Život na Praze 14

OZNÁMENÍ

Pomozte s přípravou akčního plánu MČ

Každé dva roky městská část aktualizuje tzv. akční plán – dokument, který konkretizuje strategický plán, respektive obecněji vytyčené vize udržitelného rozvoje obce v dané dekádě. Zatímco na řešení nového strategického rámce je ještě čas – stávající dokument je schválen na roky 2015 až 2025, akční plán letos „vyprší“. Aktuálně začínáme s přípravami této ‚kuchařky‘ na další dva roky. Nově připravovaný akční plán bude, stejně jako jeho předchozí verze, obsahovat konkrétní cíle a projekty, které bude v následujících dvou letech městská část naplňovat a realizovat. Akční plán nevzniká od stolu. Spojuje doporučení sestavená různě zaměřenými pracovními skupinami s podněty veřejnosti. Právě ty nyní začínáme shromažďovat. Podněty od místních obyvatel radnice sbírá od začátku června, a to prostřednictvím online dotazníku (využít lze i QR kód níže). O své názory se lidé budou moct podělit i v informačním stanu, který bude k dispozici na těchto akcích:

  • Výstava studentských prací – 22. června 2022, park ve Splavné, od 10 do 18 hodin
  • Odpoledne s Prahou 14 – 20. července 2022, park v Pilské, od 15 do 22 hodin
  • Svatobartolomějská pouť – 20. srpna 2022, Farní zahrada Kyje, od 14 do 18 hodin
  • Den s Prahou 14 – 14. září 2022, nám. v Hloubětíně, od 10 do 18 hodin
  • VOLNOFEST – 17. září 2022, park U Čeňku, od 14 do 18 hodin

Výsledný dokument bude předložen novému místnímu zastupitelstvu, tedy po letošních komunálních volbách.

 

Zveřejněno: 21. června 2022