s ulicí Volkovovou, přemisťuje zastávka Šperlova.

Převzato z www.dpp.cz

Dětská hřiště v novém

Středa, 23 července, 2014

Praha 14 chystá úpravu dalších dvou dětských hřišť –  v parku Vidlák v Hostavicích a v ulici Rožmberská v Kyjích.

Ve druhém případě se jedná o pozemek, kde jsou nyní stará betonová pískoviště či nevyužívané pozůstatky původních hracích prvků. Terénní a bourací práce, při nichž budou odstraněny odrazové stěny i nevyhovující pískoviště, odstartují na začátku druhého prázdninového měsíce. Na přelomu srpna a září pak v prostoru přibudou nové herní prvky.

K obnově se městská část rozhodla mimo jiné proto, že v okolí žádný takto koncipovaný prostor, kde by děti mohly trávit volný čas, není. Nejbližší hřiště, kde úpravy včetně instalace tří pružinových houpadel, balančního kruhu a kolotoče skončily na přelomu června a července, je v Jiráskově parku v Kyjích.

V případě hřiště Vidlák  začnou práce příští týden, tedy v týdnu od 28. července 2014. Revitalizaci a rozšíření hrací plochy plánuje městská část dokončit ještě letos v srpnu.

Sluníčková školka v červnu

Úterý, 22 července, 2014

Jako každý rok byl i letos červen v mateřské škole Sluníčko plný zajímavých akcí. Hned na začátku měsíce jsme se vydali na „Pohádkohraní“ do Kutné Hory. Počasí nám přálo a děti si s nadšením mohly vyzkoušet hry z dřívějších časů, zhlédnout divadélko a seznámit se se základy etikety.

V Galerii 14 jsme se 5. června setkali s ilustrátorkou a spisovatelkou knih pro děti Andreou Popprovou, která nám ukázala, jak vzniká kniha a zavedla děti do kouzelného světa permoníků.

Vyvrcholením celého školního roku byl Sluníčkový týden, který si užívali hlavně předškoláčci. Za své znalosti a dovednosti sbírali razítka sluníček, dotkli se vědy při chemickém divadélku, prožili zajímavý večer a noc ve školce a také se slavnostně rozloučili se svými mladšími kamarády. Při loučení s rodiči budoucích školáčků občas došlo i na slzy dojetí před vykročením do další životní etapy. Všechny děti se společně s rodiči zapojily do výzdoby mateřské školy a přinesly nám svá krásná sluníčka. Právě probíhající rekonstrukci mateřské školy provázely ztížené provozní podmínky, ale už se těšíme na září, kdy děti zase přivítáme v naší skoro nové Sluníčkové školce.

Bc. Ivana Jandová, ředitelka MŠ Sluníčko

 

Evropský triumf softballistů z Černého Mostu

Pondělí, 21 července, 2014

Národní tým softballistů obhájil zlatou medaili na mistrovství Evropy, které se tentokrát konalo v Havlíčkově Brodě. Velký úspěch je to mimo jiné pro oddíl Spectrum Praha z Černého Mostu, který reprezentovalo sedm hráčů. Dva trenéři z oddílu – Tomáš Kusý a Petr Novák -, navíc reprezentaci vedou.  Na fotografii zleva: Tomáš Petr, Tomáš Voborník, Aleš Jetmar, Petr Vácha, Tomáš Klein, Patrik Kolkus, David Mertl, Petr Novák a klečící Tomáš Kusý.

Testování kvality vody v bazénu

Středa, 16 července, 2014

Horké letní dny mají mnozí neodmyslitelně spojené s koupáním v bazénech.  Ne vždy je však v chladivé vodě bezpečno.  Akreditovaná laboratoř Pražských vodovodů a kanalizací nabízí všem zájemců rozbory vody z jejich bazénů, ale i z přírodních zdrojů.   „Zejména v parných dnech se může kvalita vody zhoršit, proto klientům doporučujeme její kontrolu,“ uvedl tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Odběr vody z bazénů podléhá přísným pravidlům. Například je nutné provést odběr vzorku maximálně 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce. Vzorek bazénové vody se odebírá z hloubky 15 centimetrů pod hladinou a minimálně třicet centimetrů od okraje bazénu. Všechny pokyny zákazníci naleznou na webových stránkách www.pvk.cz v sekci služby/rozbory vody. Výši poplatku pak v sekci ceníky.

Kromě kontroly body v bazénech PVK nabízejí i kontrolu vody ze soukromých studní. Ta by měla proběhnout nejméně jednou za rok. V roce 2013 provedla laboratoř PVK 321 rozborů vzorků vod ze soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že 95 procent analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody.

Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK – Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 110 nebo info@pvk.cz.

čerpáno z tiskové zprávy PVK

 

Malování na chodníku

Pondělí, 14 července, 2014

Začátkem prázdnin, ve středu 2. července 2014, se před ZŠ Bratří Venclíků uskutečnilo už tradiční „Malování na chodníku“. Malí umělci si za originální výtvory, jimiž vyzdobili prostor před školou, vysloužili nejen pochvalu, ale i sáček se sladkostmi nebo balení kříd. Tato akce se už léta těší velké oblibě. V den jejího konání na chodník namaluje svůj obrázek vždy zhruba stovka dětí.

Uctění památky padlých českých vojáků

Čtvrtek, 10 července, 2014

K uctění památky čtyř českých vojáků, kteří byli zabiti při teroristickém útoku v Afghánistánu, budou vlajky před budovou Úřadu městské části Praha 14 staženy na půl žerdi.

Městská část Praha 14 se tím připojuje ke státním institucím, městům a obcí, které tímto způsobem vzdávají čest padlým vojákům armády České republiky. Ve čtvrtek 10. července se v rámci piety ve 12 hodin rozezní v celé zemi sirény.

Soutěž „Pojmenuj rozhlednu“

Čtvrtek, 10 července, 2014

Naše městská část vyhlašuje prázdninovou soutěž „Pojmenuj rozhlednu“. Cílem je najít co nejhezčí název pro artefakt z náletových dřevin, který nyní stojí na břehu Kyjského rybníka a který je prototypem budoucí rozhledny Na Čihadlech. Autorem návrhu je známý architekt Martin Rajniš. Pro vítěze soutěže máme připravenou cenu.

 

Pravidla soutěže

 • Do 31. srpna 2014 zasílejte své návrhy na pojmenování artefaktu na e-mailovou adresu: soutez.rozhledna@post.cz (současně nezapomeňte uvést vaše jméno a kontaktní údaje).
 • Na začátku září zaslané návrhy zveřejníme na facebooku Prahy 14 a odstartujeme týdenní hlasování.
 • Vyhraje ten, kdo vymyslí název, který získá nejvyšší počet „liků“.