Archive for Červen, 2016

Žňové práce

Čtvrtek, 30 června, 2016

Vážení spoluobčané, v Praze 14 a jejím okolí začnou kolem 15. července 2016 žňové práce. S ohledem na jejich charakter je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Prosíme proto všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna. Během žní bude také po silnicích jezdit více zemědělských strojů. Žádáme Vás o zvýšenou pozornost a trpělivost. Děkujeme za pochopení.

Provoz hřišť

Středa, 29 června, 2016

I během prázdnin si můžete přijít zasportovat na školní hřiště. Zde je provoz v červenci a srpnu:

ZŠ Hloubětínská v červenci a srpnu otevřeno od 8 do 13 hodin
ZŠ Vybíralova v červenci a srpnu hřiště uzavřeno z důvodu rekonstrukce
ZŠ Bří Venclíků v červenci hřiště z technických důvodů uzavřeno, v srpnu otevřeno od 10 do 19 hodin
ZŠ Chvaletická v červenci a srpnu otevřeno od 8 do 21 hodin
ZŠ Šimanovská v červenci a srpnu otevřeno od 9 do 19 hodin (pouze ve všechních dnech)
ZŠ Gen. Janouška v červenci a srpnu otevřeno od 10 do 20 hodin

Výsledky dotací

Středa, 29 června, 2016

Zastupitelstvo MČ Praha 14 schválilo svým usnesením č. 35/ZMČ/2016 ze dne 21. června 2016 přidělení dotací v programu a Příspěvek na zajištění služby.

Více informací naleznete zde.

TZ 15/2016 Velká voda na Rokytce stále představuje riziko pro Prahu 14 i další městské části

Pondělí, 27 června, 2016

Praha, 27. června 2016 – Starostové deseti pražských městských částí a města Říčan minulý týden podepsali memorandum o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka. Do této iniciativy se aktivně zapojila i Praha 14.

 „Dlouhodobou a úzkou spolupráci na řešení společné protipovodňové ochrany po celé délce Rokytky vnímáme jako velmi žádoucí. Stejně jako ostatní zapojené samosprávy i my soudíme, že zejména povodně v roce 2013 odhalily řadu nedostatků, jimiž je nutné se zabývat,“ říká starosta Prahy 14 Bc. Radek Vondra.

V Říčanech, kde bylo memorandum podepsáno všemi zúčastněnými stranami, starostové představili poradci ministra životního prostředí Petru Kalašovi projekty, pro které je v následujících letech nutné zajistit finanční podporu. Jde především o vytvoření rozlivových zón, suchých poldrů a úprav ve volné krajině jako je výsadba mezí, remízků a tvorba malých vodních ploch.

Odborníci nyní navrhují několik suchých poldrů, které by dokázaly zastavit až padesátiletou povodeň. Jeden z nich by se mohl nacházet mezi městem Říčany a městskou částí Kolovraty na Říčanském potoce. Další mezi Nedvězím a Královicemi. Navrhuje se také výstavba nových rybníků a nádrží na Rokytce.

Starostové rovněž považují za zásadní zlepšit informovanost, a to jak informovanost všech zúčastněných subjektů v dobách povodní, tak informovanost právě o připravovaných či diskutovaných projektech týkajících se konkrétních protipovodňových opatření. „Zejména v horní části toku Rokytky zároveň upozorňujeme na absenci automatizovaných systémů, které by vyhodnocovaly relevantní vstupní parametry a předávaly včasné informace kompetentním orgánům,“ uvádí starosta Vondra.

Co se území Prahy 14 týká, pro příští rok se již s realizací dílčích protipovodňových opatření počítá. „Má být rozšířeno koryto Rokytky od můstku v ulici Za Rokytkou po ulici Broumarská, čímž se zvýší, respektive zoptimalizuje průtočná kapacita. Zároveň se tímto způsobem sníží riziko, že voda při vzestupu hladiny vyteče z koryta,“ doplňuje starosta Vondra.

Investorem akce, která se začala připravovat už po povodni 2013, je hlavní město Praha. To letos zajišťuje také instalaci limnigrafické stanice pod Kyjským rybníkem, která by měla začít sloužit od začátku letních prázdnin. Stanice bude automaticky předávat informace o stavu hladiny a průtoku správci toku a povodí.

Povodně v roce 2013 v Praze 14 způsobily škody na nemovitostech i movitém majetku. Celkem bylo zatopeno 15 domů, z toho v 6 domech byly poškozeny i obytné místnosti (v ostatních případech jen sklepní prostory). Škoda na movitých věcech nebyla vyčíslena, na nemovitostech činila cca 600 tisíc korun. Co se majetku městské části týká, povodeň poničila místní komunikace, škoda se vyšplhala ke 246 tisícům korun.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Doslužby pediatrů

Pondělí, 27 června, 2016

Na webových stránkách městské části, konkrétně v sekci Zdravotnictví, byly nově zveřejněny tzv. doslužby pediatrů, a sice od 27. června do 2. září 2016. Rozpis naleznete rovněž zde.

Na stránce „Doslužby pediatrů“ jsou uvedené informace o tom, kdy a kde pediatři ošetří vaše dítě v době, kdy jeho lékař neslouží a pohotovost v nemocnicích ještě nezačala.

Graffiti jam

Pátek, 24 června, 2016

Praha 14 kulturní a HL Ghetto crew vás zvou na Graffiti jam a workshop malování pro děti a mládež. Akce proběhne 23. července 2016 od 10. hodin v ulici Šestajovická 19, Praha 9 Hloubětín. Pro děti budou na místě nachystány cvičné plochy a spreje, kde si budou moci toto umění vyzkoušet.

Pozvánka zde.

Rezervace na pasy

Pátek, 24 června, 2016

Občany, kteří si potřebují vyřídit nový cestovní pas, upozorňujeme na možnost internetové rezervace úředních hodin. Rezervaci lze provést zde a doporučujeme ji především kvůli vrcholícímu zájmu žadatelů o tyto doklady. Zejména rodinám s malými dětmi zároveň připomínáme, že mimo úřední dny (PO a ST) je možné využít také úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek, kdy zájemce přijímáme v čase od 7.30 do 12 hodin. V této době se na nás obrací méně žadatelů.

Oddělení osobních dokladů, Občanskosprávní odbor ÚMČ Praha 14

Dobrovolná sbírka

Středa, 22 června, 2016

MČ Praha 14 vyhlašuje pod záštitou radní Mgr. Ireny Kolmanové dobrovolnou sbírku pro opuštěné psy. Sbíráme pelíšky, deky, obojky, vodítka, misky, hřebeny, psí hračky, pamlsky, granule, konzervy a další. Materiál do sbírky můžete zanechat v podatelně Úřadu MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9.
Sbírka bude probíhat od 1. července do 9. září a výtěžek převezme zástupce Záchranné stanice a odchytové služby LARY na PEStivalu 10. září 2016. Na akci již třetím rokem přispívá společnost Globus ČR.

Pozvánka zde.

Dotace na ekologické vytápění

Středa, 22 června, 2016

Uvažujete o změně způsobu vytápění svého rodinného či bytového domu? Hlavní město Praha vypsalo dva dotační programy, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na výměnu neekologických kotlů za topidla šetrnější k životnímu prostředí.

Podrobné informace o těchto programech naleznete v přiloženém dokumentu.

TZ 14/2016 Praha 14 postaví na Jahodnici novou mateřskou školu. Otevře se v září příštího roku

Středa, 22 června, 2016

Praha, 21. června 2016 – Městská část Praha 14 pokračuje v ambiciózním programu obnovy a rozšíření kapacit svých škol a školek. Po projektech oprav, zateplení a dovybavení stávajících budov se dočkal realizace i projekt výstavby zcela nového zařízení v lokalitě Jahodnice, kde mateřská školka citelně chybí.

 „Díky maximálnímu vytěžení potenciálu stávajících budov může už dnes naše městská část zajistit předškolní vzdělávání všech tříletých dětí, které zde žijí. Bohužel ne vždy je to v zařízení, které je pro tu kterou rodinu rozumně dopravně dostupné a jako matka chápu, že pak to nemusí být pro rodinu přínosem,“ vysvětluje potřebnost nové školky zástupkyně starosty Lucie Svobodová (ČSSD).

Ta současně zodpovídá za oblast školství i za rozpočet a přiznává, že největším problémem bylo právě zajištění financí. Vzhledem k nedostatku vlastích prostředků na investice jsou cestou především evropské či národní dotační programy, s jejichž pomocí bylo v minulosti provedeno například zmíněné zateplení budov. Vlastní podíl Prahy 14 pak pochází především z úspor. „Snažíme se šetřit všude, kde se dá. V minulosti jsme realizovali řadu úsporných projektů a i díky tomu můžeme dnes na Jahodnici začít stavět školku,“ připomíná Svobodová.

 Vlastní úspory však na novou školku nestačí a získání podpory zvenčí opakovaně naráželo na problémy. „Například letos ministerstvo školství sice veřejně deklarovalo, že peněz na školky je dostatek, nicméně pak byl do podmínek, podle nás poněkud pokoutně a nefér, vpraven požadavek na otevření 1. září, což mohou evidentně splnit jen už rozestavěné projekty,“ vysvětluje Svobodová.

Pomocnou ruku nakonec podal magistrát. Spolupráci s ním si místostarostka Svobodová naopak pochvaluje: „Projekt mateřské školky měl od počátku podporu paní radní pro školství Ropkové, která ve velmi krátkém čase přišla s konkrétním řešením“. To spočívá v poskytnutí finanční podpory ve výši 15 milionů korun, které společně s vlastními prostředky městské části poslouží na „rozjezd“ stavby.

A společný tlak městské části a hlavního města nakonec dopomohl i ke změně postoje ministerstva školství, které ústy ministryně Valachové přislíbilo poskytnutí podpory projektu jahodnické školky v příštím roce. „Po několika osobních setkáních nemám důvod příslibu paní ministryně nevěřit. Současný postoj ministerstva i magistrátu je tak pro nás dostatečnou zárukou, že můžeme konečně začít stavět,“ uzavírá Svobodová a dodává, že v opačném případě bude muset městská část rozdíl mezi podporou hlavního města a očekávanými náklady ve výši 31 mil Kč uhradit z vlastního rozpočtu. S tímto postupem vyslovilo svůj souhlas červnové zastupitelstvo.

 Veškeré přípravné práce pro novou školku jsou již hotovy a v současné době běží výběrové řízení na stavební firmu, které projekt zrealizuje. Pokud se výběrové řízení nezkomplikuje, mohou stavební práce začít již v září letošního roku a první děti by mohly do nové školky nastoupit již ve školním roce 2017/2018.

Technicky půjde o dva dvoupodlažní pavilony – učební a hospodářský, které budou propojené prostorem pro schodiště a výtah. V učební části se počítá se dvěma hernami pro 28 dětí v každém podlaží a nezbytným zázemím včetně přípravny pro distribuci jídel.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz