Život na Praze 14

DĚTI A MLÁDEŽ

Dětské fórum 2015

Dětské fórum

Co byste chtěli ve svém okolí změnit? To je otázka, kterou zástupci radnice Prahy 14 nepokládají jen dospělým, ale i dětem. Příkladem toho je Dětské fórum, jenž předcházelo fóru veřejnému a konalo se 11. března v KD Kyje. Na jeho organizaci a průběhu se mimo jiné podíleli i členové Žákovského zastupitelstva. Z dopoledního setkání u kulatých stolů a následného hlasování rovněž vzešla, tentokrát, desítka návrhů na změny a úpravy, které za podstatné považují místní žáci a studenti. O pořadí rozhodnou žáci a studenti v rámci ankety, která proběhne od 30. 3. 2015 do 13. 4. 2015 na všech základních a středních školách Prahy 14 a na webových stránkách www.praha14.cz. Výsledky ankety budou předány Zastupitelstvu městské části Praha 14 a Žákovskému zastupitelstvu Prahy 14 k řešení.

Dětské fórum 2015 (příležitosti a nedostatky zvolené dětmi na setkání)

  1. Vybudovat klub (hudební a taneční) pro teenagery na Černém Mostě
  2. Zřídit letní kino na Plechárně
  3. Navýšit počet nízkopodlažních autobusů na linkách č. 223 a č. 110
  4. Realizovat více sportovních turnajů mezi školami
  5. Přidat koše, lampy, lavičky ke Kyjskému rybníku
  6. Zřídit mini home a mini jobs pro lidi bez domova (noclehárna a systém brigád)
  7. Vybudovat psí louku a hřiště na Černém Mostě
  8. Zlepšit propagaci kulturních akcí na sociálních sítích a na školách skrze volené zástupce ze škol
  9. Revitalizovat vnitrobloky na Černém Mostě
  10. Doplnit odpadkové koše s pytlíky na exkrementy u Kyjského rybníka, v Zelenečské ul., Vybíralově ul. a Doležalově ul.

 

Fotogalerie

Napsat komentář