Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Informace k inzerci volebních stran

Subjekty, které budou v nadcházejících komunálních volbách (září 2022) kandidovat do ZMČ Praha 14, mají z rozhodnutí vedení městské části možnost ZDARMA inzerovat v zářijovém vydání časopisu Čtrnáctka, a to na ploše ½ strany na šířku. Jiná politická inzerce v uvedeném čísle časopisu nebude možná. Všechny inzeráty budou zveřejněny za sebou na vyhrazené nečleněné ploše, v pořadí dle čísla, jaké si daný subjekt do voleb vylosuje. Pro případné předvolební koalice více politických stran platí jedna společná vyhrazená plocha, resp. ½ strany (jedno společné vylosované číslo do voleb). Zájemci z řad politických subjektů kandidujících do ZMČ Praha 14 mohou kontaktovat inzertní manažery Čtrnáctky viz tiráž na str. 3 (Čtrnáctka 2022/7-8).

Zveřejněno: 29. 6. 2022