Archive for Červenec, 2016

Stop Zevling vol.10

Neděle, 31 července, 2016

Legendární Stop Zevling festival oslaví kulaté narozeniny. Už 10 let pro vás Vojta Havlovec a jeho tým chystá nejlepší sídlištní festival. Akce proběhne 10. září 2016 od 8 hodin v okolí tamějšího sídliště. Těšit se můžete na sporty, steet jam, graffiti, gastrofestival, prezentace neziskovek, koncerty a DJ’s. Ani letos u toho nesmíte chybět! Vstupné je zdrama.

Pozvánka je zde:

Stopzevling

Stopzevling

 

Oprava Nedokončené

Čtvrtek, 28 července, 2016

Městská část informuje občany o dopravních omezeních, která budou provázet srpnové opravy vozovky v ulici Nedokončená. V období od 19. do 26. 8. 2016 bude tato komunikace průjezdná jen jednosměrně, a sice ve směru od křižovatky s ulicí Objízdná po křižovatku s ulicí Pod Valem (Štěrboholy). Oprava vozovky bude prováděna po polovinách, provoz bude omezen na 30 km / hod. Objízdná trasa pro opačný směr povede ulicemi Ústřední, Černokostelecká, Průmyslová a Objízdná nebo ulicemi Ústřední, Národních hrdinů a Českobrodská. Ve dnech 27. a 28. 8. (So a Ne) bude ulice Nedokončená uzavřena úplně pro pokládku vrchní vrstvy vozovky. Objízdné trasy povedenou v obou směrech výše uvedenými ulicemi.

Lokální fóra 2016

Středa, 27 července, 2016

Městská část Praha 14 rozšířila tradici Veřejných fór. Zatímco v minulých letech mohli lidé využívat vždy pouze jedno velké setkání ročně, letos jich radnice pořádá hned několik, navíc lokálně zaměřených. Obyvatelé tak mají více možností, jak otevřeně zástupcům městské části říci, co je tíží a co by ve svém okolí chtěli změnit. Během května a června se uskutečnila lokální fóra na Černém Mostě 1, v Hloubětíně, na Lehovci, v Kyjích a na Hutích. Po letních prázdninách se s odborníky a politickými představiteli městské části budou moci občané obdobným způsobem potkat ještě na Černém Mostě 2, v Hostavicích a na Jahodnici.

Podněty sebrané na fórech, budou předloženy radě městské části, která rozhodne o garantech a návrzích řešení jednotlivých příležitostí. Podněty, jež je možné vyřešit ihned, se městská část zabývá neodkladně. Příkladem může být regulace populace nutrií u rybníčka Aloisov, po které volali obyvatelé Černého Mostu 1. Upozorňovali, že kvůli přemnožení nutrií dochází k poškozování břehů a k velkému úbytku vodního ptactva. Městská část se proto obrátila na Lesy hl. m. Prahy, do jejichž kompetence řešení situace spadá. Jejich pracovníci začali prakticky okamžitě s odchytem části populace a zajišťováním nového výběhu pro odchycená zvířata.

Graffiti Jam

Úterý, 26 července, 2016

 

Akce Graffiti Jam, která se konala 23. července 2016 v ulici Šestajovická, se velice povedla. Občané Prahy 14 za peníze z dotace od městské části zvelebili trafostanici v Hloubětíně. Součástí akce byl i workshop malování pro děti a mládež. Akci pořádala Praha 14 kulturní a HL Ghetto crew.

 

Výstava Národní galerie

Pátek, 22 července, 2016

Národní galerie v Praze zve na výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 ve Valdštejnské jízdárně, která potrvá už jen do 25. září tohoto roku. Jedná se o  první česko-bavorskou zemskou výstavu pořádanou při příležitosti 700. výročí narození slavného panovníka, která představuje na 200 vzácných exponátů zapůjčených z českých i světových institucí. Více o výstavě najdete na webu www.k700.eu.

 

karel IV.

Přednášky v muzeu

Pátek, 22 července, 2016

Muzeum hlavního města Prahy i tento rok nabízí přednáškové cykly pro veřejnost, které začínají v září. Zájemci jejich prostřednictvím budou moci poznávat Prahu současnou i již zmizelou. Podrobnosti naleznete zde.

 

Kinobus na Praze 14

Čtvrtek, 21 července, 2016

Oblíbené pojízdné kino dorazí i na Prahu 14, konkrétně do Hloubětína a na Černý Most. Bezplatné promítání Kinobusu nabídne snímky jak z české, tak i zahraniční produkce. A na své si přijdou i děti, které se mohou těšit na úspěšnou pohádku V hlavě.

Program:
1. srpna – Hloubětín – „Padesátka“
2. srpna – Hloubětín – „Wilsonov“
3. srpna – Černý Most – „V hlavě“
4. srpna – Černý Most – „Co jsme komu udělali“

Začátky jsou vždy od 21 hodin. Více informací naleznete na www.dpp.cz/kinobus. Přejeme prima zábavu!

PVK už i na mobilu

Čtvrtek, 21 července, 2016

V rámci zkvalitnění služeb pro zákazníky Pražské vodovody a kanalizace zavedly další číslo na zákaznickou linku. Ke stávající bílé lince 840 111 112 přibylo mobilní číslo 601 274 274. „Vyšli jsme vstříc požadavkům našich zákazníků. Těm, kteří mají neomezený tarif u mobilních operátorů anebo u pevné linky, umožňujeme nově volat v rámci svého tarifu bez dalších nákladů,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Zákaznická linka PVK je specializované pracoviště, které slouží k hromadnému zpracování telefonních hovorů. Zákazníci zde obdrží informace o dodávkách pitné vody, odkanalizování, fakturaci, smlouvách, kvalitě vodyporuchách na vodovodní či kanalizační síti nebo plánovaných výlukách. „Na základě požadavků klientů upravíme výši zálohy, vyřešíme reklamace, poradíme, jaké doklady jsou třeba k sepsání smlouvy, poradíme, jak postupovat při zřizování přípojky, co dělat, když vodoměr neukazuje správně,“ doplnil Mrázek.

Operátoři jsou na zákaznické lince k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Voda v bazénu

Čtvrtek, 21 července, 2016

HORKÉ DNY: ZKONTROLUJTE SI VODU V BAZÉNU, RADÍ PVK

Akreditovaná laboratoř Pražských vodovodů a kanalizací nabízí všem zájemců rozbory vody z jejich bazénů, ale i z přírodních zdrojů. „Zejména v parných dnech se může kvalita vody zhoršit, proto klientům doporučujeme její kontrolu,“ uvedl tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

Odběr vody z bazénů podléhá přísným pravidlům. Například je nutné provést odběr vzorku maximálně 18 až 20 hodin před jeho předáním do laboratoře. Odebírající by měl mít umyté ruce. Vzorek bazénové vody se odebírá z hloubky 15 centimetrů pod hladinou a minimálně třicet centimetrů od okraje bazénu. Všechny pokyn zákazníci naleznou na webových stránkách www.pvk.cz v sekci služby/rozbory vody. Mikrobiologický a fyzikálně-chemický rozbor u soukromých bazénů přijde zákazníka na 500 Kč vč. DPH.

Kromě kontroly body v bazénech PVK nabízejí i kontrolu vody ze soukromých studní. Ta by měla proběhnout nejméně jednou za rok. V loňském roce provedla laboratoř PVK na čtyři sta rozborů vzorků vod ze soukromých studní a provedené rozbory vody ukázaly, že 95 % analyzovaných vzorků vod z těchto studní neodpovídá alespoň v jednom parametru vyhlášce č.252/2004 Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontrol pitné vody.

Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř PVK – Útvar kontroly kvality vody: Dykova 3, 101 00 Praha 10, tel: 221 501 110 nebo info@pvk.cz.

TZ 17/2016 Praha 14 už šestým rokem podporuje prevenci rakoviny prsu

Čtvrtek, 14 července, 2016

Praha, 14. července 2016  – Také v letošním roce Praha 14 vyhlásila program prevence nádorového onemocnění prsu. Během prvního pololetí se do něj zapojily téměř tři desítky zájemců.

 „Cílem programu je pomáhat v předcházení nebo alespoň k včasnému odhalení této nemoci,“ vysvětluje radní Ing. Břetislav Vodák, který má ve své gesci mimo jiné i zdravotnictví a sociální péči.

Jak program funguje? Zájemcům, kteří splní stanovené podmínky, městská část proplatí příspěvek na sonografické či mamografické vyšetření prsu v maximální výši 350 korun. Podmínky jsou jednoduché: žadatel musí mít trvalé bydliště v Praze 14, být ve věku od 25 do 44 let a vyšetření musí absolvovat v českém zdravotnickém zařízení v období od 1. ledna 2016 do 14. prosince 2016. O příspěvek je možné požádat pouze jednou za rok. Osobám ve věku nad 45 let hradí toto vyšetření pojišťovna.

 Městská část Praha 14 se této formě prevence rakoviny věnuje od roku 2010. Například v roce 2014 možnost získat příspěvek využilo 142 osob, loni pak 120 osob. Přesný počet osob, kterým po absolvování potřebných testů byla zjištěna rakovina, nelze s ohledem na anonymitu určit, ale kvalifikovaný odhad hovoří o pěti až deseti procentech vyšetřovaných ročně.

Celkově má Praha 14 na příspěvky v letošním rozpočtu připraveno 50 tisíc korun, do konce června vyčerpala zhruba 12 tisíc.

 

Pro více informací:
Veronika Berná
Oddělení strategického plánování a komunikace
Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238
E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz