Archive for Říjen, 2014

Žáci volili předsedu

Pátek, 31 října, 2014

V úterý 7. října se uskutečnilo 11. zasedání Žákovského zastupitelstva. Součástí programu byly volby do Rady, které skončily s následujícím výsledkem: v první kole voleb byla zvolena předsedkyně Anna Knotková ze ZŠ Vybíralova, I. místopředsedkyně Lucie Štirská ze ZŠ Chvaletická a II. místopředseda Tien Phan Anh ze ZŠ Vybíralova.

 

Turnaj ve stolním tenisu

Čtvrtek, 30 října, 2014

Městská část Praha 14 v sobotu 8. listopadu 2014 pořádá Turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty. Turnaj pro neregistrované hráče od 15 let ve sportovní hale plaveckého areálu v Hloubětíně (Hloubětínská 80, Praha 9 – Hloubětín). Více informací naleznete v přiložené pozvánce

Svoz odpadu při starém

Čtvrtek, 30 října, 2014

Původní systém svozu komunálního odpadu v Praze zůstává zachován, v městské části Praha 14 bude odpad nadále odvážet společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o.

Pražské služby, a. s., které měly od začátku listopadu začít tuto službu poskytovat mimo jiné i v Praze 14, své popelnice a kontejnery ze stanovišť odvezly. Důvodem změny je rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ze dne 22. října 2014. Vysvětlení naleznete níže, v tiskové zprávě Magistrátu hl. města Prahy.

Tisková zpráva:

Pražané se nemusí obávat situace, kdy by komunální odpad v hlavním městě neměl kdo vyvážet. Rada hl. m. Prahy dnes rozhodla o vypsání dvou veřejných zakázek formou jednacího řízení bez uveřejnění. Fakticky tedy zůstává stav, kdy svoz z odpadu z části Prahy zajišťuje společnost Pražské služby, a.s., a ve zbytku metropole totéž dělají společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Komwag, a.s., a Ipodec-Čisté město, a.s

První veřejná zakázka v hodnotě 50,2 milionu korun bez DPH zajišťuje svoz komunálního odpadu společnostmi AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., Komwag, a.s., a Ipodec-Čisté město, a.s., z městských částí Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha – Troja. Druhá veřejná zakázka v hodnotě 200 milionů korun bez DPH zajišťuje svoz komunálního odpadu z ostatních městských částí společností Pražské služby, a.s.

Obě veřejné zakázky jsou vypsány od 1. 11. 2014 na dobu maximálně tří měsíců, tedy do 31. 1. 2015. „Rozhodovali jsme se v souladu s dosavadními usneseními Zastupitelstva hlavního města Prahy a Rady hlavního města Prahy a především na základě nedávného předběžného rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, které předběžně nedovolilo uzavřít smlouvu o svozu odpadu mezi Hlavním městem Prahou a Technickou správou komunikací, a. s.,“ uvedl náměstek pražského primátora Jiří Nouza.

Turnaj v bowlingu

Pátek, 24 října, 2014

V pondělí 10. listopadu se od 18.30 do 23 hodin v J. R. Clubu-Bowling, Prelátská l2 v Kyjích (naproti kostelu sv. Bartoloměje), koná na zdejších čtyřech drahách turnaj v bowlingu. Přihlášky do naplnění kapacity herny na tel. 281 005 278 do pátku 7. listopadu do 12 hodin. Startovné je 20,- Kč na osobu. Akci pořádá MČ Praha 14.

Pozvánka zde

Oslava vzniku Československa

Pátek, 24 října, 2014

Městská část Praha 14 ve spolupráci s Obvodním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 a městskou částí Praha 9 uspořádala tradiční slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 96. výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československa. Vzpomínkový akt se konal 23. října u památníku padlých u plaveckého areálu v Hloubětíně, vyvrcholil minutou ticha za všechny, kteří za samostatnost naší země položili své životy. Starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra ve svém proslovu připomněl slova prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. „Řekl: Lev je lvem i v kleci, nestane se oslem. Připomínáme si okamžik, kdy se našim předkům podařilo tyto pomyslné mříže rozlámat – vybojovat samostatnost a založit vlastní suverénní stát, založit Československo,“ pronesl starosta Vondra, který na závěr vzpomínkového aktu obdržel pamětní medaili III. stupně „za dlouholetou a záslužnou práci pro Český svaz bojovníků za svobodu“.

Fotogalerie:

 

 

 

TZ 18 / 2014 Úřad Prahy 14? Snadno, rychle a bez čekání

Čtvrtek, 23 října, 2014

Praha, 20. října 2014 –  Lidé, kteří žijí či podnikají v Praze 14, budou moci nově využívat řadu služeb, jež jim ušetří čas a zároveň usnadní komunikaci s úřadem. Tyto změny umožní čerstvě dokončený projekt na „realizaci e-Governmentu“, nebo-li na elektronizaci výkonu veřejné správy.

„Jsem velmi rád, že tento náročný projekt dospěl do finále. Věřím, že zpříjemní komunikaci s Úřadem městské části jak občanům, tak i podnikatelům,“ říká starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

Elektronizace úřadu bude mít přímý dopad na komfort obsluhy občanů městské části. Za zcela zásadní novinku lze považovat kompletní digitalizaci stavebního archivu. Indexováno a převedeno do elektronické podoby bylo více než půl druhého milionu dokumentů. Co to znamená? Stavební odbor může k materiálům rychleji přistupovat a rovnou je také v elektronické podobě poskytnout vlastníkům nemovitostí. Práce s papírovou formou dokumentace má být omezena na nezbytné minimum.

Dalším krokem pro zvýšení pohodlí při komunikaci s úředníky Prahy 14 je vytvoření tzv. Portálu občana. Ten díky pokročilému redakčnímu systému nových webových stránek nabízí automatizované zobrazení úřední desky, rychlý způsob rezervace schůzky s úředníkem či interaktivní formuláře pro některá podání. Zároveň portál umožňuje zveřejňování materiálů z jednání Rady a Zastupitelstva městské části, odebírání informačních novinek, diskutování v rámci diskusních fór a zajišťuje přímý export smluv uzavřených městskou částí na webové stránky úřadu. Je navržen tak, aby s minimálními náklady umožňoval rozšíření, např. o sekce patřící jednotlivým neziskovým organizacím či jednotlivým školám.

Novinkou je rovněž zprovoznění SMS brány, jejímž prostřednictvím bude kromě obvyklých hromadných oznámení a vyžádaných potvrzení (např. rezervované schůzky) možné odebírat i informace o uzavírkách, čištění ulic, kulturních akcích a podobně.

„Nově mají návštěvníci také možnost v prostorách úřadu bezplatně využívat internet. Přístupové údaje jsou na radnici volně k dispozici. U vchodu do úřadu byly rovněž instalovány elektronické vývěsky v odolném venkovním provedení, chráněné kamerou. Umožňují nepřetržitý přístup k informacím z úřední desky,“ dodává starosta Radek Vondra.

Projekt byl realizován v rámci OPPK (Operační program Praha konkurenceschopnost). Spolufinancovala jej Evropská unie a Magistrát hlavního města Prahy.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Dotkni se vědy

Středa, 22 října, 2014

Program největšího vědeckého festivalu v Česku je zveřejněn. Týden vědy a techniky AV ČR – nejrozsáhlejší vědecký festival v České republice – letos po čtrnácté pořádá Akademie věd ČR. Přichystáno je na 500 akcí po celé republice. 

Nejenom milovníci vědy si přijdou na své od 1. do 15. listopadu v Praze, Brně, Ostravě, v ostatních krajských městech a na desítkách dalších míst po celém Česku. Letošní ročník festivalu nabídne kromě jiného na 220
přednášek, 40 výstav, 70 dnů otevřených dveří a 14 interaktivních expozic.

„Svět kolem nás je plný technologií, které reagují na náš dotyk a my jsme si zvykli hmat používat při poznávání a prožívání světa víc, než kdy předtím. Věřím proto, že přiblížení práce českých vědců až na dotyk vám pomůže nalézt odpovědi na otázky a poskytne jedinečný zážitek napříč všemi vědeckými obory,“ uvedl předseda Akademie věd ČR, profesor Jiří Drahoš.

Hlavním centrem festivalu bude již tradičně budova Akademie věd ČR v Praze na Národní třídě 3, která se opět promění v science centrum s 11 interaktivními expozicemi a dalšími akcemi. Prostřednictvím výstavy Aerodynamika pro světlo a teplo domovů“ se návštěvníci seznámí s fungováním turbín v tepelných elektrárnách
pod hlavičko Ústavu termomechaniky AV ČR a Doosan Škoda Power.

Do Týdne vědy a techniky AV ČR se zapojí všechna pracoviště Akademie věd České republiky a více než 50 spolupracujících organizací, které zaručí atraktivní program v podobě dnů otevřených dveří, odborných přednášek, seminářů, neformálních vědeckých kaváren a filmových dokumentů. V souladu s letošním tématem „Dotkni se vědy“ jsou připraveny také interaktivní expozice a výstavy, které umožní zažít věd na vlastní kůži. Festival Týden vědy a techniky AV ČR je zaměřen primárně na studenty středních škol, kterým jsou určeny zejména přednášky a exkurze v dopoledních hodinách. Odpolední, podvečerní program a doprovodné akce jsou vhodné pro širokou veřejnost. Vstup na festival je bezplatný, na některé akce je však potřeba se dopředu rezervovat na  www.tydenvedy.cz.

 

Seminář pro rodiče

Sobota, 18 října, 2014

Nečekejte, až se Vaše děti dostanou do nesnází spojených s komunikací přes sociální sítě a internet. Přijďte se naučit, jak je ochránit a co s nimi probrat.  Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu Vás zve na seminář „Facebook… a jiné sítě pro rodiče aneb Co hrozí dětem při používání sociálních sítí“. Povedou jej zkušení odborníci a koná se 3. listopadu 2014 od 18 do 20 hodin v Galerii 14 (nám. Plukovníka Vlcka 686, Praha 9 – Cerný Most).  Více informací naleznete v pozvánce.

 

Nová psí louka

Pátek, 17 října, 2014

Dobrá zpráva pro majitele psů. Městská část Praha 14 má novou psí louku. Byla otevřena na křižovatce ulic Hloubětínská a V Chaloupkách. Jde o oplocený prostor se sedmi prvky vhodnými pro agility, které jsou kovové a s protiskluzovou gumou. Na místě nechybí tabule s návštěvním řádem, schránka na sáčky pro sběr psích exkrementů a odpadkový koš.

 

 

Koncert v Maňáně

Čtvrtek, 16 října, 2014

Centrum Slunečnice, o. p. s.  připravilo na pátek 17. října 2014 koncert v kavárně Maňána (Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most). V 19.30 hodin tu vystoupí pop-folkové trio Shoda okolností. Vstupné dobrovolné. Informace naleznete také na  www.slun.cz.