Samospráva ÚMČ Praha 14

34

Číslo Jednání Soubor
134/RMČ/2020 k návrhu na přijetí nových zásad k přidělování bytů Otevřít dokument
135/RMČ/2020 k návrhu na jmenování ředitelky příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
136/RMČ/2020 k návrhu na jmenování vedoucí odboru Kancelář starosty Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
137/RMČ/2020 k návrhu školy nebo školského zařízení pro nezbytnou péči o děti ve věku 3 - 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelé zdravotních služeb, orgány ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení Otevřít dokument
138/RMČ/2020 k návrhu na změny v organizační struktuře v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
139/RMČ/2020 k návrhu na uzavření servisní smlouvy č. 10205-2020 se společností Výtahy VOTO s.r.o., IČO: 62623826 na dva výtahy v objektech 1072 a 1073 Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
140/RMČ/2020 k návrhu na uzavření smlouvy o technické podpoře mezi městskou částí Praha 14 a společností VITA software s.r.o., IČO: 61060631 Otevřít dokument
141/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k záměru vydání vyhlášky MHMP o používání pyrotechnických výrobků a zákazu vypouštění některých výrobků s neřízeným letem Otevřít dokument
142/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 k návrhu úprav zemědělských pozemků v k. ú. Hloubětín a k. ú. Kyje Otevřít dokument
143/RMČ/2020 vyjádření městské části Praha 14 ke stavbě č. 0211 Lipnická - Ocelkova, SSZ 9.954 Otevřít dokument
144/RMČ/2020 k návrhu na 3. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
145/RMČ/2020 k výzvě k přípravě smlouvy o financování pro projekt ze zásobníku projektů výzvy č. 37 Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II. v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR Otevřít dokument
146/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0631/2019/OI/1050 na akci Cyklostezka Čihadla - úsek: Broumarská - Dobrovolného Otevřít dokument
147/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0611/2019/OI/1101 na Projekční služby - Izolační zeleň Českobrodská Otevřít dokument
148/RMČ/2020 k ukončení nájemní smlouvy č. 0434/2014/OSMI_oddMD/1070 s dodatkem č. 1 na pronájem pozemku parc. č. 1640/20 (včetně budovy ev. č. 332) a pozemku parc. č. 1640/16, vše v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
149/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
150/RMČ/2020 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu na dobu určitou Otevřít dokument
151/RMČ/2020 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
152/RMČ/2020 k návrhu na ukončení činnosti 2 členů komise pro digitalizaci, transparentnost a otevřenou radnici Otevřít dokument
153/RMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
154/RMČ/2020 k návrhu na schválení odpisových plánů příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
155/RMČ/2020 k informaci o finančním vypořádání dotací v programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 a individuální dotace poskytnutých v roce 2019 z rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
156/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 3 mezi Základní školou Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 a společností Vodafone Czech Republic a.s. Otevřít dokument
157/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0323/2019/OI/1050 k projektu Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14 - Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01 Otevřít dokument
158/RMČ/2020 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0322/2019/OI/1050 k projektu Energetická renovace objektů ZŠ v Praze 14 - Rekuperace ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
159/RMČ/2020 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelu 1kV do pozemků parc. č. 2544/9 a parc. č. 2801, k. ú. Kyje Otevřít dokument