Život na Praze 14

Rekonstrukce trati – uzavírky komunikací

3.11.2022
Rekonstrukce trati – uzavírky komunikací

Aktualizace ze dne 3. 11. 2022

Z technických důvodů bude prodloužena uzavírka níže uvedené akce do 30. 11. 2022.


Aktualizace ze dne 1. 8. 2022

Z důvodu pokračujících stavebních prací na železniční trati Mstětice – Praha-Vysočany, jsou v termínu od 1. 8. 2022 do 31. 10. 2022 v části pod železničními mosty uzavřeny tyto komunikace: v ul. K Viaduktu, Zálužská a K Hutím.

Objízdná trasa je vedena ulicemi: Jamská – Za Černým mostem – Cíglerova – Broumarská – Chlumecká – Ocelkova – Chlumecká – Vodňanská (mapa)


Aktualizace ze dne: 16. 6. 2022

Z důvodu nedostatku stavebního materiálu na trhu se prodlužuje uzavírka ul. K Viaduktu na Hutích, a to do 30. 6. 2022. Děkujeme za pochopení.


Aktualizace ze dne: 21. 3. 2022

V pátek 25. 3. 2022 budou zahájeny bourací a stavení práce na železničním mostu, které potrvají do 20. 12. 2022. Trasu z ul. Skorkovská (pokračování Ocelkovy směrem na sever), vlevo od firmy Mountfield, užívají cyklisté a pěší (není zde zpevněný povrch). Tato trasa bude pro cyklisty a pěší zcela uzavřena a pohyb chodců a cyklistů zde bude z důvodu bezpečnosti zcela zakázán. Děkujeme za pochopení.


 

Aktualizace ze dne: 3. 3. 2022

Termíny úplných uzavírek železničních podjezdů v ul. Zálužská, K Hutím a K Viaduktu ( Svatojánská) : od 7. března 2022 do 15. června 2022.

Objízdné trasy:

 


Železniční trať Mstětice – Praha – Vysočany vedoucí přes Prahu 14 čeká v letošním roce rekonstrukce. Práce souvisejí mimo jiné i s dlouhodobě připravovanou výstavbou nové železniční zastávky Rajská zahrada a lávky, která propojí Černý Most s Hutěmi.

Opravy se dotknou veškerých mostních objektů na trati. Součástí rozsáhlých prací bude i výstavba nového mostu v rámci budoucí komunikace Ocelkova – Lipnická. Přestože jde o stavební akce, které místním obyvatelům po dokončení přinesou řadu benefitů, je třeba po dobu jejich realizace počítat s nezbytnými omezeními. Patří mezi ně zejména zvýšený pohyb nákladních vozidel na Hutích (ulice K Hutím, Zálužská, Za Černým mostem, Jamská, Budovatelská, Jordánská, K Viaduktu a Svárovská) a uzavírky podjezdů pod tratí viz výčet níže. Průchody pro pěší budou omezovány pouze v době demoličních prací. Pro další období oprav se stavebník, s přihlédnutím k aktuální situaci a nutnosti zajistit na staveništi bezpečnost práce, vynasnaží vytvořit pro chodce ochranné koridory.

Předpokládané termíny uzavírek podjezdů pod tratí:

  • Zálužská – od 14. 2. do 14. 5. 2022; od 1. 8. do 30. 10. 2022;
  • K Hutím – od 21. 2. do 21. 5. 2022; 1. 8. až 30. 10. 2022;
  • K Viaduktu – od 21. 2. do 21. 5. 2022; 1. 8. až 30. 10. 2022.

Uvedené termíny druhé etapy uzavírek jsou zatím stanoveny předběžně. O vývoji budeme občany informovat. Vybudování lávky mezi Rajskou zahradou a Hutěmi má na starosti Magistrát hl. m. Prahy, železniční zastávku Správa železnic.

Zveřejněno: 4. února 2022

Předešlé aktuality

Statistické šetření Životní podmínky 2023

Český statistický úřad organizuje v roce 2023 každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice (Životní podmínky 2023). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech. Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření

Zveřejněno: 3.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Nabídka práce na úřadě v Nedvězí

Městská část Praha - Nedvězí vyhlásila výběrové řízení na administrativního pracovníka / úředníka. Náplň práce - evidence pošty, obsluha datové schránky, vedení úřední desky úřadu, evidence obyvatel, příprava podkladů na jednání zastupitelstva obce, organizační zajišťování voleb. Přihlášky je možné posílat do 28. února 2023 (podrobnosti o nabízené pozici a o výběrovém řízení).  

Zveřejněno: 3.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Konkurzní řízení na ředitele/ku základní školy

Rada městské části Praha - Libuš vyhlásila konkurzní řízení na ředitele/ku Základní školy Meteorologická (Meteorologická 181, 142 00 Praha 4). Písemnou přihlášku spolu s příslušnými doklady je třeba označit: „Konkurzní řízení – Základní škola Meteorologická“ a heslem „Neotvírat“, doručena musí být do dne 27. 2. 2023 do 14:00 hod. (uzávěrka) do podatelny zřizovatele školy: MČ Praha-Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš (podmínky a podrobnosti o konkurzním řízení).

Zveřejněno: 2.2.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Únorová Čtrnáctka

Únorové vydání měsíčníku Čtrnáctka je vytištěné a míří do poštovních schránek. Hlavním tématem tohoto čísla je bezpečnost. Vedle obecnějších informací o bezpečnostní situaci v Praze 14 si můžete přečíst text o aktivitách prevence kriminality městské části či rozhovor s ředitelkou místního obvodního ředitelství městské policie. Upozorňujeme také na inzerát na volná místa na úřadě, výzvu k zasílání tipů, kde byste si v Praze 14 přáli květné louky nebo na veřejnou sbírku na generální opravu kyjských varhan. Již nyní si vydání můžete přečíst v elektronické verzi. Přejeme příjemné počtení a hezké únorové dny. Zveřejněno: 31. 1. 2023

Zveřejněno: 31.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Komunitní zahrada na Černém Mostě?

Jak by se vám líbila komunitní zahrada u Centra Černý Most? Centrum Černý Most ve spolupráci s organizací Kokoza zvažuje na svých pozemcích vznik komunitních zahrad. Budete se chtít zapojit do dění v komunitní zahradě? Chtěli byste zde pěstovat bylinky či rajčata, mít možnost odnést svůj bioodpad do kompostéru, kde z něj vznikne poklad, který využijete pro své pěstování? Nebo hledáte místo k setkávání se sousedy, pro odpočinek i zábavu? Stačí, když vyplníte tento krátký dotazník. Děkujeme. Zveřejněno: 26. ledna 2023

Zveřejněno: 26.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Euroklíče nově poskytuje i Praha 14

Euroklíč je speciálně upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Slouží k otevření veřejně přístupných sociálních zařízení, výtahů, schodišťových plošin a podobných zařízení. K vydání Euroklíče je potřeba platný občanský průkaz, průkaz TP, ZTP či ZTP/P. Euroklíč vydává Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Bratří Venclíků 1072, 4. patro, Po a St: 7:30 – 12:00 hodin a 13:00 – 18.00 hodin. Na území MČ Praha 14 jsou eurozámkem osazena WC na těchto místech: Obchodní centrum Černý Most, Hobby market Hornbach, Hypermarket Makro. Zveřejněno: 25. 1. 2023

Zveřejněno: 25.1.2023
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktuality