Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Rekonstrukce trati, zdroj ilustračního obrázku: Pixabay

Rekonstrukce trati – uzavírky komunikací

Aktualizace ze dne 1. 8. 2022

Z důvodu pokračujících stavebních prací na železniční trati Mstětice – Praha-Vysočany, jsou v termínu od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022 v části pod železničními mosty uzavřeny tyto komunikace: v ul. K Viaduktu, Zálužská a K Hutím.

Objízdná trasa je vedena ulicemi: Jamská – Za Černým mostem – Cíglerova – Broumarská – Chlumecká – Ocelkova – Chlumecká – Vodňanská (mapa)


Aktualizace ze dne: 16. 6. 2022

Z důvodu nedostatku stavebního materiálu na trhu se prodlužuje uzavírka ul. K Viaduktu na Hutích, a to do 30. 6. 2022. Děkujeme za pochopení.


Aktualizace ze dne: 21. 3. 2022

V pátek 25. 3. 2022 budou zahájeny bourací a stavení práce na železničním mostu, které potrvají do 20. 12. 2022. Trasu z ul. Skorkovská (pokračování Ocelkovy směrem na sever), vlevo od firmy Mountfield, užívají cyklisté a pěší (není zde zpevněný povrch). Tato trasa bude pro cyklisty a pěší zcela uzavřena a pohyb chodců a cyklistů zde bude z důvodu bezpečnosti zcela zakázán. Děkujeme za pochopení.


 

Aktualizace ze dne: 3. 3. 2022

Termíny úplných uzavírek železničních podjezdů v ul. Zálužská, K Hutím a K Viaduktu ( Svatojánská) : od 7. března 2022 do 15. června 2022.

Objízdné trasy:

 


Železniční trať Mstětice – Praha – Vysočany vedoucí přes Prahu 14 čeká v letošním roce rekonstrukce. Práce souvisejí mimo jiné i s dlouhodobě připravovanou výstavbou nové železniční zastávky Rajská zahrada a lávky, která propojí Černý Most s Hutěmi.

Opravy se dotknou veškerých mostních objektů na trati. Součástí rozsáhlých prací bude i výstavba nového mostu v rámci budoucí komunikace Ocelkova – Lipnická. Přestože jde o stavební akce, které místním obyvatelům po dokončení přinesou řadu benefitů, je třeba po dobu jejich realizace počítat s nezbytnými omezeními. Patří mezi ně zejména zvýšený pohyb nákladních vozidel na Hutích (ulice K Hutím, Zálužská, Za Černým mostem, Jamská, Budovatelská, Jordánská, K Viaduktu a Svárovská) a uzavírky podjezdů pod tratí viz výčet níže. Průchody pro pěší budou omezovány pouze v době demoličních prací. Pro další období oprav se stavebník, s přihlédnutím k aktuální situaci a nutnosti zajistit na staveništi bezpečnost práce, vynasnaží vytvořit pro chodce ochranné koridory.

Předpokládané termíny uzavírek podjezdů pod tratí:

  • Zálužská – od 14. 2. do 14. 5. 2022; od 1. 8. do 30. 10. 2022;
  • K Hutím – od 21. 2. do 21. 5. 2022; 1. 8. až 30. 10. 2022;
  • K Viaduktu – od 21. 2. do 21. 5. 2022; 1. 8. až 30. 10. 2022.

Uvedené termíny druhé etapy uzavírek jsou zatím stanoveny předběžně. O vývoji budeme občany informovat. Vybudování lávky mezi Rajskou zahradou a Hutěmi má na starosti Magistrát hl. m. Prahy, železniční zastávku Správa železnic.

Zveřejněno: 4. února 2022