Archive for Listopad, 2018

TZ 18/2018 Praha 14 chce být příjemným místem pro život. Její přístup ocenili i odborníci na udržitelný rozvoj

Pátek, 30 listopadu, 2018

Praha, 30. listopadu 2018 – Všestranně se rozvíjet, zvyšovat životní úroveň a přitom šetřit životní prostředí. To je hlavní myšlenka tak zvaného udržitelného rozvoje, jehož naplňování představuje jednu z klíčových linií mezinárodního programu místní Agenda 21 (MA21). Městská část Praha 14 se do něj zapojuje od roku 2009 a na pomyslném žebříčku kvality jeho naplňování stále stoupá. V plnění programu, jehož nedílnou součástí je i podpora participace veřejnosti na místním rozvoji, se nově řadí do kategorie B.

 O přidělení kategorií za rok 2018 rozhodla Pracovní skupina pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj minulý týden. Slavnostní předání ocenění se uskuteční 4. prosince 2018 jako součást Fóra udržitelného rozvoje. Kategorii A letos obhájila města Chrudim a Litoměřice. Kategorii B vedle Prahy 14 také obec Křižánky a města Kopřivnice a Jihlava.

 „Dosud jsme byli v kategorii C. V závěru října jsme prošli obhajobou kategorie B, která byla velmi náročná, a musely se do ní zapojit prakticky všechny odbory úřadu. Jejich zástupci se podíleli na zpracování auditů v deseti oblastech udržitelného rozvoje a následně prezentovali výsledky své práce před oponenty a odbornými hodnotiteli z pracovní skupiny pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Samozřejmě zazněly i připomínky, ale celkově byly reakce odborníků pozitivní,“ říká místostarostka Mgr. Irena Kolmanová, která má místní Agendu 21 v Praze 14 v gesci.

„Béčko“ pro Čtrnáctku znamená především zvýšení prestiže. Stala se první městskou částí v celé České republice, která se v rámci tohoto mezinárodního programu zatím dokázala vyšplhat takto vysoko, a tudíž může sloužit i jako dobrý příklad pro ostatní.

„Zároveň je to pro nás velký závazek. Být svým způsobem vlajkovou lodí, a to v kterékoliv oblasti, samozřejmě klade velké nároky na nasazení všech zúčastněných,“ dodává místostarostka Kolmanová.

Program místní Agenda 21 se prolíná mnoha oblastmi. Propojuje je a zároveň upozorňuje na nedostatky či nevyužité rezervy. Jen namátkou: v rámci MA21 městská část sbírá podněty od obyvatel, organizuje participativní rozpočet, tedy rozpočet, o jehož využití rozhoduje veřejnost, řeší, jak zpříjemnit služby úřadu, zkvalitnit podmínky pro podnikání na území Prahy 14, podporovat správné třídění odpadu, nakládání s pitnou vodou, hlídá šetrný a účelný územní rozvoj, ochranu půdního fondu nebo v neposlední řadě dohlíží na kvalitní nabídku vzdělávacích a kulturních aktivit. „MA21 pracuje v podstatě se vším, co ovlivňuje náš život. Je základem pro správné strategické plánování, bez něhož by se Praha 14 nemohla smysluplně rozvíjet,“ říká místostarostka Kolmanová.

Postup do kategorie B představoval jednu z aktivit projektu Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14 (registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_034/0003012), který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond).

Kategorie MA21

Kritéria MA21 jsou rozdělena do 4 základních kategorií „A“ – „D“, součástí je také startovací kategorie „Zájemci“. Každá z těchto kategorií představuje kvalitativní úroveň realizované MA21 (přehled kolik měst je v té které kategorii naleznete na https://ma21.cenia.cz/).

 

  • Kategorie Zájemci: zahrnuje všechny evidované zájemce o problematiku MA21 a je otevřená nejen obcím, ale také dalším subjektům, např. neziskovým organizacím.
  • Kategorie D: START – začátečnická úroveň MA21, předpokládá organizační zajištění procesu MA21.
  • Kategorie C: STABILIZACE – mírně pokročilá úroveň MA21, předpokládá aktivní zapojení veřejnosti a politické zastřešení procesu MA21.
  • Kategorie B: SYSTÉM ŘÍZENÍ – pokročilá úroveň MA21, předpokládá zavedení a používání systému řízení obce dle zásad MA21.
  • Kategorie A: DLOUHODOBÝ PROCES – nejvyšší úroveň MA21, předpokládá strategický a dlouhodobý rozvoj obce za aktivní účasti veřejnosti, založený na principech udržitelného rozvoje a směřující ke zvyšování kvality života svých občanů.

 

Pro více informací: Veronika Berná Oddělení strategického plánování a komunikace Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238 E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

 

Trička s Doubravkou

Čtvrtek, 29 listopadu, 2018

Líbí se vám nová rozhledna Doubravka a chcete ji mít doma? Pokud ano, můžete si toto přání alespoň částečně splnit. V Informační kanceláři ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1072, přízemí) jsou nově k prodeji dětská trička s motivem Doubravky (informace o dostupných velikostech naleznete níže). Cena jednoho trička je 250 korun, platba pouze v hotovosti. Chcete-li si tričko zarezervovat a dohodnout se na jeho vyzvednutí, pište na Informacni.Kancelar@praha14.cz, případně volejte na tel. číslo 225 295 270 nebo 225 295 561. Triček je už jen velmi omezené množství, proto příliš neváhejte!

Velikosti:

  • 4 roky, 96 – 104 cm
  • 8 let, 118 – 128 cm
  • 12 let, 142 – 152 cm

TZ 17/2018 Praha 14 je úspěšná v projektech zaměřených na rozvoj vzdělávání ve školách

Čtvrtek, 29 listopadu, 2018

Praha, 29. listopadu 2018 – Praha 14 patří mezi nejúspěšnější městské části v oblasti získávání prostředků z evropských fondů. Důkazem toho je i projekt Místní akční plán Prahy 14 (MAP), který se zaměřuje na rozvoj vzdělávání v místních základních a mateřských školách a ve školách sousedních Dolních Počernic. Nejen, že se radnici podařilo zajistit financování pro jeho pokračování, aktuálně také od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR získal „titul“ dobrá praxe.

 „Ministerské ocenění nás samozřejmě těší. Velký podíl na úspěchu projektu má předešlé vedení radnice, zejména Ing. Mgr. Lucie Svobodová, pod kterou jako pod místostarostku spadal. My teď budeme usilovat o to, abychom na dosavadní práci smysluplně a efektivně navázali,“ říká místostarostka Prahy 14 PhDr. Zuzana Jelenová, která má v gesci oblast školství a získávání peněz z evropských fondů.

Projekt Místní akční plán I (období realizace 2016 až 2017) a rovněž i aktuální navazující projekt Místní akční plán II (2018 až 2020) byly, respektive jsou realizovány díky finanční podpoře z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. „Jedničku“ ministerstvo školství podpořilo částkou 3,9 milionu korun, přičemž příspěvek EU činil zhruba polovinu, „dvojka“ získala 8,6 milionu korun s evropskou dotací 4,3 milionu.

V rámci MAP I se uskutečnila celá řada aktivit. Mimo jiné se jednalo o několik setkání zástupců městské části s řediteli a pedagogy škol, z nichž MČ získala podklady a doporučení pro tvorbu Místního akčního plánu coby strategického dokumentu a pro tvorbu souvisejícího plánu investičních akcí směřujících do školství. Veškeré dokumenty musely také úspěšně projít hlasováním na jednání zastupitelstva, a to jak Zastupitelstva MČ Praha 14, tak Zastupitelstva Dolních Počernic, pro něž Praha 14 představuje obec s rozšířenou působností.

„Nutnost investic byla také primárním důvodem, proč projekt MAP I a následně projekt MAP II, jehož náplní je aktualizace stávajících dokumentů, vznikly. Abychom mohli žádat o evropskou finanční podporu na některé investiční akce, museli jsme nejprve deklarovat, že máme konkrétní strategii. A tu představuje právě Místní akční plán,“ vysvětluje místostarostka Jelenová.

Díky MAP mohla městská část žádat o evropskou finanční podporu (Operační program Praha – pól růstu) například u první a druhé fáze projektu na vybudování polytechnických zahrad při místních mateřských školách. Během letošního léta se v plnohodnotné venkovní učebny s mnoha edukativními prvky proměnily zahrady šesti mateřských škol a jedné základní školy, další čtyři mateřinky proměna ještě čeká.

„Zároveň městská část díky MAP mohla podat žádosti o podporu projektu na třetí a poslední fázi budování polytechnických zahrad a na dva projekty na modernizaci odborných učeben na základních školách. Na rozhodnutí, zda i tyto investiční projekty získají podporu z evropských fondů, zatím čekáme,“ dodává místostarostka Jelenová.

Pro více informací: Veronika Berná Oddělení strategického plánování a komunikace Tel.:  225 295 603, mobil: 605 222 238 E-mail: Veronika.Berna@praha14.cz

Divadlo ve Sluníčku

Středa, 28 listopadu, 2018

V pátek 23. listopadu do naší mateřské školy Sluníčko přijelo Divadlo Evy Hruškové s pohádkou „Čert a Káča“. Jako už poněkolikáté jsme se dočkali kvalitního představení, ve kterém mohou děti vidět klasické dřevěné loutky v kombinaci se skvělými hereckými výkony. Tentokrát nám zahrála nejen paní Eva Hrušková, ale jako překvapení i pan Jan Přeučil. Dětem i dospělým se pohádka velmi líbila a odměnily herce dlouhým potleskem.

MŠ Sluníčko

Vypuštění rybníčka

Středa, 28 listopadu, 2018

Lidem žijícím v okolí patrně neuniklo, že byl v minulých týdnech vypuštěn rybníček Aloisov v Centrálním parku na Černém Mostě. Důvodem vypuštění bylo tzv. slovení rybí obsádky, tedy výlov ryb, jejichž část se posléze vrátí zpět tak, aby život v rybníce prospíval. Vlastníkem vodní plochy je hlavní město Praha, správcem Lesy hl. m. Prahy, na „odlovu“ Aloisova se dohodli v návaznosti na letošní horké léto, po němž hrozil úhyn ryb. Správci rybníka prověřují jeho technický stav a připravují opětovné napouštění.

28. 11. 2018

 

 

 

Pronájem honitby

Úterý, 27 listopadu, 2018

Lesy hl. m. Prahy vyzývají všechny případné zájemce, aby se zapojili do aktuálního výběrového řízení na pronájem honitby Honebního společenstva Horní Počernice, v níž má hlavní město Praha majoritní podíl honebních pozemků. Doba pronájmu honitby je 10 let, přičemž začátek pronájmu se předpokládá od 21. 1. 2019. Lhůta pro podání nabídek končí 18. 12. 2018 v 10:30. Organizace Lesy hl. m. Prahy jako zástupce majoritního vlastníka honebních pozemků je administrátorem pronájmu honitby.
Veškeré podrobnosti k výběrovému řízení naleznete zde.

 

 

 

Jednání Zastupitelstva

Úterý, 27 listopadu, 2018

V úterý 18. prosince 2018 se bude v Galerii 14 (náměstí Plukovníka Vlčka 686, Praha 9) konat 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14. Začátek v 15 hodin. Interpelace občanů budou probíhat tradičně od 17 do 17.30 hodin.

Oficiální pozvánku naleznete zde.
Program zde.

Ocenění nové ZUŠ

Pondělí, 26 listopadu, 2018

Další z projektů Prahy 14 se může pyšnit prestižním oceněním. V soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017 uspěla rekonstrukce ZUŠ Baštýřská na Jahodnici, která byla otevřena letos v září. Za „citlivou a komplexní rekonstrukci původního nevyužívaného objektu školy“, v jejímž případě bylo dosaženo i „výrazného snížení energetické náročnosti budovy“ si zuška „odnesla“ cenu časopisu Stavitel, a to v kategorii A – Projekty, stavby a technologie. V minulosti městská část uspěla například i s Komunitní kavárnou v parku Pilská v Hostavicích. Ve stejné soutěži, ovšem za rok 2015, získala Cenu hlavního města Prahy. Obě stavby pocházejí z dílny architekta Davida Damašky.

Vánoční jedlička

Pondělí, 26 listopadu, 2018

Po loňském úspěchu pilotního ročníku projektu Vánoční jedlička s budoucností příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy v předvánočním čase znovu zahajuje prodej speciálních vánočních jedliček v květináčích. Lesy hl. m. Prahy tak Pražanům nabízejí možnost zvolit si za svůj vánoční strom takový stromek, který možná nesplňuje všechny náročné parametry dokonalého vánočního stromu, ale jehož zato po Vánocích nečeká smutný osud u kontejnerů nebo na skládce. Lesníci letos připravili celkem 400 jedliček, které bude možné na jaře vysadit buď na zahradu, anebo přímo do lesa mezi ostatní stromy. Společné vysazování bývalých vánočních jedliček Lesy hl. m. Prahy plánují na 7. dubna 2019 v Kunratickém lese.

Zhruba půlmetrové stromky pocházejí z lesní školky ve Staré Boleslavi. Při dodržení správného postupu (pomalá teplotní aklimatizace, zalévání a zajišťování vzdušné vlhkosti) by měly v pořádku zvládnout svůj náročný vánoční úkol ve vytopených pražských domech a bytech. „A protože se nejedná o standardní vánoční jehličnany pěstované právě a pouze pro vánoční období, nýbrž o stromky běžně pěstované pro výsadby v krajině, měly by posléze úspěšně zvládnout i přesun do země na zahradě nebo v lese,“ říká Petra Fišerová, tisková mluvčí Lesů hl. m. Prahy. Ten, kdo nedisponuje zahradou, kam by jedličku po zimě mohl zasadit, anebo ten, kdo chce stromku věnovat úplnou svobodu, může jej vzít v neděli 7. dubna 2019 ve 14 hodin do Kunratického lesa, kde se budou bývalé vánoční jedličky pod dohledem pražských lesníků vysazovat. Jedličky se zde připojí ke svým předchůdkyním, které Pražané v lese vysadili letos na jaře. Z loňských 250 vánočních jedliček se do lesa dostala asi stovka.

Vánoční jedličky

Od pondělí 19. 11. 2018 si zájemci mohou stromky zakoupit na některém ze 7 prodejních míst v různých částech hlavního města: Pro jedličku mohou vyrazit do Zahradnictví Ďábliceběhem otevírací doby, do ekocentra Prales ve Kbelích – během otevírací doby nebo přímo k jednotlivým hájovnám Lesů hl. m. Prahy (Čimický háj, Chuchelský háj, Hostivařský lesopark a Divoká Šárka). V letošním roce se pro stromek můžete nově vydat také do Stromovky, do zdejšího areálu Lesů hl. m. Prahy nedaleko Gothardovy brány. Na uvedená čísla, prosíme, volejte pouze v pracovních dnech. S odpovědnou osobou se po telefonu domluvíte, kdy si stromek vyzvednete.

Prodejní místo Odpovědná osoba Prodejní doba
Zahradnictví Ďáblice Lenka Zimmelová, tel.: 775 565 729 Během otvírací doby
ekocentrum Prales Michaela Kubernatová, tel.: 773 776 575 Během otvírací doby
Čimický háj Karel Malenický, tel.: 777 827 798 PO-PÁ 7:00 – 8:00, 15:00 – 16:00
Chuchelský háj Daniel Šípek, tel.: 774 176 422 ÚT 7:00 – 8:30, ČT 14:30 – 15:30
Hostivařský lesopark Zuzana Hejzlarová, tel.: 770 152 581 ST 16:00 – 18:00
Divoká Šárka Ondřej Gaduš, tel.: 777 827 799 ST a PÁ 11:30 – 12:00
Stromovka Ivana Kožešníková, tel.: 778 477 394 PO-PÁ 11:00 – 11:30, 14:30 – 15:00

Cena za jeden stromek je 100 Kč. Kromě stromku kupující obdrží i podrobný návod, jak se o jedličku během Vánoc starat. Akce Lesů hl. m. Prahy je inspirována projektem Vánoční stromky zpátky do lesa, který již od roku 1998 v Brně realizuje Ekologický institut Veronica.

Jedle bělokorá v minulosti bývala naším nejhojnějším jehličnanem, v průběhu 20. století však z českých lesů takřka vymizela, a to hlavně kvůli nevhodnému způsobu hospodaření v lesích, vysoušení krajiny nebo průmyslovým imisím. Výsadbami mladých sazenic jí pomáháme postupně se do české přírody zase vracet. Její sazenice jsou pravidelně součástí každoročních výsadeb v pražských lesích, jen letos na jaře jsme v Praze vysadili skoro 4,5 tisíce mladých jedlí.

Kromě jedliček v květináčích budou Lesy hl. m. Prahy v předvánočním období prodávat také klasické řezané vánoční stromky, které lesníci vytipovali při nezbytných výchovných probírkách v lesních porostech.

Zdroj: tisková zpráva Lesů HMP

Vánoční jedličky v květináči nabízí také středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr.

Vánoční svoz odpadu

Pondělí, 26 listopadu, 2018

Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, jehož vedoucím účastníkem je spol. Pražské služby, a.s. a vedlejším účastníkem svozová spol. AVE CZ zajistí během vánočních svátků svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole.

Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2018 budou zajištěny normální pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži na separačních místech provádíme svozy tříděných složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného odpadu budeme ve dnech 17. – 31. 12. 2018 provádět mimořádný svoz skla v kritických oblastech a jinak bude vše probíhat také dle příslušných svozových programů.

Svoz směsného odpadu:

21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných programů
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

 

Svoz tříděného odpadu:

21. – 31. 12. 2018 normální svoz dle příslušných programů
17. – 31. 12. 2018 mimořádný svoz skla (1 odvoz navíc), jinak odvoz dle příslušných svozových programů
1. 1. 2019 svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2019 bude probíhat normální svoz s případným časovým posunem (max. 1 den)

 

Vánoční stromky do popelnice nepatří

Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (např. sídliště), lze stromky volně odložit vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní a rodinná zástavba) prosíme o odložení vánočního stromků k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby nedocházelo k jejich přílišnému hromadění po zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor.

Konečná zastávka pro vánoční stromky je u odběratele, který se zabývá zpracováním dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně využity např. v zahrádkářském průmyslu do kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora.

Zdroj: tisková zpráva MHMP