Archive for Květen, 2016

MŠ Lehovec slaví 40

Úterý, 31 května, 2016

Naše mateřská škola byla poprvé otevřena 1.9.1976, a tak jsme se rozhodli toto kulaté výročí náležitě oslavit. Školičku jsme chtěli k jejím 40. narozeninám překvapit něčím neobvyklým, proto jsme do příprav zapojili i naše rodiče a společnými silami se nám to povedlo.

Rodinné tvoření pod názvem ,,Školička mýma očima“ se setkalo s velkým ohlasem, a tak naše atrium rozkvetlo nápaditými, kreativními a v některých případech až uměleckými díly. To nás moc potěšilo. Výstavu jsme doplnili   výrobky dětí z keramického kroužku. Nové nástěnky ožily výstavou fotografií z let minulých i současných, dětskou kresbou a také soutěží  ,,Hádej, kdo jsem“, kde si všichni mohou zkusit uhodnout, jak vypadali zaměstnanci Školičky, když byli v předškolním věku.

Ve středu 25. 5. přivítala Školička v podvečerních hodinách všechny současné, ale také hodně bývalých zaměstnanců. Byla nás plná třída a některá setkání byla po dlouhých letech více než dojemná.

Děti si oslav užily nejvíce ve čtvrtek 26.5. při rytířské slavnosti. Zhlédly divadlo, fandily svým rodičům, kteří se učili rytířskému umění, a také si samy mohly vyzkoušet, jak těžká je rytířská zbroj. A jaká to byla rána, když se vystřelilo střelným prachem……ještě, že jsme měli všichni pro strach uděláno. Odpoledne jsme si zpříjemnili muffinami od našich paní kuchařek, domácími slavnostními perníčky a slunečními paprsky. Doslavili jsme, ale krásné  vzpomínky a vyzdobené atrium nám zůstaly!  Tak ještě jednou – všechno nejlepší Školičko.

Děti a zaměstnanci MŠ Lehovec

Červnová Čtrnáctka

Úterý, 31 května, 2016

Červnové číslo časopisu Čtrnáctka je na světě. V nejbližších dnech bude distribuována do domácností obyvatel Prahy 14 a kdo nevydrží nebo mu více vyhovuje elektronická verze, může si ji už nyní stáhnout zde.

Přispějte na festival

Pondělí, 30 května, 2016

Strawberry Fields je jednodenní festival volného času na Černém Mostě, pořádaný místní neziskovou organizací JAHODA. Cílem je akce, kterou si naplno užijí všichi, včetně dětí bez finančních prostředků. Proto musí organizace uhradit i aktivity, které jsou na jiných festivalech běžně hrazené návštěvníky. I přesto, že všichni, kdo se na festivalu nějak podílí své finanční požadavky snižují na minimum, nejsou náklady na realizaci celého festivalu nijak nízké.
Přispět nyní můžete i vy a to zde.
Děkujeme všem, kdo přispějí.

 

Tenisová čtyřhra

Pondělí, 30 května, 2016

V sobotu 28. května se uskutečnil tenisový turnaj ve čtyřhře pro dospělé o pohár starosty. Počasí vypadalo všelijak, honilo se mračno nad námi, ale nezmokli jsme a zde jsou vítězové tohoto utkání:

  1. místo: Milan Dusík, Bohumil Synek
  2. místo: Petr Linke, Petr Bálek
  3. místo: Milan Převrátil, Lukáš Hobzík
  4. místo: Vít Valenta, Petr Valenta

Všem gratulujeme!

 

Pasování v MŠ Vybíralova

Pondělí, 30 května, 2016

Už je to tady! Dočkali se. Naši předškoláci vyndávají zvonky, bubínky, činelky a další rachotidla a vydávají se veselým průvodem po školce, aby svým mladším kamarádům oznámili, že už zbývá jen několik týdnů a bezstarostná doba her je u konce. Se svým „posledním zvoněním“ obešlo 32 předškoláků postupně zelenou, modru i žlutou třídu. Pyšně všem ukazují trička s logem školky, která dostali na památku při pasování na školáky. To proběhlo před malou chvílí v červené a zelené třídě, kde si také společně prohlédli své novotou vonící školní brašny. Nikdo nezapomněl přinést si je pro tuto příležitost z domova. S aktovkami na zádech se společně vydávají do ZŠ Vybíralova, aby se představili pásmem připraveným z básniček a písniček dětem a učitelkám v prvních třídách. Po prázdninách právě tam mnozí z nich zasednou do školních lavic. Věříme, že čas nevytěsní všechny vzpomínky na naši mateřskou školku, kamarády a společné zážitky. Vždyť školkovou etapu bude dětem ještě dlouho připomínat právě jejich „mazácké“ tričko.

MŠ Vybíralova 968

Projekt Vybíralka 25

Čtvrtek, 26 května, 2016

Ve středu 25. května se na Plechárně uskutečnilo poslední plánovací setkání k projektu Vybíralka 25. Vedle zástupců MČ Praha 14, příspěvkové organizace Praha 14 kulturní a obyvatel z okolního sídliště na akci dorazili i odborníci z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, který za projektem primárně stojí. Vzhledem k významnosti setkání přijali pozvání i političtí představitelé Magistrátu hl. m. Prahy – radní Ing. Radek Lacko, náměstkyně Mgr. Petra Kolínská a primátorka Adriana Krnáčová.

 

TZ 11/2016 Obyvatelé Prahy 14 mají od letoška více příležitostí k veřejným debatám s politickými představiteli a odborníky městské části

Čtvrtek, 26 května, 2016

Praha, 26. května 2016 – Městská část Praha 14 rozšiřuje tradici Veřejných fór. Zatímco v minulých letech mohli lidé využívat vždy pouze jedno velké setkání ročně, letos jich radnice pořádá hned několik, navíc lokálně zaměřených. Obyvatelům tak přibyly možnosti, jak otevřeně zástupcům městské části říci, co je tíží a co by ve svém okolí chtěli změnit.

„Rozhodli jsme se jít touto cestou, protože jsme cítili, že jedno fórum do roka zkrátka nestačí. Také jsme chtěli jít lidem blíž, respektive řešit příležitosti dané čtvrti přímo v té čtvrti. Samozřejmě, že ani v minulých letech nebylo Veřejné fórum jedinou akcí, při které se političtí představitelé a zástupci městské části s občany stýkali, ale bylo jediné všeobecné. Ostatní setkání se konala v režimu veřejných projednání, tedy vždy na konkrétní aktuální téma, které bylo třeba s občany dané lokality řešit,“ vysvětlil starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

Maraton lokálních veřejných fór odstartoval v květnu. Stany a debatní stoly městská část zatím lidem zpřístupnila na Černém Mostě I., v Kyjích a v Hloubětíně. V červnu na dosavadní setkání navážou další dvě – tentokrát na Lehovci a na Hutích.

Jak lokální fóra fungují? U připravených, tématicky zaměřených stolů, mohou občané sdělovat své podněty. Ty se zapíší a lidé z nich pak při následném hlasování vybírají dva nejpalčivější. „Z těchto bodů, čítajících tedy dva podněty za každý stůl, se při dalším hlasování zvolí dva finální, jimiž se odbory úřadu, případně radní či zastupitelé zabývají. Záleží na závažnosti podnětu, respektive na tom, v čí kompetenci jeho řešení je,“ řekla radní Mgr. Irena Kolmanová, která má pořádání veřejných fór ve své gesci.

Podněty se městská část snaží vypořádávat neodkladně, i když samozřejmě ne vždy je to tak jednoduché. Zvláště, když jde o záležitosti, které nespadají do kompetence městské části. „Příkladem takových požadavků občanů je revitalizace hloubětínského náměstí. Tu my sice řešíme, protože jde o zásadní počin v rozvoji Prahy 14, ale kdy a v jakém rozsahu k ní dojde, bude nakonec záležet na hlavním městě Praze, potažmo na Technické správě komunikací hlavního města Prahy, která náměstí spravuje,“ uvedl starosta Bc. Radek Vondra.

Co rychle spěje k pozitivnímu výsledku, je řešení podnětu, jenž občané nejvíce prosazovali v rámci lokálního veřejného fóra na Černém Mostě I. Týkal se přemnožení nutrií u rybníčku Aloisov, kvůli kterému dochází k poškozování břehů a k velkému úbytku vodního ptactva. „Obrátili jsme se na Lesy hl. m. Prahy, do jejichž kompetence řešení této situace spadá. Odborníci již začali s odchytem. V plánu je i velký zátah, ale pro ten je potřeba nejprve postavit v Kbelích výběh, kam bude možné nutrie umisťovat,“ podotkla radní Mgr. Irena Kolmanová.

Postup radnice, který si vysloužil i písemnou pochvalu od okolo žijících lidí, občané kvitovali v případě vypořádání výsledků letošního – tentokrát ne fóra, ale projednání – na náměstí Plk. Vlčka na Černém Mostě. Zástupci městské části zde chtěli s obyvateli řešit možnosti revitalizace tamního dětského hřiště, lidé se však většinově vyjádřili, že herní plochu na daném místě vůbec nechtějí.

„Vadilo jim, že zejména lavičky, bez nichž se ale hřiště pro malé děti dost těžko obejde, hojně přitahují různé problémové skupinky občanů. Proto jsme rozhodli hřiště neobnovovat, ale zrušit,“ doplnila k tomu radní Kolmanová.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Fórum v Hloubětíně

Čtvrtek, 26 května, 2016

S velkým zájmem proběhlo 23. května další lokalní veřejné fórum.V Hloubětíně občané debatovali s politickými představiteli i odborníky městské části. Všem děkujeme za bohatou účast a připomínáme, že v pořadí již čtvrté setkání tentokrát na Lehovci, proběhne 15. června (viz pozvánka).

 

Čistá energie Praha

Čtvrtek, 26 května, 2016

Upozorňujeme občany, že Rada hl. m. Prahy schválila vyhlášení Programu Čistá energie Praha 2016. V rámci tohoto programu jsou občanům poskytovány dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných domech. Termín pro podání žádosti je od 20. 6. do 30. 9. 2016. Žádosti podané mimo stanovenou lhůtu budou vráceny žadateli. Podrobné informace k programu naleznete na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy, tedy zde.

 

Jednání Zastupitelstva

Čtvrtek, 26 května, 2016

V úterý 21. června 2016 se bude v Galerii 14 (náměstí Plukovníka Vlčka 686, Praha 9) konat 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14. Začátek v 15 hodin. Oficiální pozvánku naleznete zde.

Program Zastupitelstva zde.