Život na Praze 14

Aktuality

Rekonstrukce podchodu pod ulicí Chlumecká

Z důvodu provádění rekonstrukce podchodu pod ulicí Chlumecká dojde v termínu od 18. července 2022 do 11. listopadu 2022 k částečnému omezení provozu na pozemní komunikaci v ulici Chlumecká, v úseku Broumarská – Blatská v obou směrech. V uvedeném termínu dojde v daném místě ke snížení rychlosti a k zúžení provozu do jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy. Dojde také k záboru vozovky i chodníků v úsecích dotčených stavbou. Děkujeme za trpělivost. Zveřejněno: 15. července 2022

V Praze 14 vznikají nové stezky pro pěší i cyklisty

Dobrá zpráva pro pěší i příznivce jízdy na kole. Technická správa komunikací hl. m. Prahy buduje na území naší městské části dvě nové stezky. Mezi jižní částí Jahodnice a ulicí Tiskařská "roste" stezka pro chodce i cyklisty, která zpříjemní cestování ve směru na Malešice. Na konci července má začít stavba chodníku mezi ulicemi Ocelkova a Půdova, což ocení zejména obyvatelé nové výstavby mířící pěšky ke stanici metra Rajská zahrada.   Zveřejněno: 13. 7. 2022

Možnost přivýdělku v okrskové volební komisi

Úřad MČ Praha 14 hledá zájemce o práci v okrskových volebních komisích. Chcete-li být členem volební komise, je třeba se přihlásit co nejdříve: e-mailem: Hana.Felderova@praha14.cz (uveďte prosím své jméno a příjmení, datum narození, adresu a tel. číslo) telefonicky: 225 295 233, 225 295 340 Děkujeme. Zveřejněno: 12. 7. 2022

Letní Čtrnáctka

Prázdniny jsou skoro tady a s nimi i letní vydání Čtrnáctky. Na jeho stránkách můžete zabrousit do historie kostela sv. Bartoloměje, přečíst si o prvním ročníku akce Dobrovolník Prahy 14, seznámit se s aktuálně řešenými investicemi městské části, případně se nechat pozvat na různé letní či zářijové volnočasové akce. Distribuce tištěné verze vydání momentálně probíhá, tradičně si však můžete stáhnout i elektronickou variantu. Přejeme příjemné počtení a pohodové léto. Zveřejněno:  29. 6. 2022

Pomozte s přípravou akčního plánu MČ

Každé dva roky městská část aktualizuje tzv. akční plán – dokument, který konkretizuje strategický plán, respektive obecněji vytyčené vize udržitelného rozvoje obce v dané dekádě. Zatímco na řešení nového strategického rámce je ještě čas – stávající dokument je schválen na roky 2015 až 2025, akční plán letos „vyprší“. Aktuálně začínáme s přípravami této ‚kuchařky‘ na další dva roky. Nově připravovaný akční plán bude, stejně jako jeho předchozí verze, obsahovat konkrétní cíle a projekty, které bude v následujících dvou letech městská část naplňovat a realizovat. Akční plán …

Uzavírka ve Kbelské ulici

Upozorňujeme občany na plánovanou úplnou uzavírku v ulici Kbelská, a to z důvodu rekonstrukce železničního mostu v ul. Kbelská, v úseku Novopacká – Kolbenova. Ulice bude uzavřena v těchto termínech: od 6. srpna 2022 (7 hodin) do 7. srpna 2022 (12 hodin) od 15. října 2022 (7 hodin) do 16. října 2022 (12 hodin) Objízdné trasy: Děkujeme za trpělivost. Zveřejněno: 14. července 2022

Uzavírka Nedokončené – objížďka i pro bus 208

Upozorňujeme řidiče a cestující MHD na srpnovou uzavírku ulice Nedokončená. Z důvodu stavebních prací nebude komunikace průjezdná od 1. do 14. 8. 2022. Po objízdné trase bude vedena jak individuální doprava, tak autobusová linka č. 208. „Linka 208 bude dočasně vedena mezi Štěrboholy a Dolními Počernicemi přímější trasou po ul. Ústřední a Národních hrdinů. Vynechá tedy zastávky U Radiály, U Jahodnice, Sídliště Jahodnice, Jahodnice, Lomnická a Nádraží Dolní Počernice. První dvě jmenované zastávky budou po dobu uzavírky dočasně zrušeny. Na zbylých zastávkách, které linka 208 …

Kotlíkové dotace

Vážení Pražané, oslovujeme vás, abyste pomohli dále zlepšovat životní prostředí v Praze, zejména v těch částech Prahy, kde ještě se topí uhlím a ulice jsou zahaleny zejména po ránu a v zimě kouřem, který nás všechny obtěžuje. Informujte, prosím, tyto domácnosti, aby využily dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlí (koks) s ručním přikládáním, nesplňujícím min. emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5. Pokud tyto domácnosti využijí poslední příležitosti k získání finančních prostředků poskytovaných EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021 …

Uzavření bezplatné právní poradny

Upozorňujeme občany, že v období od 6. 7. do 3. 8. 2022 bude uzavřena bezplatná právní poradna, kterou v budově ÚMČ Praha 14 (Bratří Venclíků 1072, 1. patro, kancelář 119) každou středu zajišťuje JUDr. Ján Horňák. Poradna bude opět dostupná od středy 10. 8. 2022. Podrobnosti o bezplatném právním poradenství v naší městské části naleznete ZDE. Děkujeme za pochopení. Zveřejněno: 9. 5. 2022  

Výstava studentských prací ve Splavné

Jak by vypadala v současnosti nevyužitá plocha za „Pramenem“ na Hutích, kdyby její využití navrhovali studenti? Na tuto otázku odpoví venkovní výstava studentských prací, kterou si zájemci budou moci prohlédnout do 27. července 2022 v parku ve Splavné na Hutích. Jedná se již o druhou obdobnou spolupráci Katedry architektury Stavební fakulty ČVUT v Praze a městské části Praha 14.         V roce 2019 studenti navrhovali víceúčelový sportovní areál na Čihadlech. Tuto i aktuálně řešenou lokalitu na Hutích územní plán vnímá jako …

Mokřad v Kyjích získá unikátní podobu

Aktivity na podporu biodiverzity, krajinářské úpravy, doplnění vzdělávacích prvků a kultivace území čekají některé části mokřadu v Kyjích. Realizace celého projektu je plánována na rok 2022 a ujala se jí odborná organizace Beleco, která se zabývá ochranou přírody a životního prostředí. To vše je možné díky grantu od nadace The Coca-Cola Foundation, která na revitalizaci areálu přispěla částkou cca 1,7 milionu korun. V současné době je dešťová voda ze střech a okolí areálu odváděna do suchého poldru o rozloze zhruba 300 m2. Když se poldr naplní, gravitační klapka vypouští vodu …

Krátkodobé uzavření pracoviště ověřování

Upozorňujeme klienty, že v pátek 15. července 2022 bude z provozních důvodů uzavřeno pracoviště ověřování. Děkujeme za pochopení. Úřad městské části Praha 14 Odbor správních agend a přestupků Zveřejněno: 12. 7. 2022  

Informace k inzerci volebních stran

Subjekty, které budou v nadcházejících komunálních volbách (září 2022) kandidovat do ZMČ Praha 14, mají z rozhodnutí vedení městské části možnost ZDARMA inzerovat v zářijovém vydání časopisu Čtrnáctka, a to na ploše ½ strany na šířku. Jiná politická inzerce v uvedeném čísle časopisu nebude možná. Všechny inzeráty budou zveřejněny za sebou na vyhrazené nečleněné ploše, v pořadí dle čísla, jaké si daný subjekt do voleb vylosuje. Pro případné předvolební koalice více politických stran platí jedna společná vyhrazená plocha, resp. ½ strany (jedno společné vylosované číslo do voleb). …

Jste spokojeni s komunikací?

U příležitosti tvorby „Analýzy a Strategie komunikace městské časti Praha 14 na sociálních sítích“ bychom vás rádi požádali o sdíleni vašich názorů a zkušeností s informovaností o děni v Praze 14. Vyplněním dotazníku (od 22. 6. do 31. 7. 2022 dostupného pomoci uvedeného QR kódu nebo na online adrese)  nám pomůžete lépe vyhovět vašim informačním potřebám. Děkujeme za váš zájem! Zveřejněno: 22. června 2022  

Malování na chodníku před ZŠ Bratří Venclíků

Přijďte před Základní školu Bratří Venclíků na Černém Mostě na tradiční malování na chodníku. Malovat budeme ve čtvrtek 30. června od 9 do 11:30 hodin. Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny. Zveřejněno: 20. června 2022