Archive for Září, 2018

Den otevřených dveří

Čtvrtek, 27 září, 2018

V sobotu 20. října 2018 v době od 10 do 18 hodin bude možné mimořádně navštívit Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze. V budovách na Chodovci a v Dejvicích je připraven po celý den bohatý program pro dospělé i dětské, poučené i laické návštěvníky.

Cílem dne otevřených dveří uspořádaného při příležitosti 100. výročí vzniku československého státu je seznámení s prací obou institucí, zpřístupnění běžně nepřístupných prostor, prezentace unikátních archivních dokumentů a další doprovodné aktivity pro poučení i zábavu.

V budově na pražském Chodovci jsou připraveny pravidelné exkurze do archivních depozitářů i restaurátorských ateliérů, výstavy archivních dokumentů, odborné přednášky, genealogická poradna, čtení z pamětí politika Jana Malypetra v podání herce Jiřího Štrébla nebo koncert skupiny Ostravská bandaska s programem skladeb připomínajících konec habsburské monarchie a vznik republiky. V tvořivé dílně si dospělí mohou vyrobit vlastní záložku do knihy nebo přitisknout pečeť na ruční papír. Pro děti je připravena například výroba kokard v národních barvách nebo archivní hra.

Budova v Dejvicích je nejstarší účelovou archivní budovou u nás postavenou ve 30. letech 20. století ve funkcionalistickém stylu dle projektu architekta Jaroslava Fragnera. I zde je možné v rámci prohlídkové trasy nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a seznámit se s péčí o naše kulturní dědictví. Pro děti jsou připraveny dílny s tvorbou erbů, pečetí a rodokmenů.

 

Adresy budov:

Archivní 4, 149 00  Praha 4

Milady Horákové 133, 160 00  Praha 6

 

Kontakty:

Mgr. Martin Sovák, tel.: 739 505 706, martin.sovak@soapraha.cz

PhDr. Zdeňka Kokošková, tel.: 974 847 287, zdenka.kokoskova@nacr.cz

Mgr. Jitka Křečková, tel.: 974 847 837, jitka.kreckova@nacr.cz

 

Další informace:

www.soapraha.cz, Facebook

www.nacr.cz

Program zde.
Pozvánka zde:

 

 

ZUŠ se otvírá

Středa, 26 září, 2018

Ve čtvrtek 27. září 2018 od 10 do 17 hodin, se koná v rámci slavnostního otevření nové pobočky ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30, v ulici Baštýřska 67 v Hostavicích – Jahodnici den otevřených dveří.

Hlavní program (park před školou):

15.30     Pěvecký sbor Lístek
16.00     Oficiální otevření školy
16.30     Dechový orchestr
17.30     Orchestr Family fiddlers

Součástí programu bude také výstava prací žáků výtvarného oboru školy.

 

Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30 poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně dramatickém oboru.

Hlavní sídlo:       Ratibořická 1899/30, Praha 9 – Horní Počernice
Pobočky:              Generála Janouška 1060, Praha 9 – Černý most
Baštýřská 67, Praha 9 – Hostavice, Jahodnice

Veškeré informace na www.zus-hp.cz.

Pozvánka zde:

 

Diskusní seminář

Úterý, 25 září, 2018

Zveme Vás na diskusní seminář na téma VODA V KRAJINĚ, který se koná v  úterý 2. října 2018 od 16. 00 do 19:00 hodin, Praha 1, Novotného lávka 5, budova ČSVTS, místnost č. 418.

„Čekali jsme tváří obráceni do písku. A teď pijeme, ležíce na břiše, hlavu v misce jako telata. Beduína to děsí a co chvíli nás nutí, abychom počkali. Ale jen nás pustí, noříme zas celý obličej do vody.

Voda! Vodo, jsi bez chuti, bez barvy, bez vůně, jsi nedefinovatelná a člověk tě pije, aniž tě zná. Ty nejsi nutná k životu; ty jsi život sám. Naplňuješ nás rozkoší, jejíž zdroj není ve smyslech. S tebou se nám vrací všechno to, čeho jsme se už zřekli, díky tobě se otvírají všechny vyschlé prameny našeho srdce.

Jsi tím nejcennějším pokladem na světě. A také pokladem nejchoulostivějším…“

(Slavné vyznání vztahu k vodě Antoina de Saint-Exupéryho, letce, spisovatele a básníka, ztroskotavšího uprostřed saharské pouště, uzavírá prózu patřící k jeho nejznámějším – Planetu lidí.)

  • Musí člověk opravdu procítit, protrpět, prožít naprostou vyprahlost, aby pochopil ne cenu, ale hodnotu vody? Kapaliny vskutku nejprostší, nejběžnější, nejdostupnější?
  • Krajina bez vody snad není ani krajinou, je zkamenělým výjevem, strnulým poryvem; je očima bez jasu. Tím zázračným šémem, který vše uvádí do pohybu, je voda.

Zaměříme se na kvantitativní stránku tohoto problému, na vodu v půdě, na roli malých povodí, na vlivy malých a velkých nádrží, na vodní režim krajiny.

Pozvání do panelu našeho semináře přijali:

RNDr. Vladimír Kostkan, CSc. z Olomouce
doc. Ing. Martin Hanel, PhD. z Prahy
doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. z Českých Budějovic
Daniel Pitek z Milešova u Lovosic, laureát Ceny Josefa Vavrouška

Diskusi moderuje
doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., STUŽ

Vstup volný

Pozvánka zde:

Výstava obrazů

Úterý, 25 září, 2018

Zveme vás na výstavu obrazů Jarmily Čerevkové. Navštívit ji můžete v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most od 9. do 31. října 2018 a to vždy v úterý, středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin.

Vstup volný.

 

 

Plánování se školami

Úterý, 25 září, 2018

Místní akční plán Praha 14 II.

Projekt akčního plánování navazuje na projekt Místní akční plán Praha 14, který byl realizován v letech 2016  – 2017. Jeho cílem bylo nastartovat komunikaci jednotlivých složek vzdělávacího systému na území MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernice.

Projektu se účastnili zejména zástupci školských zařízení, zřizovatelé, zástupci organizací a institucí působících v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a včasné péče, rodiče a žáci. Na společných jednáních diskutovali nad současným stavem školských subjektů jak z pohledu investičních potřeb, tak neinvestičních záměrů. Výstupem půl druhého roku trvajícího úsilí je dokument Místní akční plán Praha 14, který má několik částí. Podkladovou analýzu současného stavu, Akční plán pro školní rok 2017/2018 a Strategický rámec, jehož součástí jsou investiční priority školských subjektů.

Dokument je dostupný ZDE.

Z důvodu potřebnosti strategického plánování v oblasti školství a na základě pozitivních ohlasů účastníků projektu MAP Praha 14 se vedení MČ Praha 14 rozhodlo realizovat navazující projekt Místní akční plán Praha 14 II. Projekt je taktéž spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Řídícím orgánem je MŠMT.

Do projektu je zapojeno 22 školských subjektů z území ORP Praha 14. Projekt má čtyři základní aktivity: Řízení projektu, Rozvoj a aktualizace MAP, Evaluace a monitoring a Implementace MAP. Pro zjednodušení jej můžeme rozdělit na část plánovací a část implementační. V rámci plánovacích aktivit byly ustanoveny pracovní skupiny pro čtenářskou a matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro financování a brannou výchovu, které mají klíčovou úlohu v definici potřeb vzdělávacího systému a v návrhu jejich řešení.  Dozorčím orgánem MAP je Řídící výbor, který dohlíží nad procesem akčního plánování a připomínkuje a schvaluje klíčové dokumenty MAP. V rámci implementační části můžeme zmínit organizaci dvou akcí známých obyvatelům Prahy 14 a Dolních Počernic. Jedná se o Městečko volnočasových aktivit konané každoročně v září v prostorách Plechárny a přilehlé části parku U Čeňku a Dny otevřené školy, které budou od příštího roku pořádat všechny zapojené základní školy.

Projekt si klade za cíl udržení senzitivity ZŠ a MŠ ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého dítěte a žáka v souladu s jeho vzdělávacími potřebami. A dále udržení a rozvoj již nastartované spolupráce všech klíčových místních aktérů v oblasti vzdělávání.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2018 a bude ukončen 31. 12. 2020.

 

 

 

 

Gladiator Race 2018

Pondělí, 24 září, 2018

Přijměte pozvání na 2. ročník závodu INOV-8 GLADIATOR RACE Praha, který se uskuteční od 19. do 21. 10. 2018! Závodu se mohou zúčastnit i děti v dětských kategoriích stejně tak i celé rodiny v kategoriích FUN a FAMILY.

Zajímavá trasa nedaleko vašeho bydliště! Takový závod byste v Praze nečekali! Startujeme už v pátek 19. 10. 2018 nočním závodem! V rámci závodu bude nabídnut bohatý sportovní doprovodný program, který je připraven hlavně pro děti a jejich rodiče nejen z Prahy 14. Těšit se na něj můžete v sobotu od 13 do 17 hodin a v neděli od 9 do 13 hodin. Přestože se odehraje především v okolí Plechárny, účastníky čekají zajímavá místa i na trati. Je připraveno sedm stanovišť, které z části kopírují tratě hlavního závodu, účastníci doprovodného programu tedy budou moci podpořit závodníky hlavního závodu v sobotu a dětského závodu v neděli.

Střelba z pušky a běh na 400 metrů

Velmi zajímavým stanovištěm bude představení nové sportovní disciplíny Target sprint, která spojuje střelbu z pušky a běh na 400 metrů. Každý návštěvník si bude moci novou disciplínu vyzkoušet. Vzhledem k tomu, že děti střílejí na 10 metrů vleže a dospělí ve stoje, dají se čekat zajímavé rodinné souboje. V pátek pozveme k účasti na Target sprintu i děti ze základních škol na Černém Mostě. Pokud chcete zjistit, jak nová disciplína s olympijskou ambicí vypadá, podívejte se na www.targetsprint.cz

I další stanoviště slibují zajímavé sportovní disciplíny a zážitky – VŠTVS PALESTRA je připravuje ve spolupráci s Českou olympijskou nadací, rehabilitační klinikou Redpoint Clinic CZ, která sídlí na Černém mostě, hlavním městem Prahou, nově otevřeným sportovním centrem zdravého pohybu VT GYM v Praze-Kbelích a dalšími partnery závodu. Na každého, kdo zvládne všechny stanoviště, bude čekat malá památka na závod. Každý, i ten, kdo si ještě letos na hlavní závod netroufne, může na Čihadlech zažít dva dny plné sportu. Všechny informace naleznete na www.gladiatorrace.cz.

Organizátoři závodu

 

Nábor Fit Studia D

Pondělí, 24 září, 2018

Baví Tě aerobic a chceš se mu věnovat naplno? Fit Studio D zrovna nabírá nové členy do sportovního aerobicu. Více informací na www.fitstudiod.cz. Tréninky se konají v tělocvičně ZŠ Vybíralova na Černém Mostě. Kontatky najdeš také v přiložené pozvánce.

 

Posvícení na Doubravce

Pondělí, 24 září, 2018

Ukázkové hodiny

Pondělí, 24 září, 2018

Přijďte do Klubíčka vyzkoušet nové kroužky pro děti. Ukázkové hodiny proběhnou ve středu 26. září.
Minitanečky (3-6 let) od 16 hodin.
Street dance (5-8 let) od 17 hodin.


Těšíme se na vás!
MC Klubíčko

Koncert Tria Cantore

Pondělí, 24 září, 2018

Srdečně vás zveme na koncert duchovní hudby. který se uskuteční 24. září od 18. 30 hodin v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích. Vystoupí soubor Trio Cantore: Marie Bachůrková – zpěv, Kristian Vacek – housle, Jitka Zábranová – varhany. Zazní skladby Josefa Myslivečka, Adama Václava Michny z Otradovic, Antonína Dvořáka a dalších.

Vstupné dobrovolné.