Život na Praze 14

Aktuality

Monitoring zápachu

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu, který pochází z průmyslové výroby na území hlavního města Prahy. Informace nahlášené touto cestou budou Magistrátem hl. m. Prahy vyhodnoceny a budou sloužit jako podklad pro další případná jednání. Žádáme občany, aby stížnosti na zápach činili výhradně touto formou, aby nedocházelo k duplicitě příchozích stížností, a tím ke zkreslování dat. Formulář je k dispozici ke stažení na portálu životního prostředí. Děkujeme za spolupráci. Zveřejněno: 1. …

TZ 4/2021 Chodci, buďte opatrní, zní z městské části Prahy 14. Jako jedna z prvních v metropoli označuje přechody výstražnými piktogramy

Praha, 31. března 2021 – Bezpečnost chodců je pro MČ Praha 14 velmi důležitá. Dokazuje to řada realizovaných dopravních opatření, která se zaměřovala jak na osvětlování a další zpřehledňování přechodů, tak na zklidňování dopravy obecně. Zatímco většina dosud provedených úprav cílila spíše na řidiče – omezování rychlosti značkami či stavebními úpravami, umisťování výstrah na komunikace a podobně – tentokrát se městská část rozhodla zapůsobit přímo na chodce. „Jsou situace, kdy ani při nejlepší vůli řidič nic nezmůže. Například když chodec vstoupí do vozovky naprosto …

Prominutí poplatku

Vzhledem k negativnímu vývoji pandemie covid-19 a prudkému nárůstu počtu nakažených osob bylo v České republice opět přistoupeno k razantnějším protipandemickým opatřením. S ohledem na to, že tato opatření omezují či znemožňují pracovní možnosti obyvatel, vydal správce místních poplatků ÚMČ Praha 14 rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu (viz Úřední deska), a to na období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 v plné výši.  Vydání rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu nezbavuje plátce povinnosti řádně a včas splnit ohlašovací povinnost, i když s nulovou …

Porucha vodovodu

V ulici Hůrská 606 došlo k poruše vodovodního řadu. Bez vody jsou ulice Cidlinská, Hůrská, Chvaletická, Jaroslavická, Knínická, Kukelská, Maršovská, Nedvědická, Postřižinská, Slévačská a Žehuňská. AKTUALIZAZE: Po opravě a zprovoznění předchozí poruchy došlo bohužel k další poruše opodál. Předpoklad ukončení opravy je 24. 3. v odpoledních hodinách. Náhradní zásobování zajištěno. Zveřejněno: 24. března 2021

Anketa spokojenosti

Anketa spokojenosti občanů se službami ÚMČ Praha 14 Také letos jsme pro vás připravili anketu spokojenosti zákazníků se službami ÚMČ Praha 14.  Průzkum se uskuteční od poloviny dubna do poloviny května, a to za dodržení všech platných epidemických opatření. Cílem ankety je získat informace o kvalitě poskytovaných služeb a o možnostech jejich dalšího zlepšení. Jak bude probíhat? Při odchodu z budov Úřadu MČ Praha 14 (ul. Bratří Venclíků 1072 a detašované pracoviště v ul. Poděbradská 88/55) budou občané požádáni pověřenými pracovníky, aby vyplnili anketní lístky s několika …

Družíme se on-line

I když školní družina ZŠ Bratří Venclíků je už rok otevřená pouze pro děti IZS, naše vychovatelky nezahálí. Bohužel nemůžeme fungovat tak, jak bychom chtěli, nicméně o zábavu ani o své kamarády děti úplně nepřijdou. Naši prvňáčci se mohou dvakrát týdně zapojit do on-line setkávání, během kterých si společně povídáme, vyrábíme, kreslíme, hrajeme zábavné hry, sportujeme a věnujeme se dalším společenským aktivitám. Z našich dětí se tak rozhodně nestanou vlci samotáři, protože společnost svých vrstevníků mají zaručenou. Na opravdový osobní kontakt a přátelské obejmutí si musíme …

Uzavírka chodníku

Práce na nových chodnících v okolí školky a ZŠ Vybíralova, které jsou součástí projektu Vybíralka 25, pokračují. Během příštího týdne bude dokončen úsek vedoucí podél školního sadu směrem k ulici Vybíralova a budou zahájeny práce na úseku vedoucí podél domu v ulici kpt. Stránského 977/11 – 986/29. Tento chodník bude od 6. dubna 2021 do 31. května 2021 uzavřen, zároveň s ním bude dle potřeb výstavby uzavřen také vchod z domu kpt. Stránského 977/11 – 986/29 směrem ke školce. Důvodem jsou práce v okolí chodníku a na chodníku - hrozí nebezpečí úrazu. Za způsobené nepříjemnosti se …

Uzavření Hůrské

Upozorňujeme obyvatele, že ode dneška do 2. 4. 2021 je pro automobilový provoz uzavřena ul. Hůrská. Důvodem je aktuálně prováděná rekonstrukce komunikace včetně pokládky asfaltu. Lidé žijící v dotčené ulici byli o omezení informováni formou oznámení do poštovních schránek. Za dočasné komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení. Zveřejněno: 25. 3. 2021    

Hodina Země

V sobotu 27. března 2021 se naše městská část zapojí do celosvětového happeningu Hodina Země, a to zhasnutím nasvícení našich dvou kostelů - Kostela sv. Bartoloměje a sv. Jiří. Připojit se, ale může každý i jednotlivec nebo firma. Co je Hodina Země? Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 …

Zrušení jednání ZMČ

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci se RUŠÍ jednání Zastupitelstva MČ Praha 14, které bylo svoláno na 30. 3. 2021. Jednání se dle současných předpokladů uskuteční na konci dubna, o přesném termínu konání budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení. Ke stažení oficiální odvolání avizovaného termínu jednání 10. ZMČ Zveřejněno: 10. 3. 2021

Pozor na přechodech!

Bezpečnost chodců je pro MČ Praha 14 velmi důležitá. Dokazuje to řada realizovaných dopravních opatření, která se zaměřovala jak na osvětlování a další zpřehledňování přechodů, tak na zklidňování dopravy obecně. Zatímco většina dosud provedených úprav cílila spíše na řidiče – omezování rychlosti značkami či stavebními úpravami, umisťování výstrah na komunikace a podobně – tentokrát se městská část rozhodla zapůsobit přímo na chodce. „Jsou situace, kdy ani při nejlepší vůli řidič nic nezmůže. Například když chodec vstoupí do vozovky naprosto nečekaně, rovnou před jedoucí …

Sčítání lidu 2021

Od roku 1869 probíhá každých deset let sčítání lidu. Vzhledem k tomu, že poslední se uskutečnilo v roce 2011, připadá na letošek další opakování této události. Proč je sčítání lidu důležité? Jeho výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, pro rozvoj infrastruktury nebo pro plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i práci výzkumných či vědeckých pracovišť. Zkrátka – informace vzešlé ze sčítání lidu v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás. To …

Hloubětínské náměstí

Léta slibovaná revitalizace náměstí v Hloubětíně je konečně tady. Do přípravných prací na proměně zanedbané plochy u stanice metra (na straně u Penny Marketu) se její správce - Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) – pustí v závěru března, ve čtvrtek 25. 3. 2021 společnost předává staveniště realizátorovi prací. „„Mám z toho obrovskou radost. O to, aby se revitalizace hloubětínského náměstí zahájila, usiluje naše městská část už déle než deset let. Toto prostranství nemá dobrou pověst. Je zanedbané, neustále tu bojujeme s nepořádkem… Těším se na to, až prokoukne a stane se …

Pomoc pro cizince

Přišli jste do České republiky a nerozumíte česky? Potřebujete pomoc při tlumočení na úřadech? Nevíte, jestli nájemní nebo pracovní smlouva, kterou podepisujete, je v pořádku? Cítíte se osamělí a nevidíte východisko ze své situace? Vaše dítě ve škole nestíhá a hledáte pro něho doučování? Nevíte, jak požádat o přechodný nebo trvalý pobyt? Chcete, aby vaše dítě mělo české kamarády, ale nevíte, jak tomu pomoci? Chcete se naučit česky? Rádi byste požádali o sociální dávky, ale nevíte, jestli na ně máte nárok? Hledáte práci, ale nevíte, kde a jak začít? Pokládáte si stejné nebo podobné …

Přesun odborů

Upozorňujeme návštěvníky ÚMČ (Bratří Venclíků), že Odbor občanskoprávní, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a Odbor výstavby jsou přestěhovány do objektu č. 1072. Cca do 15. března 2021 budou do této budovy přestěhováni již všichni zaměstnanci, kteří měli kanceláře v budově č. 1073. Zveřejněno: 8. března 2021